Công Giáo Khắp Nơi

Ứng dụng YouVersion Bible app vừa công bố bản phân tích cuối năm 2013 của họ. Bản phân tích này cho thấy cách những người dùng ứng dụng này “cư xử” với Thánh Kinh trong năm qua ra sao: họ đã chia sẻ tất cả 68 triệu câu Thánh Kinh qua ứng dụng này. 

Nhưng câu Thánh Kinh nào được họ chia sẻ nhiều hơn cả? Đó là câu 4:13 trong Thư Philíphê: “Tôi có thể làm mọi sự nhờ Chúa Kitô, Đấng tăng sức mạnh cho tôi”.

Điều cũng đáng lưu ý, là chương Thánh Kinh được đọc nhiều hơn cả là chương 8 thư Rôma là chương được YouVersion cho hay “được đọc 4 lần mỗi giây đồng hồ trong năm 2013”. Các chương khác có hạng tiếp theo là Thư Rôma 12, Tin Mừng Mátthêu 5, thư 1Gioan 4, và thư Do Thái 12.

I. Các câu được đọc nhiều hơn hết

Câu của năm 2013: Thư Philíphê 4:13: Tôi có thể làm mọi sự nhờ Chúa Kitô, Đấng tăng sức mạnh cho tôi. 
Mười câu được chia sẻ nhiều hơn cả

1. Thánh vịnh 118:24: Ðây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.


2. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô 5:6: Vậy anh em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để người cất nhắc anh em khi đến thời người đã định.


3. Tiên tri Isaia 41:10: Ðừng sợ hãi: có Ta ở với ngươi. Ðừng nhớn nhác: Ta là Thiên Chúa của ngươi. Ta cho ngươi vững mạnh, Ta lại còn trợ giúp với tay hữu toàn thắng của Ta.


4. Tin Mừng Mátthêu 7:7: Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho.


5. Tiên tri Isaia 40:31: Nhưng những người cậy trông Ðức Chúa thì được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng, họ tung cánh. Họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân.


6. Thư Do Thái 4:15: Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Ðấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, chỉ trừ tội lỗi.


7. Thư Êphêsô 5:25-26: Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Ðức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh; như vậy, Người thánh hóa và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và lời hằng sống.


8. Giosuê 1:9: Mạnh bạo lên, can đảm lên! Ðó chẳng phải là lệnh Ta đã truyền cho ngươi sao? Ðừng run khiếp, đừng sợ hãi, vì Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, sẽ ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi tới.


9. Thư 2 Timôtê 1:7: Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ.


10. Thánh vịnh 18:2 : Con yêu mến Ngài, lạy Chúa, là sức mạnh của con.

II. Các chương được đọc nhiều hơn cả:

1. Chương 8 thư Rôma: 

Thánh Phaolô đại để nói tới việc người tín hữu sống theo Thần Khí, chứ không sống theo xác thịt. Hướng đi của xác thịt là sự chết, hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an. Thần khí “làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên: ‘Ápba! Cha ơi!’"… “Đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Ðức Kitô; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người”.

… “Người đã cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc”. 

Thánh Phaolô, nhân dịp này, ca tụng tình yêu của Thiên Chúa: “Ðến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta”... Do đó, “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Ðức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?”. Không. Vì “tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Ðức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta’.

2. Chương 12 Thư Rôma: Gồm nhiều lời khuyên nhủ của Thánh Phaolô:

a) Cách thức xứng hợp để thờ phượng Thiên Chúa: là “hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa” 

b) Sống khiêm nhường và bác ái trong cộng đoàn: “đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức” như một bộ phận trong cùng một thân thể, “ai nấy liên đới với nhau” … “Lòng bác ái không được giả hình giả bộ… thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình... hãy chia sẻ với các thánh đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà...

c) Bác ái đối với mọi người kể cả thù địch: “Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa: vui với người vui, khóc với nguòi khóc. Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan, đừng lấy ác báo ác, hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được, để sống hòa thuận với mọi người. Anh em thân mến, đừng tự mình báo oán, nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa làm việc đó, vì có lời chép: Ðức Chúa Phán: Chính Ta sẽ báo oán, chính Ta sẽ đáp trả. Trái lại, kẻ thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống; làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó. Ðừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác”.

