Thánh Thần

BIỆN PHÂN THẦN KHÍ

Trích những quy luật biện phân thần khí của Thánh Inhaxiô thành Loyola.

«  … Thánh Inhaxiô học nơi chính Mẹ của Thiên Chúa làm sao ngài phải chiến đấu các cuộc chiến thiêng liêng của Chúa. Điều đó như là ngài đã nhận được nơi đôi tay mình quy luật quá hoàn hảo này … mà tất cả các chiến sĩ của Chúa Kitô phải sử dụng … » Pie XI.

NHỮNG QUY LUẬT BIỆN PHÂN THẦN KHÍ

TUẦN THỨ NHẤT

Hoặc những quy luật cơ bản của biện phân thần khí

 Ông Job đã nói : « Đời sống con người là một cuộc chiến đấu trên trần gian ». Phải sẵn sàng liên tục để chiến đấu suốt cả cuộc đời. Sự khó khăn chính là trong các cuộc chiến này để bảo vệ linh hồn chúng ta khỏi những cuộc tấn công của ma quỷ, chúng ta không thấy kẻ thù được một chút nào cả (phần khác, như mắt thường của chúng ta không thấy được những thần linh trên trời mà Thiên Chúa gởi tới để giúp đỡ chúng ta). Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện kể trong 2Vua 6,15-17 : Thành mà tiên tri Êlisê đang ở bị bao vây bởi các chiến xa của vua Syrie mục đích là để bắt sống ngài và để dẫn về cho vua; người đầy tớ của tiên tri la to lên : « Thưa cha, chúng ta phải làm thế nào? » Êlisê trả lời rằng : « Những người ở với chúng ta còn đông hơn những người ở với họ! và ngài cầu xin Thiên Chúa.Thiên Chúa mở mắt người đầy tớ và ông ta nhìn thấy núi đầy ngựa và chiến xa bằng lửa chung quanh Êlisê … » Cũng thế, chúng ta phải chiến đấu, chúng ta không thấy những kẻ tấn công chúng ta, bởi vì mà quỷ là những thần linh. Nhưng Chúa đã trao ban cho chúng ta các thiên thần mà chúng ta cũng không trông thấy các ngài, nhưng hãy biết rằng các ngài còn đông hơn và mạnh hơn.

Thánh Phaolô viết trong đoạn cuối cho giáo đoàn Êphêsô : « Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối.» (Ep 6,11-13).

Ma quỷ làm đủ mọi cách có thể được để chúng ta không tin, không nghĩ tới nó. Như thế, nó có thể hành động cách tự do. Đó là lý do tại sao những thử nghiệm về sự chối bỏ về sự hiện diện của các thiên thần mà chúng ta nghe lập đi lập lại nhiều lần cho tới ngay cả trong phòng mặc áo của nhà thờ. Bởi nếu không có các thiên thần thì cũng không có ma quỷ. Tuy nhiên, các thần lành cũng như dữ là vấn đề từ chương đầu cho tới chương cuối cùng của Kinh Thánh. Nhưng chưa đủ để tin có thiên thần và ma quỷ. Chúng ta phải nhận biết rõ mình đang giao dịch với ai. Tục ngữ Tây Ban Nha có câu : « Khi có người gõ cửa, không chỉ đợi nghe người ta gõ cửa, mà còn biết ai gõ cửa nữa ».

Nhiều người không nhận biết thần linh ảnh hưởng trên họ.

- Thưa cha, con u sầu .

- Không, con không u sầu. Không có điều đó đâu. Con có con quỷ nó vờn quanh con đó.

- Thưa cha, không phải, cha nhìn thấy quỷ khắp nơi. Con u sầu bởi vì không có mặt trời hôm nay. Chỉ có thế thôi! Đây không phải là chuyện của ma quỷ.

-- Đúng vậy! nhưng hãy biết rằng ma quỷ sẽ dùng đủ thứ để đến cám dỗ con. Nó sẽ lợi dụng một lúc nào đó, chẳng hạn như một sự khó chịu trong người. Nhưng con hãy biết rằng nếu con cảm thấy buồn, ma quỷ lượn quanh con. Hãy cẩn thận!

