Noi Gương Đức Kitô

NoiGuongDucKito_logo

(từ cuốn "The Imitation of Christ" do Aloysius Croft dịch từ nguyên bản tiếng La Tinh)
Cuốn 1: NHỮNG TƯ TƯỞNG HỮU ÍCH CHO ĐỜI SỐNG CỦA LINH HỒN

Chương 4: Khôn Ngoan Trong Hành Động

Đừng chiều theo sự bốc đồng và các ý kiến nhưng hãy cân nhắc cách thận trọng và kiên nhẫn trong ánh sáng của thánh ý Thiên Chúa. Vì rất thường khi, rất buồn mà nói, chúng ta quá yếu đuối đến độ tin vào điều xấu và nói xấu người khác hơn là điều tốt. Tuy nhiên, người tuyệt hảo không dễ tin người mách lẻo, vì họ biết tính yếu đuối con người thì thiên về sự dữ và thường xuất hiện trong lời nói.

Không hành động hấp tấp hay cố chấp bám víu lấy ý kiến của một người, không tin mọi điều người ta nói hay không rỉ tai điều tầm phào nghe được, đó là sự khôn ngoan lớn lao.
Hãy hỏi ý kiến người khôn ngoan và có lương tâm. Hãy tìm kiếm lời khuyên bảo tốt hơn cho bạn thay vì chiều theo xu hướng của chính mình.
Một đời sống tốt lành sẽ làm cho người ta khôn ngoan theo như Thiên Chúa và giúp họ cảm nghiệm được nhiều điều, càng khiêm tốn và càng quy phục Thiên Chúa bao nhiêu thì họ càng khôn ngoan hơn và càng bình an hơn trong mọi sự.