Muối Cho Đời (Hồng Y Joseph Ratzinger – ĐGH Bênêđictô XVI)

Muối Cho Đời  - Salt of the Earth

Muối Cho Đời là tác phẩm ghi lại cuộc đối thoại thẳng thắn, cởi mở và sâu sắc giữa Đức Hồng Y Joseph Ratzinger và ký giả Peter Seewald về nhiều vấn đề quan trọng trong đời sống Giáo Hội ngày nay.

Cuốn sách như một “quả bom nguyên tử” hay một “big bang” (Seewald) nổ trên đầu dân Âu châu vốn lãnh đạm với tôn giáo và nghi kỵ đối với Giáo hội Công giáo. Hàng triệu người đã đọc nó, và nhiều người đã tìm lại được lối vào văn hoá Kitô giáo, vốn là nền tảng cuộc sống của họ.

Mục Lục

 • Lời Mở Đầu
 • Đức Tin Công Giáo: Dấu Chỉ Và Lời Nói

MuoiChoDoiChương 1 : VỀ CON NGƯỜI

 1. Gốc Gác và Ơn Gọi
 2. Vị Giáo Sư Trẻ
 3. Giám Mục và Hồng Y
 4. Bộ Trưởng bên cạnh Giáo Chủ
 5. Tóm Tắt

Chương 2 : NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

 1. Rôma Lúng Túng
 2. Về Tình Trạng của Giáo Hội
 3. Tình Hình nước Đức
 4. Các Nguyên Nhân Suy Tàn
 5. Những Sai Lầm của Giáo Hội
 6. Các Điệp Khúc Chỉ Trích

Chương 3 : TRƯỚC THỀM THỜI ĐẠI MỚI

 1. Hai Ngàn Năm Lịch Sử Cứu Độ – Mà Vẫn Chưa Được Cứu Rỗi?
 2. Cuộc Thanh Tẩy – Buổi Giao Thời và Những Đe Doạ Rạn Nứt
 3. Một “Mùa Xuân Mới của Tinh Thần Nhân Loại” cho Ngàn Năm Thứ Ba
 4. Những Trọng Điểm của Sự Phát Triển Giáo Hội
 5. Tương Lai của Giáo Hội – Giáo Hội của Tương lai
 6. Lịch Sử Thật của Thế Giới

Tải toàn bộ sách dưới dạng PDF

Tác giả: Joseph Ratzinger – ĐGH Biển Đức XVI

Người dịch: Phạm Hồng Lam & Trần Hoành, dịch từ ấn-bản 2005

Nguồn: Phong-trào Giáo-dân Việt-nam Hải-ngoại