Thánh Thần

Uy Quyền Của Chúa Giêsu Trên Các Quỷ

 

Ngày xưa, ở Nam Mỹ có nhiều sắc tộc chưa nghe Tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu. Ông bà Whittington mới hy sinh đến Matta Grosso xứ Ba-tây để truyền bá Tin Mừng. Hai ông bà đã thành lập được nhiều Giáo Đòan, nhưng nghe nói vẫn còn có một bộ tộc khác chưa biết  Chúa, mà còn tin phù phép, đồng bóng. Hai ông bà mới dọn nhà tới đó.Vì cả sắc tộc đều theo đồng bóng nên rất ghét ông bà nên hai ông bà truyền giáo này phải tự xây nhà, tự  trồng trọt và săn bắn mới đủ ăn.

Một hôm, thình lình ông  trưởng làng và ông trưởng pháp sư của sắc tộc cùng với một số người trong làng kéo đến nhà của hai ông bà, khẩn khoản nài van:
- Xin ông bà cho chúng tôi được biết Chúa của ông bà thế nào? chúng tôi muốn biết để cả làng chúng tôi cùng tôn thờ Ngài !

Ông bà Whittington lấy làm lạ, vì trước đây họ coi mình như kẻ thù muốn trừ diệt, không biết lý do gì mà họ mau đổi thái độ như vậy. Ông liền đem Phúc Âm  giảng giải về tình yêu và ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu. Nghe xong, tất cả đều quỳ sụp xuống xin nhà truyền giáo  cầu nguyện cho họ có đức tin theo Chúa. Trong mấy tuần lễ tiếp theo, họ bắt đầu hăng hái đốn cây, rồi dựng ngay một nhà thờ để làm nơi thờ phượng Chúa.

Một lần kia, vị giáo sĩ hỏi người trước là trưởng  pháp sư nay đã trở lại với Chúa.
- Tại sao các ông thình lình kéo tới xin theo Chúa  vậy?

Ông trưởng bọn đồng bóng trước đây trả lời:
- Thưa ông bà, từ đời tổ phụ chúng tôi đến bây giờ, hết cả chúng tôi đều làm pháp sư, đồng bóng và tà thuật. Chúng tôi nghe ma quỷ cho biết ông bà đến đây trừ diệt chúng nó. Chúng nó tức giận lắm và sai chúng tôi làm ma thuật để giết ông bà. Khi nào ma quỷ sai chúng tôi như vậy, thì không ai mà thoát chết được dưới tay chúng tôi cả. 

Kể từ đó, buổi tối nào chúng tôi cũng sai thuộc hạ với tà thần đến giết ông bà, và lần nào chúng nó về cũng nói rằng không làm sao vào nhà ông bà được. Nhà ông bà có hàng rào linh thiêng vững chắc vây kín chung quanh vườn, chỉ đi loanh quanh mãi rồi đành trở về mà không cách nào giết ông bà được. Lúc đó, chúng tôi biết rằng thần của ông bà lớn hơn các ma quỷ của chúng tôi, nên chúng tôi quyết định bỏ tà thuật mà trở về tin theo Đấng Chí Cao cho chắc ănvậy !!!.

Nhà Truyền Giáo : Whittington