Sống Thánh Giữa Đời

SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI

(Introduction À La Vie Dévote)

Nguyên tác của Thánh PHANXICÔ SALÊDIÔ, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh 
Bản dịch của Lm.Ph.HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế

[BBT] Nhóm Khơi Nguồn xin chân thành cám ơn cha Hoàng Minh Tuấn cho phép đăng bài Sống Thánh Giữa đời này. Xin Chúa chúc lành và tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho cha và trong sứ vụ của cha.

Trân trọng kính dâng Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc. Mẹ đã khấng hiện ra tại Medjugorje để dẫn dắt chúng con trên con đường thánh thiện


PHẦN 1

Gồm những chỉ dẫn và thực hành cần thiết để dẫn linh hồn từ ý muốn sống thánh thiện đầu tiên đạt đến quyết định vào hẳn cuộc sống đó.

CHƯƠNG 9 : 

BÀI SUY NGẮM THỨ NHẤT: VỀ SỰ SÁNG TẠO

Chuẩn bị :

1) Con hãy nhớ mình trước mặt Chúa.

2) Nài xin Ngài soi sáng lòng trí con.

Suy niệm :

1) Con hãy suy : đã bao nhiêu năm trước đây, con chưa có trên đời. Con còn trong hư vô. Hỡi linh hồn tôi, lúc đó ta ở đâu ? Thế giới đã có lâu đời rồi, mà ta chẳng thấy tăm tích gì.

2) Từ hư vô đó, Thiên Chúa đã tạo thành ra con như bây giờ. Không phải Ngài cần đến con, song chính chỉ vì lòng nhân hậu thôi.

3) Con hãy suy đến bản thể mà Thiên Chúa ban cho con : đó là vật đầu tiên trong thế giới hữu hình có thể sống đời đời và có thể kết hiệp hoàn toàn với Thiên Chúa chí tôn.

Tâm tình cảm mến và dốc lòng.

1) Con hãy hạ mình sâu thẳm trước mặt Thiên Chúa và hết tình nói như tác giả Ca vi. Ôi ! Lạy Chúa, trước mặt Chúa con chỉ là hư không (Ca vịnh 38, 6), sao Chúa đã nhớ đến con để tạo dựng nên con ?” Than ôi, hỡi hồn tôi, trước kia người đang chìm trong vực hư vô ấy, và đáng lẽ vẫn còn ở đó nếu Thiên Chúa đã không đem ra. Ở đó, ngươi sẽ làm gì ?

2) Con hãy tạ ơn Chúa : Lạy Đấng tạo thành cao cả và nhân hậu của con, con mang ơn Chúa biết chừng nào, vì đã kéo con ra khỏi hư không, để ban cho con có như bây giờ. Con sẽ làm gì để chúc tụng danh thánh Chúa xứng đáng và tạ ơn lượng nhân hậu vô biên của Chúa ?

3) Con hãy đau đớn tủ : Song, thương thay, lạy Đấng tạo thành, thay vì kết hiệp với Chúa bởi yêu mến và phụng sự, con đã đâm ngỗ nghịch bởi các tính đam mê trái luật, làm con lìa xa Chúa để chạy theo tội lỗi, không còn kính tôn lòng nhân hậu Chúa, coi như Chúa không phải là Đấng tạo dựng nên con.

 

4) Con hãy hạ mình xuống mặt Chúa : Hỡi hồn tôi ! hãy nhớ rằng : Chúa là Thiên Chúa ngươi : chính Ngài tạo dựng nên ngươi chứ không phải ngươi tự dựng nên mình. Lạy Chúa, con là vật do Chúa làm nên.

5) Từ nay con không còn muốn tự mãn nơi con vì con chỉ là hư không. Hỡi bụi tro, mày hãnh diện cái gì ? (Huấn ca : 10, 9). Hơn thế, hỡi hư không, mày tự tôn vì đâu ?. Và để hạ mình xuống, tôi quyết định sẽ làm việc này… việc nọ… chịu đựng những sỉ nhục này… khinh chê nọ kia… Tôi muốn cải thiện đời sống, từ nay đi theo Đấng Tạo Thành, và lấy làm vinh dự trong địa vị làm người mà Ngài đã ban cho ; dùng nó hoàn toàn chỉ để vâng phục ý muốn Người, nhờ các phương thế tôi sẽ học biết nhất là nơi vị Linh hướng.

Kết luận :

 

1) Hãy tạ ơn Chúa. Hỡi hồn tôi, hãy chúc tụng Chúa, và từ đáy lòng ta hãy ca tụng thánh danh Ngài. Vì lòng từ ái Ngài đã đem ta khỏi hư vô, và lòng lân tuất Ngài đã tạo dựng ta.

2) Hãy hiến dâng. Lạy Chúa, con xin hết lòng dâng Chúa bản thể Chúa ban cho con, con xin cung hiến Chúa.

4) Hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho các tâm tình và quyết định ấy mạnh mẽ nơi con. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh, xin hãy gửi gấm những điều ấy nơi lòng thương xót của Con Mẹ, cùng với tất cả những người con muốn cầu xin cho. v.v…

Đọc kinh Lạy Cha, Kính mừng…

Sau lúc nguyện ngắm, đang khi dạo chơi giải trí một chút, con hãy hái một bó hoa đạo đức từ các điều con đã suy niệm, để hưởng hương thơm suốt cả ngày.

--- o0o ---