Thánh Thần

Phải kêu cầu Danh Thánh Chúa Giêsu

LỜI GIỚI THỊÊU:

Con Người được Chúa ban cho món qùa để phát bỉểu tư tưởng ra thành lời nói , qua môi miệng. Vậy nếu ta biết dùng môi miệng đúng thì sẽ phát ra lời nói có uy quyền, và quyết định số phận mình 
 

32 "Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.33 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Matthêu 10:32,33

Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Rôma, 10:9

Có thể làm một tín hữu bí mật không? (tức là người không dám công khai tuyên xưng tin vào Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ). Vâng, rõ ràng là có lúc, có người đã làm vậy rồi đó.

 Sau đó, ông Giuse, người Arimathê, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống. Ông Giuse này là một môn đệ theo Đức Giêsu, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do-thái… Ông Philatô chấp thuận. Vậy, ông Giuse đến hạ thi hài Người xuống. Trong Gioan 19:38 

 Nhưng về sau ông đã ra mặt không còn chối bỏ Đức Kitô khi ông đến xin quan Philatô để nhận chôn xác Chúa. Nhưng không thể nào cứ làm đồ đệ bí mật mãi được vì Kinh Thánh dạy rõ trong  Rôma 10:9:  Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ.

Cần hai điều phải có để được cứu độ:

1. Tin trong lòng là đón nhận Chúa Giêsu làm Chúa , làm chủ, Cứu độ đời mình. Thì được nên công chính

2. Miệng  xưng ra  : Chúa Giêsu Kitô là Chúa. Thì bạn được cứu

Người trộm lành trên thập tự giá đón nhận Chúa Giêsu là Chúa.

Luca 23:42 " Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: "Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!"

Phaolô trên đường đi Đamas đã xưng "(Công vụ 9:5)  Ông nói: "Thưa Ngài, Ngài là ai?"

1 Côrinhtô 12:3b cũng không ai có thể nói rằng: "Đức Giê-su là Chúa", nếu người ấy không ở trong Thần Khí."."

I.  DANH CHÚA, PHẢI XƯNG RA BẰNG MIỆNG:

132 "Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời..(Matthêu 10:32,33).

33 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

2. Đây là nguồn sức mạnh lớn giúp đỡ  cho đời sống ta. Khi đã đón nhận Đức Kitô rồi ; thì tự nhiên tâm tư  ta có  niềm vui tràn ngập ở trong lòng ngay lúc đó.

 Vậy mới làm đức tin tăng trưởng dậy lên lòng hăng say nhiệt thành để đi ra phục vụ Chúa.  Anh Chị em Giáo hữu nào chịu làm chứng cho Chúa , thì được ơn thân mật, gần gủi  Chúa hơn.

3. Ai tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô , nhất là vâng lệnh Chúa mà ra làm chứng cho Chúa về những gì mà Chúa đã làm cho người tin đó,  thì họ sẽ hưởng được niềm hạnh phúc lớn.

4. Khi tuyên xưng Chúa ra , Chúa sẽ giải thoát các khó khăn  đang có  . Nhờ đó niềm tin của người khác cũng được tăng lên, và họ  dễ gần bạn hơn. Người đời cũng dễ thấy bạn đáng yêu hơn khi thấy bạn bước đi mạnh dạn trong đức tin .

Những nơi vui chơi vô ích lúc trước, không còn hấp dẫn đối với bạn nữa, phải không? Mà  sẽ thu hút bạn ở môi trường hội họp cầu nguyện, bác ái làm việc tông đồ nhiều hơn. Nhất là mê đọc Kinh Thánh cách say sưa như đang  chuyện trò vui vẻ với Chúa vậy. À, lúc đó bạn sẽ có nhóm bạn mới, niềm vui mới, môi trường hoạt động mới!

5. Chính Chúa Giêsu đã đổi mới bạn mất rồi! Nếu có ai đó đã giúp bạn 1 điều gì, thì có phải bạn thích, vui vẻ khoe ra cho ai cũng biết phải không? Vậy nếu Chúa Giêsu không đến cứu chúng ta khỏi ở tù trong hỏa ngục đời đời, có phải ta hân hoan  loan báo Tin Mừng đó ra cho mọi người biết để họ cũng được cứu không nè ?

