Các Khóa Khơi Nguồn

Khóa Thánh Linh 
Canh Tân Đặc Sủng

Lòng Chúa Thương Xót

Ai khát, hãy đến với tôi, Ai tin vào tôi, hãy đến mà uống!

Gioan 7:37-38
  • Để cảm nghiệm được Chúa Thánh Thần đang tác động và biến đổi chúng ta.
  • Để cảm nghiệm được Chúa Giêsu Kitô vẫn đang sống giữa chúng ta và đang sẵn sàng tha thứ, chữa lành các bệnh tật Tâm Linh cũng như Thể Xác của chúng ta.
  • Để mỗi ngày thêm mến Chúa hơn, gần Chúa hơn, và hăng say loan truyền Lời Chúa hơn.
  • Để chuẩn bị cho Mùa Chay Thánh 2011 là mùa tràn đầy ân sủng của Lòng Thương Xót Chúa để được tha thứ và  chữa lành.

Được sự chấp thuận của Lm. Kim Đăng, Đại Diện Liên Lạc Tổng Giáo Phận LA; Nhóm Thánh Linh Canh Tân Đặc Sủng và Lòng Thương Xót Chúa của Los Angeles sẽ tổ chức Khóa Thánh Linh /Lòng Chúa Thương Xót từ Thứ Sáu 25 đến Chúa Nhật 27 tháng 3 năm 2011:

-  Hướng Dẫn Tĩnh Tâm: Lm. Đinh Thanh Sơn

Chiều Thứ Sáu: 6:00-9:00pm,
- Ngày Thứ Bảy: 9:00am-5:00pm; 
- Chúa Nhật: 9:00am-3:00pm

-  Tại: Hội Trường Giáo Xứ All Souls Church1500 Main St. Alhambra, CA 91801 (góc Electric Ave).

-  Lệ Phí: $30. (cho khóa) + $20.(ẩm thc)

-  Ghi danh qua điện thoại Bác Tự: (818) 895-7373, 
Email chị Châu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kính mời qúy Cha, Thầy, Soeur, qúy chức Cộng Đồng, Cộng Đoàn, các Hội Đoàn và Toàn Thể qúy Ông Bà Anh Chị Em tham dự. 

Vì số chỗ có giới hạn, nên ưu tiên cho người ghi tên trước.

Đồng thuận                                      Trong Chúa Kitô
Lm Giuse Nguyễn Kim Đăng          Pt. Đôminicô Vũ Quốc Anh