Thánh Thần

Lời nguyện xin chữa lành các kỷ niệm đau buồn

Vì hết thảy chúng ta đều mắc bệnh bởi các vết thương trong quá khứ, thì đây một lời cầu nguyện xin chữa lành nội tâm, để Chúa chữa con tim cho những ai nhìn nhận mình cần điều ấy:

Lạy Cha đầy nhân ái, Cha đầy yêu thương,

Con chúc tụng Cha, ngợi khen Cha và tạ ơn Cha

bởi vì, trong tình yêu, Cha đã ban Đức Giêsu cho chúng con

Cám ơn Cha, nhờ ánh sáng của Thần Khí Cha,

chúng con hiểu rằng chính Đức Giêsu là sự sáng,

Sự Thật và là Đấng Chăn Chiên tốt lành.

Ngài đã đến để chúng con có sự sống và được sự sống dồi dào.

Hôm nay, lạy Cha, chúng con trình lên Cha người con trai (gái) này.

Cha đã biết tên.

Con trình lên Cha, để Cha đoái thương ghé mắt của người Cha mà đoái nhìn đến đời sống của anh (chị) ta.

Cha biết lòng anh (chị), và những thương tích của đời anh (chị).

Cha biết điều anh (chị) đã muốn làm và đã không làm.

Cha biết điều anh (chị) đã làm và điều xấu người ta đã làm cho anh (chị).

Cha biết các giới hạn, sự lầm lạc và tội lỗi anh (chị).

Cha biết những chấn thương và những mặc cảm của đời sống anh (chị).

Hôm nay, lạy Cha, chúng con van nài Cha

bởi tình yêu của Con Cha, Đức Giêsu Kitô,

hãy đổ tràn Thánh thần trên người anh (chị) này,

ngõ hầu lửa nóng tình yêu Chúa chữa lành,

thấm nhập vào tận đáy sâu  thẳm của con tim anh (chị).

Cha là Đấng chữa lành những con tim thương tích

và băng bó những vết thương của họ.

Xin hãy chữa lành anh (chị) Chúa ôi !

Hãy vào trong tim ấy, lạy Chúa,

như Chúa đã vào trong nhà tiệc ly cửa đóng kín

của những môn đồ đang sợ hãi.

Chúa đã hiện ra giữa họ và nói : “Bình an cho các con”.

Xin hãy vào trong trái tim này và ban cho anh (chị) sự bình an của Chúa.

Xin hãy đổ đầy tình yêu Chúa vào trong trái tim của anh (chị).

Chúng con biết rằng tình yêu xua đuổi sợ hãi.

Xin Chúa hãy đi vào đời sống anh (chị) và chữa lành con tim anh (chị).

Lạy chúa, chúng con biết rằng,

Chúa làm điều ấy, mỗi khi chúng con van nài Chúa

và chúng con van nài Chúa cùng với Đức Maria, Mẹ chúng con,

Mẹ đã dự tiệc cưới ở Cana khi không còn rượu nữa,

Và Chúa đã ứng đáp lời ước nguyện của Mẹ

đã hoá nước thành rượu.

Xin hãy biến đổi trái tim của anh (chị).

Xin hãy ban cho anh một quả tim đức độ,

nhã nhặn và đầy nhân hậu.

Xin hãy ban cho anh (chị) một quả tim mới.

Lạy chúa, hãy làm nẩy sinh trong người anh (chị) này

những hoa quả sự hiện diện của Chúa.

Xin hãy ban cho anh (chị) những hoa trái của Thần Khí Chúa

là lòng mến yêu, niềm vui mừng và sự bình an.

Hãy đổ xuống trên anh (chị) đây Thần Khí các mối phúc thật,

để cho anh (chị) có thể tận hưởng và tìm Chúa mỗi ngày,

sống không bị mặc cảm, hoặc chấn thương dày vò,

bên cạnh vợ (chồng), cạnh gia đình và anh em mình .

Lạy cha, con cảm tạ Cha,

vì những gì Cha làm hôm nay trong đời anh (chị).

Chúng con hết lòng cảm tạ Cha,

vì chính Cha chữa lành chúng con.

Cha giải thoát chúng con.

Cha bẻ gãy xiềng xích chúng con và đem lại tự do cho chúng con.

Cám ơn Chúa, vì chúng con là đền thờ của Thánh Thần Chúa,

và đền thờ này không thể bị phá hủy vì chính đây là nhà của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa, vì đức tin,

vì tình mến, mà Chúa đã đặt vào lòng chúng con.

Ôi lạy Chúa, Ngài thật lớn lao !

Xin chúc tụng và ngợi khen Ngài, lạy Chúa!

Lm Émilien Tardif (Trích trong sách Chúa Giêsu Đang Sống - Jésus a fait de moi un témoin)