II. LÚC NÀO, NƠI NÀO ĐỂ TUYÊN XƯNG DANH CHÚA :

1. Trong các buổi họp nhóm, cầu nguyện chung.

2. Khi gặp anh em bà con, bạn bè, nơi sở làm, xóm giềng mỗi ngày.

3. Trong dịp đi dự lễ xong, gặp gỡ trong cộng đoàn, hội đoàn .

4. Gia nhập một nhóm cầu nguyện, tích cực, cầu thay.

5.  Thường xuyên tham dự giờ Chầu Thánh Thể, Thánh lễ. Quan trọng nhất là đơn sơ làm chứng cho bất cứ ai, ở đâu mà mình gặp.

III. SỰ THƯỜNG XUYÊN XƯNG  TUNG HÔ  DANH CHÚA :

 Nếu chỉ một lần dâng hiến cho Danh Chúa có đủ chưa?  Thưa chưa, mà mình phải luôn thầm thỉ kêu cầu Danh Giêsu Kitô, bất cứ lúc nào môi miệng mình để không. Ai chịu kêu cầu Danh Chúa sẽ vui sống, tràn ngập tình thương mến Chúa, gần gủi thân mật, nhất là đầy quyền năng Chúa . Giống như em bé cứ kêu Mẹ ơi, Cha ơi hoài, thì em bé đó luôn được yêu thương ôm ấp bồng ẳm trên tay hoài , phải không?

Có lần con tự nhủ: "Tôi sẽ không nghĩ đến Người,
cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa."
Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim,
âm ỉ trong xương cốt.
Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được ! Giêrêmia 20:9

Đây là kinh nghiệm của một  Kitô hữu đích thật trong Đức Kitô, đôi khi họ chưa cần làm chứng nữa. Nhưng không ai lấy giấy mà gói được lửa đâu, vì nó sẽ tự động cháy thôi. Khi môi miệng người đó luôn kêu xưng Danh Chúa Giêsu ra. Mình yêu ai hay nghỉ và thầm gọi rất âu yếm tên người đó ? Huống chi là Chúa Giêsu, có ai yêu đến chết cho mình như Chúa yêu ta không ?

IV. CHÚNG TA PHẢI LÀM CHỨNG CHO AI?

" Nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắpcác miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất." Công vụ Tông Đồ1:8

Các giáo dân phải làm chứng về Chúa cho hết mọi người. Từ Giêrusalem là quê hương, Giuđêa là tỉnh. Samari là xứ láng giềng và cả các dân ngoại khác, hay bất cứ ai không nghe, chưa biết về Chúa.

"Các ông hãy đi, vào đứng trong Đền Thờ mà nói cho dân những lời ban sự sống". Công vụ 5:20

Chúng ta có trách nhiệm chính là làm chứng với gia đình bà con, bạn bè của chúng ta. Rồi qua đó, lan truyền ra từ ngươì  này tới người khác, càng lúc càng lan rộng như vết dầu loang hơn nữa, hơn nữa. Đó là mục  đích sống là mang Tin mừng cho người ta biết đến quyền uy Danh Giêsu Kitô mạnh mẽ lớn lao và sống động như thế nào !.

 V. PHẢI NÓI GÌ KHI TUYÊN XƯNG DANH CHÚA :

Tuyên Xưng Danh Chúa là làm chứng về sự kiện một người nào đó là Kitô Hữu.

Một chứng nhân là người biết rõ một cái gì đó.

Làm chứng không nhất thiết phải giảng một bài giảng, nhưng là kể lại câu chuyện đơn giản, về những sự kiện thực mà chúng ta được biết.

Sự hiểu biết của một chứng nhân phải là lời chứng xác thực, cá nhân, chứ không phải là nghe đồn hay tưởng tượng. Đó phải là một cái gì đã ảnh hưởng đến một trong giác quan của người làm chứng (nghe, cảm, nếm, thấy, sờ).

