Các Khóa Khơi Nguồn

Khoá Khơi nguồn Đặc Sủng Thánh Linh Công Giáo

khoinguon_logoDo Lm JB Đinh Thanh Sơn hướng dẫnlmgbthanhson                          

Nhóm cầu nguyện 
Lòng Thương Xót Chúa tổ chức

“Tôi Nhắc Anh Phải Khơi Dậy Đặc Sủng 
Của Thiên Chúa Mà Anh Đã Nhận Được”
  (2Tm 1, 6)

Mục Đích:

Cảm nghiệm được tình yêu của Chúa Thánh Thần

Giúp biến đổi cuộc đời (Rm 12:2)

Giúp ra đi phục vụ trong quyền năng tình yêu của Chúa Thánh Thần bằng các đặc sủng (Mc 16,16-20)

  • Bạn muốn yêu mến Chúa hơn
  • Phục vụ với quyền năng của Chúa Thánh Thần
  • Bạn bị bệnh đủ thứ và nhiều vấn nạn ...

Hãy đến với Chúa Giêsu, Ngài sẽ giải quyết hết tất cả mọi vấn nạn của bạn về tâm linh, tâm lý, tình cảm và bệnh tật thể xác qua tình yêu ân sủng của Ngài vì Ngài yêu bạn. Ngài muốn ôm bạn vào lòng và nói : « Ta chờ con, Ta đợi con lâu lắm rồi, con có biết không?

Mời các bạn để để học hỏi, nhìn thấy quyền năng yêu thương chữa lành qua Lòng Thương Xót không nguôi của Chúa Giêsu.

Thời Gian:

Từ 24 - 26 tháng 9 năm 2010

  • Thứ sáu 24/09/2010 từ :    2:30 pm đến 9:30 pm
  • Thứ bảy 25/09/2010 từ :    1:00 pm đến 9:00 pm
  • Chúa Nhật 26/09/2010 từ:  1:00 pm đến 4:00 pm

Khoá miễn phí. Nhưng xin Ghi Danh trước để tiện việc lo ẩm thực tối Thứ bảy.

 

Khoá không phân biệt tôn giáo.

Địa Điểm:

St. Rose of Lima Church
3216 Lawrence Ave. East
Scarborough, ON M1H 1A4

Liên Lạc Và Ghi Danh:

Anh Chị Bảo Tâm: 905-286-9700
Chị Kim: 416-235-1637

www.khoi-nguon.com 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.