Giáo hoàng Phanxicô - Con người của cầu nguyện

Các niên sử

1936 - Sinh ngày 17 tháng 12, tại vùng phụ cận Flores của Đại Buenos Aires, Argentina, trong một gia đình trung lưu. Cha ngài, Mario Jose Bergoglio, kế toán và công nhân đường sắt, xuất thân từ Piedmont, Italy; mẹ ngài là Regina Sivori, nội trợ. Bergoglio là con cả trong năm người con.

1948 - Chàng trai trẻ Bergoglio có bạn gái, và đã nói với bạn gái là nếu cô không bằng lòng lập gia đình với tôi, tôi sẽ đi tu làm linh mục.

1953 - Mười bảy tuổi, trên đường đến lễ hội truyền thống Dia de la primavera, Bergoglio dừng lại để vào xưng tội với linh mục quản xứ và đón nhận tiếng gọi làm linh mục.

1954 - Bắt đầu học ngành kỹ sư hóa học.

1957 – Bị một cơn bạo bệnh về đường hô hấp, khiến một lá phổi của ngài bị phế mất kể từ đó.

1958 - Ngài 11 tháng 3, Bergoglio bước vào tập viện Dòng Tên. Trong thời gian này, ngài hoàn tất các khóa về khoa học nhân văn tại Chilê.

1963 - Trở lại Buenos Aires, ngài đậu bằng cao học về thần học và triết học tại trường triết học Colegio San José ở San Miguel.

1964-1965 - Giáo sư văn học và tâm lý học tại Colegio de la Inmaculada, ở Santa Fe.

1966 - Giáo sư văn học tại Colegio del Salvador, ở Buenos Aires

1970-1971 - Theo học tại Đại học Alcalá de Henares, Tây Ban Nha.

1973-I979  - Giữ trọng trách quản trị Dòng Tên tại Argentina.

1973 - Điều hành Universidad El Salvador.

1980-1986 - Giáo sư tại Facultad de Teologia ở San Miguel, và khoa trưởng Triết học và Thần học ở trường Colegio Máximo.

1986 - Hoàn tất luận án tiến sĩ ở Đức và trở về Argentina. Thuyên chuyển đến Cordoba, Argentina, phục vụ với vai trò linh hướng và cha giải tội cho Dòng Tên.

1992 - Được tấn phong giám mục phụ tá Buenos Aires và phụ tá cho Tổng Giám mục Antonio Quarracino.

1997 - Được phong giám mục phó Buenos Aires.

1998 - Ngày 28 tháng 2, sau cái chết của Antonio Quarracino, Bergoglio trở thành tổng giám mục Buenos Aires, và Tổng tòa Argentina.

2001 - Ngày 21 tháng 2, đức giáo hoàng Gioan Phaolô II phong chức hồng y cho ngài, tước vị Hồng y Bảo trợ Giáo hội của thánh Roberto Belarmino.

2001 - Tháng 9, Bergoglio chủ trì Thượng hội đồng Giám mục Vatican và được khen ngợi vì các công tác ngài đã làm trong phiên họp.

2005-2011 - Trưởng Hội đồng Giám mục Quốc gia Argentina.

2005 - Mật nghị hồng y bầu giáo hoàng Bênêđictô XVI, và Bergoglio là người có số phiếu cao thứ hai, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

2013 - Ngày 13 tháng 3, Bergoglio được bầu làm người kế vị Bênêđictô XVI, trở thành Giáo hoàng Phanxicô.

2013 - Ngày 19 tháng 3, Cử hành Thánh lễ Tấn phong Giáo hoàng Phanxicô.

Các Vị Trí Trong Giáo Hội Trước Khi Được Phong Giáo Hoàn

• Giám mục bản quyền cho Lãnh hạt bản quyền tòng nhân các Tín hữu thuộc Nghi lễ Đông phương ở Argentina, chịu trách nhiệm những tín hữu của Giáo hội Công giáo Đông phương, những người không có đấng bản quyền ở vùng của mình.

Hiệu trưởng Tối cao của Đại học Công giáo Argentina

• Phụ tá Tổng Phúc trình viên của Đại Hội đồng Thường niên lần thứ mười của Thượng hội đồng Giám mục vào tháng 10 năm 2001.

• Trưởng Hội đồng Giám mục Quốc gia Argentina từ tháng 11 năm 2005 đến tháng 11 năm 2011

• Trong Mật hội Hồng y ngày 21 tháng 2 năm 2001, được giáo hoàng Gioan Phaolô II phong tước Hồng y Bảo trợ Giáo hội của thánh Roberto Belarmino.

• Thành viên các Thánh bộ của Giáo triều: Bộ Phụng tự và Kỷ luât Bí tích, Bộ Giáo sỹ, và Bộ Đời sống Tận Hiến và các Hiệp hội Đời sống Tông đồ

• Thành viên Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình

• Thành viên Ủy ban Giáo hoàng về châu Mỹ La tinh.