Các Khóa Khơi Nguồn

Khoá Khơi-Nguồn : Lòng Thương Xót Chúa

khoinguon_logolmgbthanhsonTrung Tâm Công Giáo Việt Nam

Địa phận Orange County, Santa Ana

1538 N Century Blvd. Santa Ana, CA 92 703

 Giảng Thuyết: Lm JB Đinh Thanh Sơn.

Đến từ Montréal, Québec, Canada 

Thời gian: Từ thứ hai đến thứ tư 23-25 tháng 8-2010

Mỗi ngày từ 6pm – 9pm

 

Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài mời gọi chúng ta là những người đang mang nặng trên đời sống mình đủ mọi thương tích của cuộc đời đến với Ngài, và mang đến cho Ngài tất cả những vấn nạn của đời mình để Ngài chữa lành và bổ sức cho.

«Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của Ta, và hãy học với Ta, vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách Ta êm ái, và gánh Ta nhẹ nhàng» (Mt 11,28-29)

Chúa Giêsu đang mời bạn hãy đến, Ngài sẽ giải quyết hết tất cả mọi vấn nạn của bạn về tâm linh, tâm lý, tình cảm, các mối liên hệ và bệnh tật thể xác qua tình yêu ân sủng của Ngài vì Ngài yêu bạn. Ngài muốn ôm bạn vào lòng và nói : « Ta chờ con, Ta đợi con lâu lắm rồi, con có biết không?

Mời các bạn đến để  học hỏi,  nhìn thấy quyền năng yêu thương chữa lành qua Lòng Thương Xót không nguôi của Chúa Giêsu. Bảo đảm bạn sẽ thấy thích, tin yêu Chúa Giêsu là Đức Chúa thật.

Mọi liên lạc, xin gọi về: 714-470-7051

                         Hoặc:  714-434-9428

Kính mời