3. Chương 5, Tin Mừng Mátthêu: Trọng điểm là Bài Giảng Trên Núi: 

a) Tám mối phúc: nghèo khó, hiền lành, sầu khổ, khát khao nên người công chính, biết xót thương, có tâm hồn trong sạch, xây dựng hòa bình, bị bách hại vì sống công chính, vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống.

b) Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian: “muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại?”… “chẳng có ai thắp đèn lên rồi lấy thùng úp lại, nhưng đặt trên đế, và nó soi sáng cho mọi người trong nhà”. 

c) Chúa Giêsu kiện toàn Luật Môsê : “Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn… trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng không thể qua đi được”.

d) Đức công chính của người môn đệ: “nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”.

e) Đừng giận ghét: “nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình”.

f) Chớ ngoại tình: "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi”. 

g) Đừng ly dị: "Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình”.

h) Đừng thề thốt: "Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Ðức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả”…hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ”.

i) Chớ trả thù: "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái nữa”. 

j) Phải yêu kẻ thù: "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”. 

Tóm lại “anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Ðấng hoàn thiện”.

4. Chương 4 Thư 1 Gioan: Trong các lời khuyên sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa, Thánh Gioan nêu ra ba điều kiện. Điều kiện đầu tiên: đoạn tuyệt với tội lỗi (3:3-10), điều kiện thứ hai: tuân giữ các điều răn, nhất là điều răn bác ái (3;11-24), và điều kiện thứ ba: 

a) Đề phòng thế gian và những ngôn sứ giả (4:1-6): “hãy cân nhắc các thần khí… thần khí nào tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô là Ðấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa; còn thần khí nào không tuyên xưng Ðức Giêsu, thì không bởi Thiên Chúa; đó là thần khí của tên phản Kitô”.

b) Nguồn mạch đức ái: “tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa... Vì Thiên Chúa là tình yêu… Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội, vì tội lỗi chúng ta. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau”.

… “Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy… Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy”.

5. Chương 12 thư Do Thái: Trong chương này, Thánh Phaolô đề cập đến 4 vấn đề: Gương sáng của Chúa Kitô, Thiên Chúa lấy tình Cha mà giáo dục, trừng phạt tội bất trung và hai giao ước.

a) Gương sáng của Chúa Kitô: “Ðức Giêsu là Ðấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa”. 

b) Thiên Chúa lấy tình Cha mà giáo dục: “Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt… Nếu anh em không được sửa dạy như tất cả mọi người, thì khi đó anh em là con ngoại hôn, chứ không phải là con chính thức”. 

c) Trừng phạt tội bất trung: “không có sự thánh thiện, thì không ai sẽ được thấy Chúa… Anh em phải coi chừng, kẻo có ai lừng khừng mà mất ân sủng của Thiên Chúa”

d) Hai giao ước: “Anh em đã chẳng tới một quả núi sờ thấy được, có lửa đang cháy, mây mù, bóng tối và giông tố, có tiếng kèn vang dậy, và tiếng nói thét gầm, khiến những kẻ nghe phải van xin đừng để lời ấy thốt ra với họ nữa… , cảnh tượng hãi hùng đến mức ông Môsê phải nói: Tôi kinh hoàng và run rẩy. Nhưng anh em đã tới núi Xion, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống, là Giêrusalem trên trời, với con số muôn vàn thiên sứ. Anh em đã tới dự hội vui, dự đại hội giữa các con đầu lòng của Thiên Chúa, là những kẻ đã được ghi tên trên trời”. 

Tóm lại, “vì chúng ta được lãnh nhận một vương quốc vững bền không lay chuyển, chúng ta phải trân trọng ơn Thiên Chúa. Ðể nhờ ơn đó, chúng ta hãy kính sợ mà phụng thờ Thiên Chúa cho đẹp lòng Người”.

III. Các con số khác

YouVersion cũng ghi nhận thêm các con số sau đây trong năm 2013:

* Con số cài đặt ứng dụng này: 49,000,000
* Con số lần mở ứng dụng: 1,000,000,000 (mỗi giây 31 lần mở)
* Con số bookmarks được tạo ra: 120,000,000 (308 mỗi giây, tăng 133%)
* Con số “highlights” được tạo ra: 300,000,000 (9.5 câu được highlighted mỗi giây, tăng 161%).
* Con số chương “audio” được nghe: 595,000,000 (18 chương mỗi giây, tăng 140%)
* Các câu được chia sẻ: 68,000,000 (2.1 câu mỗi giây, tăng 137%)


Vũ Văn An
Nguồn: Christianity Today