Sống Thánh Giữa Đời

SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI

(Introduction À La Vie Dévote)

Nguyên tác của Thánh PHANXICÔ SALÊDIÔ, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh 
Bản dịch của Lm.Ph.HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế

[BBT] Nhóm Khơi Nguồn xin chân thành cám ơn cha Hoàng Minh Tuấn cho phép đăng bài Sống Thánh Giữa đời này. Xin Chúa chúc lành và tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho cha và trong sứ vụ của cha.

Trân trọng kính dâng Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc. Mẹ đã khấng hiện ra tại Medjugorje để dẫn dắt chúng con trên con đường thánh thiện


PHẦN 1

Gồm những chỉ dẫn và thực hành cần thiết để dẫn linh hồn từ ý muốn sống thánh thiện đầu tiên đạt đến quyết định vào hẳn cuộc sống đó.

CHƯƠNG 3 : 

ĐỜI THÁNH ĐỨC THÍCH HỢP VỚI MỌI BẬC SỐNG VÀ MỌI CHỨC NGHIỆP

Lúc tạo dựng, Thiên Chúa truyền cho thảo mộc theo giống loại của mình mà sinh hoa nảy quả. Ngài cũng truyền như thế cho người giáo hữu, tựa hồ các thảo mộc sống trong Hội Thánh, phải trổ sinh hoa quả thánh đức mỗi người theo phẩm chức và ơn kêu gọi mình. Mỗi hạng người sống đời đạo đức một cách khác nhau. Người quyền quý khác thợ thủ công, tôi tớ khác ông hoàng, người quả phụ, cô thanh nữ khác người có chồng… Không những thế, còn phải thích nghi đời đạo đức theo sức lực, công ăn việc làm và bổn phận từng người. Thử hỏi Philôtê, vị Giám mục có được sống ẩn dật như các vị khổ tu Sác-trơ (Char-treux) không ? Nếu người có vợ có chồng không muốn thu góp của cải như các vị khổ tu Ca-pu-xi-nô ; nếu thợ thủ công ở nhà thờ suốt ngày như các tu sĩ, còn người tu hành lại luôn bận gặp gỡ giao tiếp để giúp đỡ người ta như vị giám mục, như thế đời thánh đức chẳng hóa làm trò cười, gây lộn xộn, còn ai chịu nổi nữa ? Tuy vậy, cái tệ ấy thường vẫn xảy ra, và thế gian vì không biết phân biệt hay không muốn phân biệt đời đạo đức chân thật khỏi cái tính lố lăng của những kẻ tưởng mình đạo đức, nên sẽ phàn nàn và chê trách đời sống đạo đức. Kỳ thật đời thánh đức không bao giờ dung túng những sự hỗn độn như thế.

Không ! hỡi Philôtê, đời đạo đức chân chính không làm hư hỏng cái gì bao giờ. Trái lại, nó làm hoàn bị mọi sự. Vì nếu đời đạo đức đi ngược với bậc sống chính đáng, đời đạo đức ấy chắc là giả hiệu. A-ri-tốt nói : “Con ong hút mật hoa mà không làm hại hoa, hoa vẫn toàn vẹn tươi tốt”. Lòng đạo đức còn đi xa hơn thế, nó không làm hư hỏng bậc sống hay công việc gì cả, trái lại nó còn tô điểm cho thêm tốt đẹp. Các hạt ngọc nhúng vào mật ong, trở nên sáng bóng hơn tùy theo màu sắc từng hạt. Đây cũng thế, mỗi người trở nên đáng yêu đáng mến hơn trong bậc mình, khi sống bậc mình cách đạo đức hoàn toàn : lúc ấy, việc lo gia đình sẽ nên êm đềm, tình phu thê sẽ thành thật hơn, việc làm tôi vua chúa sẽ trung thực hơn, và tất cả mọi công việc khác đều trở thành ngọt ngào đáng mến hơn.

Muốn gạt bỏ đời sống đạo đức ra ngoài hàng ngũ quân đội, ngoài xưởng thợ thủ công, ngoài triều vua, ngoài tư thất người kết bạn, đó là một sai lầm hơn nữa, một lạc thuyết. Đã đành, lối sống đạo đức chuyên nguyện ngắm của dòng tu, của bậc tu hành, chỉ có thể thực hành ở trong các ơn kêu gọi đặc biệt ấy. Cũng vì thế, ngoài mấy kiểu sống thánh đức ấy, còn có nhiều cách rất thích hợp cho người sống ngoài đời nên thánh thiện. Các vị như ông A-bra-ham, I-sa-ác, Gia-cóp, Đa-vít, Gióp, Tô-bia, Sa-ra, Rê-bê-ca và Giu-đi-ta trong Cựu Ước minh chứng điều đó. Còn trong Tân Ước, thánh Giu-se, Ly-đi-a và thánh Crê-pi-nô là những đấng sống thánh thiện trong công việc lo cửa hàng ; thánh Anna, thánh Mat-ta, thánh Mô-ni-ca, A-ki-la, Pri-xi-la, trong bậc đôi bạn ; Cor-nê-li-ô, thánh Xê-ba-xi-a-nô, thánh Mao-ri-xiô, trong trại lính ; Con-tan-ti-nô, Hê-lê-na, thánh Lu-y, chân phúc A-mê-đê, thánh E-đu-a-đô, trên ngai vàng5. Có những người không nên thánh thiện được ở nơi tịnh mạc, - là nơi rất đáng ước ao để đạt tới hoàn thiện -, song lại sống thánh được giữa nơi đô hội – là nơi rất bất lợi cho việc tiến đức. Thánh Grê-gô-riô nói : “Khi còn trong đô thị, ông Lót đã giữ mình thanh tịnh như vậy, thế mà ra nơi tịch mạc lại sa ngã trong điều ô uế”. Bất cứ ở đâu, ta có thể và phải ước ao sống hoàn thiện.

--- o0o ---

5 Về vài nhân vật trên đây : Ly-đi-a, buôn bán ở thành Phi-li-phê, được thánh Phao-lô giúp trở lại. A-ki-la và Pri-xi-la, xin xem thư Rôma. Cor-nê-li-ô, xin xem Công Vụ Tông Đồ, chương 10. Chân phúc A-mê-đê IX, bá tước xứ Savoie, bên Pháp, qua đời năm 1472.