Sống Thánh Giữa Đời

SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI

(Introduction À La Vie Dévote)

Nguyên tác của Thánh PHANXICÔ SALÊDIÔ, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh 
Bản dịch của Lm.Ph.HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế

[BBT] Nhóm Khơi Nguồn xin chân thành cám ơn cha Hoàng Minh Tuấn cho phép đăng bài Sống Thánh Giữa đời này. Xin Chúa chúc lành và tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho cha và trong sứ vụ của cha.

Trân trọng kính dâng Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc. Mẹ đã khấng hiện ra tại Medjugorje để dẫn dắt chúng con trên con đường thánh thiện


PHẦN 2

Gồm những chỉ dẫn về nguyện ngắm và các Bí Tích, để giúp linh hồn lên cùng Chúa.

 CHƯƠNG 03

ĐIỂM THỨ HAI CỦA VIỆC CHUẨN BỊ LÀ : CẦU KHẨN

Con sẽ làm việc cầu khẩn như sau : Khi đã thấy mình ở trước mặt Chúa, hồn con phủ phục trong niềm tôn kính sâu xa, nhận mình rất bất xứng trước mặt Đấng Chí Tôn. Tuy vậy, biết rằng chính Đấng nhân lành đã muốn vậy, hồn xin Ngài ơn phụng sự và thờ lạy Ngài cho nên trong buổi suy ngắm này.

Nếu con muốn, con có thể dùng vài lời vắn tắt song sốt sắng nóng nảy, như những lời này của Đa-vít : “Lạy Chúa, xin đừng loại con khỏi mặt Chúa ! Đừng cất Thánh Thần Chúa khỏi con (Ca vịnh 50, 13). Hãy giải ánh sáng nhan thánh Chúa trên tôi tá Chúa và con sẽ chiêm ngắm các kỳ công Chúa ! Hãy ban cho con trí hiểu biết và con sẽ suy ngắm luật Chúa và tuân giữ hết lòng (Ca vịnh 118, 135). Con là nữ tá Chúa, xin ban cho con Thánh Thần”, và những lời giống như vậy.

Điều này sẽ còn giúp ích cho con nếu con kêu cầu cả Thiên Thần con và các người thánh mà con thấy có mặt trong mầu nhiệm mà con suy ngắm. Như trong mầu nhiệm tử nạn của Chúa Giêsu, con có thể kêu cầu đến Đức Mẹ, thánh Gio-an, bà Ma-đa-lê-na, người trọn lành ngõ hầu những cảm nghĩ và những tâm tình bên trong mà các vị đã nhận được trong mầu nhiệm đó, sẽ thông sang con. Lúc suy ngắm đến cái chết của con, con có thể kêu cầu Thiên Thần bản mệnh đang có mặt, hầu người soi cho con những điều thích hợp mà suy ngắm. Các mầu nhiệm khác, con cũng hãy làm như vậy.

--- o0o ---