Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 08 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 08- 2018 Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 07 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 07- 2018

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 06 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 06- 2018

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 05 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 05- 2018

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 04 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 04- 2018

Read more ...

Thánh Thần

10 Điều Cần Làm Trong "Cầu Nguyện Chữa Lành"  


    Ban Biên Tập trang Khơi-Nguồn xin giới thiệu đến quý độc giả bài "10 Điều Cần Làm Trong Cầu Nguyện Chữa Lành" của tác giả Giuse Maria Định, và được trình bày dưới dạng Power Point Presentation. 
 
    Xin hãy nhấn chuột vào đây để xem.