Sống Thánh Giữa Đời

SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI

(Introduction À La Vie Dévote)

Nguyên tác của Thánh PHANXICÔ SALÊDIÔ, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh 
Bản dịch của Lm.Ph.HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế

[BBT] Nhóm Khơi Nguồn xin chân thành cám ơn cha Hoàng Minh Tuấn cho phép đăng bài Sống Thánh Giữa đời này. Xin Chúa chúc lành và tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho cha và trong sứ vụ của cha.

Trân trọng kính dâng Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc. Mẹ đã khấng hiện ra tại Medjugorje để dẫn dắt chúng con trên con đường thánh thiện


PHẦN 1

Gồm những chỉ dẫn và thực hành cần thiết để dẫn linh hồn từ ý muốn sống thánh thiện đầu tiên đạt đến quyết định vào hẳn cuộc sống đó.

 CHƯƠNG 12

BÀI NGẮM 4 : SUY VỀ TỘI LỖI

Chuẩn bị :

1) Con hãy đặt mình trước mặt Chúa.

2) Hãy nài xin Ngài soi sáng lòng trí con.

Suy niệm :

1) Hãy suy : con bắt đầu phạm tội từ bao năm và từ đó số tội đã tăng lên bao nhiêu trong lòng con. Mỗi ngày con đã làm các tội ấy thêm nhiều chống nghịch Chúa, chống chính mình, chống đồng loại, bởi việc làm, lời nói, ước ao và tưởng nghĩ.

2) Hãy suy đến các xu hướng xấu của con và con đã chiều theo bao lâu ? Với hai điểm trên, con sẽ thấy tội con nhiều hơn tóc trên đầu, cát dưới biển (Ca vịnh 39.13).

3) Con hãy xét riêng tội bội bạc với Chúa là một tội chung, trong bất cứ tội nào ta cũng thấy nó và làm các tội ấy thành to tát hơn. Con hãy xem Chúa đã ban cho con bao ơn lành, mà con đã lạm dụng để chống lại Đấng đã ban. Cách riêng, biết bao ơn soi sáng con đã khinh chê, bao ơn thúc giục ngay lành con đã để hư phí ! … Và trên hết, đã bao lần con lãnh nhận Bí tích, nhưng các ơn ích bởi đó bây giờ đâu ? Các đồ trang sức quý giá Bạn Tình Yêu dấu của con đã trang điểm cho con bây giờ thế nào ? Tất cả đã bị vùi dập dưới lớp tội tình ! Con đã dọn mình thế nào để lãnh Bí tích ? Con hãy nghĩ đến sự bội bạc này : Chúa đã theo đuổi con bao lần để cứu con, mà con vẫn luôn chạy trốn Ngài để đến chỗ hư mất.

Tâm tình cảm mến và dốc lòng.

1) Con hãy xấu hổ trong cảnh khốn cùng của con. Ôi lạy Chúa ! làm sao con dám ra trước mặt Chúa ? Thương ôi ! con chỉ là một đồ nhơ bẩn trên thế gian, đống bùn hôi tanh những bội bạc và tội lỗi. Làm sao tôi có thể bất nghĩa đến thế, đến nỗi không trừ một giác quan nào, một quan năng nào trong linh hồn mà tôi không làm hư, làm bẩn, không phạm đến ; và không bỏ qua ngày nào mà không gây ra những điều xấu như thế ? Phải chăng đó là cách đối đáp ơn Đấng tạo dựng nên tôi, và đền đáp máu Đấng Cứu chuộc tôi ?

2) Con hãy xin tha thứ. Và hãy phục dưới chân Chúa như đứa con phung phá, như Mađalêna, như người đàn bà đã làm nhơ nghĩa phu thê bởi bao ngoại tình. Ôi lạy Chúa, xin thương xót kẻ tội lỗi này. Hỡi nguồn mạch tình thương xót, xin thương đến đứa khốn nạn này !

3) Con hãy dốc lòng sống tử tế hơn. Ôi lạy Chúa, nhờ ơn Chúa, không bao giờ con buông mình theo tội lỗi, vâng không bao giờ nữa !

Khốn thay, con đã yêu thích tội quá nhiều, giờ đây con chê ghét nó, và con ôm lấy Chúa. Ôi Cha đầy thương xót, con muốn sống và chết trong lòng Cha.

4) Để xóa các tội quá khứ, tôi sẽ xưng tội cách can đảm, không để sót tội nào trong hồn.

5) Tôi sẽ nỗ lực nhổ hết mọi gốc rễ tội lỗi khỏi lòng tôi, đặc biệt về tội này… tội kia… là điều làm tôi ngần ngại buồn phiền hơn cả.

6) Để thi hành, tôi sẽ luôn luôn dùng các phương thế người ta chỉ bảo cho, và không bao giờ lấy làm đủ để sữa chữa những lỗi lầm lớn lao chừng ấy.

Kết luận :

1) Con hãy cảm ơn Chúa vì đã chờ đợi con đến bây giờ, và đã cho con những tâm tình tốt lành ấy.

2) Hãy dâng hiến lòng con cho Ngài để thi hành các điều đó.

3) Hãy xin Ngài ban con sức mạnh, v.v…

--- o0o ---