1. Một chứng nhân phải là người được cứu.

2. Hãy kể lại những sự kiện đơn giản về sự đầu phục của bạn và sự đổi mới trong đời sống của bạn.

3. Hãy kể lại những lời cầu nguyện của bạn đã được Chúa nhậm lời .

 "Hãy kêu cầu Ta trong ngày hoạn nạn, Ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ tôn vinh Ta." Thánh vịnh 50:15

4. Hãy kể lại khi nào Chúa Kitô đã làm những điều kỳ diệu cho bạn. Nếu bạn nói: "Tôi đã được gặp gỡ Chúa Giêsu và thực sự vui sướng vì Chúa Giêsu đã cất đitội lỗi của tôi rồi." Dân chúng sẽ lắng nghe lời chứng thành thật đó . Đừng bao giờ nói rằng bạn tỏ ra vui sướng mà ngoài mặt ngược lại thì buồn thiu nhé.

5. Hãy kể lại sự từ bỏ tội lỗi và các cám dỗ. Điều nầy sẽ hấp dẫn người ta hơn và họ sẽ ca tụng Danh Chúa Giêsu vì Ngài đã chiến thắng thay cho bạn rồi đó. Dĩ nhiên, đời sống bạn sẽ đổi mới ngay cả khi bạn nói lời chứng  nầy.

6. Hãy kể lại những câu Kinh thánh mà mình ưa thích, vì Chúa đã phán với bạn qua câu Kinh thánh sống động như nói riêng cho bạn đó, mà bạn nghe đọc trong thánh lễ hôm nay, hay trong lúc cầu nguyện riêng tư.

7. Hãy giới thiệu Phúc âm của Đức Kitô cho bạn bè mình.  Kể cho họ nghe về cuộc đời của Chúa Giêsu Cứu Thế: cái chết, chịu chôn trong mồ, sống lại, lên trời, và lại đến, và Ngài sẽ phán xét nhân loại trong tương lai. . giới thiệu phim Cuộc đời Chúa Giêsu cho họ xem !.

VI. CÁC TRỞ NGẠI CHO VIỆC TUYÊN XƯNG DANH CHÚA :

1. Sợ người: Sợ lời chống đối, sợ dự luận, sợ người ta, sợ thói đời .sợ là không phải đến từ Chúa đâu ,mà là từ Hỏa ngục,vì trong Phúc âm Chúa hay nói : đừng sợ đừng sợ…

Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát ." - 2 Timôthê 1:7 "...

"Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi." - I Gioan 4:18

"Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết. (kể cả việc làm chứng)- Philípphê 4:13

2. Hổ thẹn:

"Vậy anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi người tù của Chúa; nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo; Tin Mừng- 2 Timôthê 1:8

3. Đời sống không trong sạch :

Sợ làm chứng một đàng mà sống một nẻo. Hãy bắt đầu lại đi. Đi làm hòa với Chúa qua xưng  tội, Như trong :

 I Gioan 1:9 : Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.

Hãy xin Chúa làm lại từ đầu cho ta được đổi mới trong DanhChúa Giêsu. Sấp mình xưng thú mình là tội nhân là một dấu hiệu tốt khởi đầu cho một đời sống dâng mình cho Chúa.

VII. NGUY HIỂM CỦA VIÊC KHÔNG CHỊU LÀM CHỨNG :

Nếu Ta phán với kẻ gian ác rằng: "Hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết", mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Êdêkien 33:8  

Đây là một cảnh giác nghiêm trọng cho môn đồ nào bị câm không dám nói sự thật về Chúa. Ta không phải chịu trách nhiệm về hậu qủa của việc làm chứng này. Nếu tội nhân cố chấp với lời chứng của ta thì đó là chuyện của họ.

KẾT LUẬN:

Bạn đã chịu tuyên xưng Danh Chúa Giêsu làm Đấng Cứu Độ cho bạn chưa?

  Đừng sợ các nỗi đau khổ ngươi sắp phải chịu: này ma quỷ sắp tống một số người trong các ngươi vào ngục để thử thách các ngươi; các ngươi sẽ phải lâm cảnh gian truân trong vòng mười ngày. Hãy trung thành cho đến chết, và Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống. Kh 2:10

Bạn có dám làm chứng những điều kỳ diệu của bạn do Chúa ban cho, trong cộng đoàn, cho các cha, xơ, cho gia đình, bà con, bạn bè, đồng nhiệp của mình mà không sợ hãi chưa?

Hãy xin Chúa : Lạy Chúa!  Xin hãy mở miệng lưỡi con ra ,

                         thì con sẽ tung hô mà ngợi khen Chúa ,

                         vì Chúa đáng ca tụng chúc khen muôn đời ! Amen !

  Ann Mary