Thánh Thần

BIỆN PHÂN THẦN KHÍ

Trích những quy luật biện phân thần khí của Thánh Inhaxiô thành Loyola.

«  … Thánh Inhaxiô học nơi chính Mẹ của Thiên Chúa làm sao ngài phải chiến đấu các cuộc chiến thiêng liêng của Chúa. Điều đó như là ngài đã nhận được nơi đôi tay mình quy luật quá hoàn hảo này … mà tất cả các chiến sĩ của Chúa Kitô phải sử dụng … » Pie XI.

NHỮNG QUY LUẬT BIỆN PHÂN THẦN KHÍ TUẦN THỨ NHẤT 

Hoặc những quy luật cơ bản của biện phân thần khí

 
( Nghĩa là cho mọi giới, người tội lỗi bắt đầu hoặc tiến bộ trên con đường của đời sống nội tâm).

Quy luật thứ năm: Số 318

Điều quan trọng trong thời kỳ sầu khổ thiêng liêng, đừng làm một thay đổi nào, nhưng hãy giữ vững và kiên trì trong những quyết định và trong sự quyết tâm mà chúng ta có trước khi bị sự sầu khổ thiêng liêng, hoặc ngay trong thời gian được sự yên ủi. Bởi như cách thông thường, thần lành hướng dẫn và chỉ bảo cho chúng ta trong sự yên ủi; như thế, trong sự sầu khổ thiêng liêng có phải là thần dữ với sự gợi ý của nó làm cho chúng ta không thể đi trên con đường dẫn chúng ta tới đích tốt được? 
 
Biết bao nhiêu lỗi lầm tai hại mà chúng ta vấp phải vì không biết và quên quy luật thứ năm này!

Cấm thay đổi quyết định lúc sầu khổ.


Tại sao? Bởi vì lúc đó, ma quỷ rỉ tai và bạn chắc chắn, nếu bạn theo sự rỉ tai của thần dữ để làm điều nó mong ước. “Thánh Inhaxiô nói, thường thường thì chính Thiên Chúa hướng dẫn chúng ta trong thời gian của sự yên ủi”. “Thường thường”, bởi vì chúng ta sẽ thấy sau rằng có những sự yên ủi giả tạo và chính đó là ma quỷ. Nhưng trong một sự yên ủi đích thực, luôn luôn là Thiên Chúa thúc đẩy.

Tuy nhiên rất dễ nhầm lẫn.


Trái lại, trong một sự bất ổn, trong một ao ước làm điều xấu, luôn chính là ma quỷ đang làm việc của nó. (Bạn hãy nhớ lại sáu mùi vị hoặc sáu đặc tính mà chúng ta đã nói tới trong quy luật thứ hai).


Biết bao ơn gọi bị đánh mất vì đã quên quy luật này!

-         Thưa cha xứ, thằng bé không muốn trở lại chủng viện. Thế thì, có phải nó không còn có ơn gọi nữa chăng?


-         Coi chừng đấy! Nó có hay không có ơn gọi? Đó là một vấn đề khác. Bây giờ nó bị sự tấn công của ma quỷ. Không phải là lúc để bỏ đi. Ma quỷ làm nghề của nó, đó có thể là một dấu chỉ cho một ơn gọi lớn. Con ơi, hãy trở lại chủng viện đi. Chúng ta sẽ gặp nhau sau. 
 
-         Nhưng nếu con không có ơn gọi? 
 
-         Trong một hay hai năm nữa, con sẽ đi cấm phòng để lựa chọn, sau đó con sẽ được xếp đặt trong sự phiếm diện của tinh thần thánh Inhaxiô, có nghĩa là “Thiên Chúa trước tiên”, con sẽ giải quyết câu hỏi để biết nếu Thiên Chúa gọi con hay không. Nhưng bây giờ đừng thay đổi gì cả. Cha Barrielle đáng thương này đây, lúc 17 tuổi đã có ý tưởng điên khùng rời tiểu chủng viện. May mắn thay cha giải tội của cha nói với cha: “Hãy đợi!” Nếu không, cha không có ở đây hôm nay. 
 
Biết bao người từ chối quyết định của họ ngay trước cái bẩy đầu tiên của ma quỷ! Vô phúc quá! Tại sao để cho bị lừa? Thế thì “Hãy đợi”!