Đây là một người thanh niên buồn. Tôi không nói là anh ta có tội. Tôi nói : « ma quỷ lượn quanh anh ». Coi chừng! Làm sao biết được những điều đó? … Có những quy tắc mà Thánh Nữ Đồng Trinh Maria mang tới cho thánh Inhaxiô thành Loyola.

Trước tiên hãy phân biệt rõ ràng điều thuộc về Thiên Chúa, ta hãy nói đó là thần lành, hoặc là Thiên Chúa hành động trực tiếp, hoặc bởi sự trung gian của một thần lành, một nhà giảng thuyết, một gương sáng, … Có điều đến từ ma quỷ, hãy nói đó là thần dữ. Hoặc là chính ma quỷ hành động, hoặc là một trong hnững kẻ đồng loã của nó, một lời khuyên xấu hay một gương xấu, … Cuối cùng, có những hành động đi theo sau sự thông minh và ý muốn của chúng ta. Chỉ có điều đó mà chúng ta chịu trách nhiệm.

Những người trẻ bối rối biết bao bởi họ có những ý tưởng xấu! Việc có những ý tưởng xấu không phải là tội. Đó là phim ảnh mà ma quỷ chiếu vào trong tính năng cảm xúc, sức tưởng tượng, trí nhớ, …

- Nhưng đó lại là những hình ảnh rất xấu xa!

- Không phải anh là người xấu mà là ma quỷ. Nếu anh ưng thuận và vui thích với những khoái trá xấu xa này, thế là anh đã phạm tội, bởi vì sự ưng thuận là của anh. Anh chịu trách nhiệm. Nếu ngược lại, anh cầu nguyện và thử đuổi những cám dỗ này, không chỉ là anh không phạm tội, mà anh còn có công trạng. Điều đó là của anh. Chiếu phim ảnh là của ma quỷ.

Một nữ tu thánh thiện, sœur Rejatella từ Barcelone viết cho thánh Inhaxio đang ở Rôma rằng :

- Thưa cha, con có những ý nghĩ xấu!

Thánh Inhaxio biết rõ chị nên trả lời :

- Tôi sẽ không còn hoang mang nữa bởi những ý nghĩ xấu mà ma quỷ gởi tới cho tôi và tôi không đón nhận nó, rằng tôi kiêu hãnh về những ý nghĩ tốt mà thần lành của tôi gởi tới cho tôi và nó không là từ tôi.

Và vị thánh nói thêm :

- Thánh Phêrô và thánh Phaolô cũng có những ý nghĩ xấu nhưng họ không phạm tội.

Thánh Phaolô nói cho chúng ta điều đó trong 2Cr 12,8 : « … Nó đã được ban cho tôi “stimulus carnis” (cái dằm trong da thịt). Ba lần tôi cầu xin Chúa giải thoát tôi …” Và Thiên Chúa biết nếu Thánh Tâm Chúa yêu mến thánh Phaolô! Ngài đã trả lời thánh Phaolô gì? “Không, Ta không giải thoát con, ơn của Ta đủ cho con; nhân đức mạnh lên trong sự yếu hèn” Nếu Thánh Phêrô và thánh Phaolô đã có những ý nghĩ xấu, chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng có thể có những ý nghĩ xấu đó. Điều quan trọng là biết xử sự trong những sự cám dỗ. Đấy là mục đích của các quy luật biện phân thần khí.

Đây là đề mục phụ của số 313 trong sách linh thao. Đề mục phụ chứa đựng trong nó một quy tắc căn bản thông thường để ghi nhận.

