Thánh Thần

BIỆN PHÂN THẦN KHÍ

Trích những quy luật biện phân thần khí của Thánh Inhaxiô thành Loyola.

 
«  … Thánh Inhaxiô học nơi chính Mẹ của Thiên Chúa làm sao ngài phải chiến đấu các cuộc chiến thiêng liêng của Chúa. Điều đó như là ngài đã nhận được nơi đôi tay mình quy luật quá hoàn hảo này … mà tất cả các chiến sĩ của Chúa Kitô phải sử dụng … » Pie XI.

NHỮNG QUY LUẬT BIỆN PHÂN THẦN KHÍ TUẦN THỨ NHẤT

Hoặc những quy luật cơ bản của biện phân thần khí

 
( Nghĩa là cho mọi giới, người tội lỗi bắt đầu hoặc tiến bộ trên con đường của đời sống nội tâm).

Quy luật thứ bảy: Số 320

Ước gì người đang trong sự sầu khổ thiêng liêng hiểu rằng, để thử thách mình, Thiên Chúa đã để họ thế nào cho những quyền năng tự nhiên của họ, để họ chống trả, như là tự chính mình họ, những xáo trộn khác nhau và những cám dỗ của kẻ thù; bởi vì họ có thể làm được chuyện đó với sự trợ giúp của Chúa luôn ở với họ, dù rằng họ không cảm thấy điều đó, bởi vì Thiên Chúa đã lấy ra khỏi họ cái nhiệt tình có thể cảm nhận được này, tình yêu nồng nhiệt này, hồng ân quyền năng này, chỉ để lại cho họ một ân sủng bình thường, nhưng vừa đủ cho sự cứu rỗi muôn đời. 
 
Đừng tin rằng tất cả đã mất hết vì Chúa ẩn mình, như vị hôn phu trong sách Diễm Ca ẩn mình sau giàn nho và vui thích làm cho vị hôn thê tìm kiếm”. Nhưng, hãy biết rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi bạn mà không có ân sủng đủ (chú ý, đó là một ân sủng đủ để chống trả). 
 
Cơn cám dỗ của thánh Catherine de Sienne. 
 
Trinh nữ cao cả thần bí này được ưu đãi đã tiếp tục có những thị kiến hay những ân huệ thần bí rất cao bởi sự cho phép của Thiên Chúa. Ngày kia, thánh nữ cảm thấy trong sự kinh khủng nhất của những cơn cám dỗ. Thiên Chúa đã cho phép ma quỷ đến tấn công ngài. Tất cả những ý nghĩ xấu xa nhất, ngay cả những cảm xúc (bởi vì ma quỷ có thể, Thiên Chúa cho phép điều đó, kích thích bản năng chúng ta). Catherine cầu nguyện, cầu khẩn Thiên Chúa đừng bỏ rơi ngài, chống đối lại bằng cách nói thà chết chớ không thà phạm tội. Nhưng ma quỷ nói với thánh nữ: “Vô ích, mày không thể chống cự được đâu … phần khác, mày đã phạm tội rồi và Thiên Chúa đã bỏ rơi mày, … 
 
-         Ôi lạy Chúa! Xin cứu con! Dù con chết hay đau khổ, thà chịu bất cứ cái gì mà không làm mất lòng Chúa! 
 
Thật quá sức. Nhưng bỗng chốc, cơn cám dỗ ngưng hẳn! (đừng quên rằng nếu Thiên Chúa không muốn thì một cơn cám dỗ không kéo dài hơn quá một phút). Và Chúa chúng ta hiện ra với ngài. Thế rồi, như thông lệ nói chuyện cách thân mật. Thánh nữ trách nhẹ Chúa:
 
-         Ôi! Chúa tốt lành của con, Chúa đã bỏ rơi con lúc nguy kịch nhất của đời con! 
 
-         Nhưng, Catherine, Ta đâu bỏ con! 
 
-         Vậy thì Chúa ở đâu? 
 
-         Ta ở trong trái tim con. 
 
-         Trong trái tim? Với tất cả những điều xấu xa ấy? … 
 
-         Con có ưng thuận điều đó không? 
 
-         Không, lạy Chúa con! Chúa biết, con chấp nhận chịu đau khổ bất cứ cái gì hoặc chết … 
 
-         Thế thì con hãy biết rằng chính Ta nâng đỡ con và vui thích nhìn ngắm sự trung thành của con trước mọi ma quỷ. Con tin rằng Cha bỏ rơi con? … 
 
Trong những cơn cám dỗ của chúng ta, đừng bao giờ quên thí dụ này được trích trong đời sống của vị thánh cao cả này.