Noi Gương Đức Kitô

NoiGuongDucKito_logo

(từ cuốn "The Imitation of Christ" do Aloysius Croft dịch từ nguyên bản tiếng La Tinh)
NHỮNG TƯ TƯỞNG HỮU ÍCH CHO ĐỜI SỐNG CỦA LINH HỒN

Chương I: Noi Gương Đức Kitô và Khinh Miệt Mọi Phù Vân Thế Gian

Chúa nói, "Ai theo Tôi sẽ không đi trong tăm tối" (Gioan 8:12). Qua những lời của Đức Kitô chúng ta được khuyên nhủ hãy bắt chước đời sống và thói quen của Người, nếu chúng ta thực sự ao ước muốn được giác ngộ và tránh được mọi mù quáng của tâm hồn. Do đó, nỗ lực chính của chúng ta là hãy nghiên cứu cuộc đời của Đức Giêsu Kitô.

Sự giảng dậy của Đức Kitô thì tuyệt hảo hơn tất cả lời khuyên của các thánh, và ai có được thần khí của Người sẽ tìm thấy lương thực ở trong đó. Bây giờ, có nhiều người đọc Phúc Âm nhưng thường không để ý gì vì họ không có thần khí của Đức Kitô. Tuy nhiên bất cứ ai muốn thấu hiểu trọn vẹn lời của Đức Kitô thì phải uốn nắn cuộc đời mình theo cuộc đời Đức Kitô.

Có ích lợi gì khi nói về Ba Ngôi Thiên Chúa một cách uyên bác, nhưng vì thiếu khiêm tốn, bạn làm phật lòng Ba Ngôi? Thật vậy, không phải kiến thức làm cho một người nên thánh thiện và công chính, nhưng một đời sống nhân đức giúp họ hài lòng Thiên Chúa. Thà tôi cảm thấy ăn năn hối lỗi còn hơn là tìm định nghĩa sự thống hối. Vì có ích lợi gì cho chúng ta khi thuộc lòng bộ Kinh Thánh và các nguyên tắc của mọi triết gia nhưng không sống trong ơn sủng và tình yêu của Thiên Chúa? Phù hoa của mọi phù hoa và tất cả chỉ là phù hoa, ngoại trừ yêu mến Thiên Chúa và phục vụ một mình Người.

Đây là sự khôn ngoan vĩ đại nhất--tìm kiếm vương quốc thiên đàng qua sự khinh miệt thế gian. Bởi đó, thật phù hoa khi tìm kiếm và tín thác vào sự giầu sang mà nó sẽ tàn lụi. Cũng là phù hoa khi tìm cách có được vinh dự rồi dương dương tự đắc. Là phù hoa khi theo đuổi sự dâm dật của thể xác và ao ước những điều mà vì đó sẽ phải luận phạt nặng nề sau này. Là phù hoa khi ao ước sống lâu mà lại không lo gì đến lối sống xứng đáng. Là phù hoa khi chỉ bận bịu với những gì hiện tại và không đề phòng những gì sẽ xảy đến. Là phù hoa khi yêu quý những gì chóng qua và không nhìn xa để thấy đâu là niềm vui vĩnh cửu.

Phải thường nhớ đến câu châm ngôn: "Mắt có nhìn bao nhiêu cũng không thỏa, tai có nghe đến mấy cũng chẳng đầy" (Gv 1:8). Hơn thế nữa, hãy cố gắng đừng để tâm hồn ưa thích những điều hữu hình và tự hướng mình đến những điều vô hình. Vì những ai chiều theo các đam mê xấu xa của mình sẽ làm ô uế lương tâm và mất ơn sủng của Thiên Chúa.