313 - Những quy luật riêng để phân định và nhận thấy trong vài cách thức nào đó (sẽ có những sắc thái phải để ý)Những biến chuyển khác nhau dấy lên trong linh hồn (Thí dụ, tôi mong ước đi truyền giáo, thay đổi những quyết định của tôi, … Hãy cẩn thận trước khi hành động! Điều đó đến từ Thiên Chúa hay ma quỷ?) … Hoặc từ thần lành? Để nhận được điều đó (phải ghi nhớ rằng nếu chúng ta chắc chắn rằng điều đó đến từ Thiên Chúa thì đừng nghi ngờ khi hành động. Điều khó khăn sẽ là biết chắc rằng điều đó đến từ Thiên Chúa. Mặt khác, khó mà biết rằng điều đó đến từ Thiên Chúa), hoặc bởi thần dữ để xua đuổi nó.

Chúng ta có một quy tắc chính yếu thông thường cho điều đó. Khi chúng ta biết rằng nó đến từ ma quỷ, phải xua đuổi nó liền mà không thảo luận. Vị giám tập của tôi, cha Terradas, nói: “Đừng giỡn với ma quỷ”! Ngài gọi “giỡn với ma quỷ” là việc mơn trớn một ý nghĩ mà chúng ta biết là không tốt và là của ma quỷ, trong khi trong ý muốn chắc chắn rằng chúng ta không ở trong tình trạng ưng thuận nó và chúng ta tự cho phép mình đùa giỡn với nó để xem có gì tốt hoặc thú vị nơi nó, và điều quan trọng là đã quyết định không ưng thuận nó. Vô phúc cho ai chấp nhận đối thoại với ma quỷ, đứa tinh tế hơn cả chúng ta. Bà Evà đã không cưỡng nổi bởi vì bà đã “giỡn” với ma quỷ. Sau khi đã nói cho ma quỷ biết rằng Thiên Chúa cấm làm điều đó, ma quỷ tiếp tục với những lý luận mới. Thay vì dẹp ngay đi cuộc đối thoại, nàng bắt đầu tranh luận:

- Nếu chúng tôi ăn nó, chúng tôi sẽ chết.

-Không, ông bà không chết đâu, ông bà sẽ giống như Thiên Chúa, biết điều lành và điều dữ!

Evà đã tranh luận và ma quỷ kết thúc bằng cách làm cho bà sa ngã.

Đây là một người đàn ông đã lập gia đình:

- Thưa cha, không, con quá yêu vợ con. Đây chỉ là để đùa thôi. Con mơ … chỉ là một giấc mơ … Nếu con chia tay với vợ con, một cô nào đó sẽ rất tốt! … Không, thưa cha, không, đây là chuyện cười đùa thôi mà! Cha đừng lo chuyện đó.

Con ơi, con giỡn với ma quỷ. Ngay chính nếu điều đó không bao giờ xảy tới, và chúng ta đã thấy những điều không thể lại trở thành có thể, ma quỷ chỉ đến khêu gợi nơi anh ước muốn ngoại tình! Thật là một chiến thắng của nó! … Ngay cả khi nó làm giảm đi được sự kết hợp của con … cũng là một sự thua cuộc thảm hại cho con.

Một thí dụ khác, một tập sinh, một chủng sinh, … mơ ước một người con gái dễ thương tóc vàng, một chiến sĩ trong Liên Đoàn Công Giáo, …  một căn nhà nhỏ đẹp! Họ sẽ có một gia đình đông đúc, nhiều con. Họ sẽ hoạt động trong Liên Đoàn Công Giáo, …

Coi chừng! Bạn đang giỡn với ma quỷ.

Nhưng không, thưa cha, đấy chỉ là một sự tiêu khiển. Cha biết mà. Con quý ơn gọi của con lắm.

 Con ơi! Đó là cách chiếu phim của ma quỷ. Nếu con chấp nhận trở liạ với giấc mơ dễ thương này, ơn gọi của con sẽ bị đánh mất trước rồi. Con đừng đùa giỡn với trò chơi này!

Thánh Bernard đã viết : Nemo repente fit pessimus. « Không ai trong chốc lát mà trở nên xấu ». Chúng ta học hỏi đôi khi qua những sự vấp ngã của các linh mục, những người công giáo gương mẫu cỡ lớn, … Hãy biết rằng, nó không đột nhiên tới. Từ lâu rồi, họ đùa giỡn với ma quỷ đó.

Còn tiếp