Noi Gương Đức Kitô

NoiGuongDucKito_logo

(từ cuốn "The Imitation of Christ" do Aloysius Croft dịch từ nguyên bản tiếng La Tinh)
Cuốn 1: NHỮNG TƯ TƯỞNG HỮU ÍCH CHO ĐỜI SỐNG CỦA LINH HỒN

Chương 14: Tránh Phán Đoán Cẩu Thả

Hãy hướng sự chú ý đến chính mình và cẩn thận đừng phán xét hành động của người khác, vì khi phán xét người khác người ta nỗ lực uổng công, thường làm lỗi, và dễ phạm tội; trong khi, phán xét và lưu tâm đến chính mình thường đem đến ích lợi.

Chúng ta thường phán xét những sự kiện theo ý chúng ta muốn, vì qua cảm nghĩ cá nhân thường không còn quan điểm đích thật.

Nếu Thiên Chúa là đối tượng duy nhất mà chúng ta ước ao, chúng ta không dễ bị khuấy động bởi ý kiến trái ngược. Nhưng thường một điều gì đó len lỏi bên trong hay xẩy ra bên ngoài làm chúng ta lạc hướng.

Nhiều người, vô tình, tìm kiếm chính mình trong những việc họ làm. Dường như họ an tâm thích thú khi sự kiện xảy ra theo ý họ muốn và ưa thích, nhưng nếu trái với ao ước của họ, không bao lâu họ sẽ bị bối rối và buồn bã. Các tâm tình và ý kiến khác biệt thường chia cách bạn hữu và người thân, ngay cả người đạo đức và sốt sắng.

Một thói quen thì khó thay đổi, và không ai muốn bị dẫn đi xa hơn điều họ có thể thấy.

Nếu bạn dựa nhiều vào sự thông minh hay tính cần cù của bạn hơn là đức tính quy phục Chúa Giêsu Kitô, bạn sẽ khó và chậm để trở nên một người được giác ngộ. Thiên Chúa muốn chúng ta hoàn toàn quy phục Người và, qua tình yêu nồng nhiệt, vươn lên trên mọi khôn ngoan con người.