Thánh Thần

Đức Thánh Cha Phanxicô: Chúng ta phải phục tùng Chúa Thánh Thần

VATICAN, 17, tháng 4, 2013 (Zenit.org) – Đức Thánh Cha Phanxicô nói: Công Đồng Vaticanô II hãy còn nhiều điều cần được tiêm nhiễm vì hãy còn có một ước muốn “khống chế Chúa Thánh Thần.”

Đức Thánh Cha nói như thế hôm nay trong bài giảng Thánh Lễ sáng tại Domus Sanctae Marthae, theo Radio Vatican.

Suy tư của Đức Thánh Cha được trích dẫn từ Bài Đọc 1, kể lại việc Thánh Stêphanô lên án những kẻ đàn áp ngài là họ đang chống lại Chúa Thánh Thần.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: "Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta bực dọc, vì Ngài thức đẩy chúng ta, buộc chúng ta bước đi, Ngài đẩy Giáo Hội phải tiến tới.”

Đức Thánh Cha lưu ý là khi chúng ta muốn “Thánh Thần lắng êm, hay chúng ta muốn kìm hãm Chuá Thánh Thần, thì điều này sai trái.” 

Đức Thánh Cha Phanxicô suy niệm: "Đó là vì Thánh Thần là sức mạnh của Thiên Chúa, và ban cho chúng ta sức mạnh để tiến bước” nhưng nhiều người cảm thấy điều này khó chịu và chỉ thích làm những gì họ quen thuộc hơn.”

Đức Thánh Cha nói: có một cám dỗ chống lại Thánh Thần, ngay khi việc tôn thờ Ngôi Ba Thiên Chúa đã gia tăng.

Ngài đưa ra một thí dụ về cám dỗ chống lại Thánh Thần: đó là việc không tiếp nhận trọn vẹn Công Đồng Vatican II, một công đồng như “một công trinh tuyệt vời của Thánh Thần.”

Ngài hỏi: Năm mơi năm sau Công Đồng, “chúng ta có làm tất cả những gì Chúa Thánh Thần đã đòi hỏi chúng ta phải làm trong công đồng không?” 

Đức Thánh Cha nói: Câu trả lời là “không”. “Chúng ta kỷ niệm 50 năm công đồng, chúng ta thiết lập một thứ đài kỷ niệm, nhưng chúng ta không muốn là điều này làm cho chúng ta phải bực dọc. Chúng ta không muốn thay đổi, và nhiều người còn muốn đi ngược lại thời gian.” Ngài tiếp: điều này được gọi là sự bướng bỉnh và giám cả gan muốn chống lại Chúa Thánh Thần.”

Đức Thánh Cha nói: Điều này cũng xẩy ra trong đời sống cá nhân mỗi người. “Thánh Thần thúc đẩy chúng ta đi theo một con đường phúc âm hóa nhiều hơn, nhưng chúng ta chống cự không đi theo.” 

Ngài khuyên: "Hãy tùng phục Thánh Thần, vì Ngài đến giữa chúng ta và làm cho chúng ta bước đi trên con đường thánh thiện.”

Người giữ trẻ

Trong bài giảng hôm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô nói về Phúc Âm Hóa, theo báo L'Osservatore Romano trình thuật.

Sáng nay, Đức Thánh Cha triìh bầy một hình ảnh về một Giáo Hội gống như “người giữ trẻ”.

Giáo Hội không thể chỉ là “một người giữ trẻ, trông nom cho đứa trẻ và cho nó đi ngủ.” Như thế sẽ làm cho Giáo Hội trở thành một “Giáo Hội ngái ngủ.”

Ngược lại, các thành viên của Giáo Hội, những người đã chịu phép rửa, phải truyền giáo.

Ngài nói: "Khi chúng ta làm như vậy Giáo Hội trở thành một người mẹ sinh sôi nẩy nờ thêm con cái,” và có thể đem Chúa Kitô đến với thế gian. 

Ngài kết luận: "Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng để trở thành những người đã chịu phép rửa can đảm và biết chắc rằng Thánh Thần chúng ta tiếp nhận khi chịu phép rửa, đang cư ngụ trong chúng ta. Ngài luôn luôn thúc đẩy chúng ta tuyên xưng Chúa Kitô bằng đời sống chúng ta, bằng chứng tá và ngay cả bằng lời nói của chúng ta."

Bùi Hữu Thư
4/18/2013