Sống Thánh Giữa Đời

SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI

(Introduction À La Vie Dévote)

Nguyên tác của Thánh PHANXICÔ SALÊDIÔ, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh 
Bản dịch của Lm.Ph.HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế

[BBT] Nhóm Khơi Nguồn xin chân thành cám ơn cha Hoàng Minh Tuấn cho phép đăng bài Sống Thánh Giữa đời này. Xin Chúa chúc lành và tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho cha và trong sứ vụ của cha.

Trân trọng kính dâng Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc. Mẹ đã khấng hiện ra tại Medjugorje để dẫn dắt chúng con trên con đường thánh thiện


PHẦN 2

Gồm những chỉ dẫn về nguyện ngắm và các Bí Tích, để giúp linh hồn lên cùng Chúa.

 CHƯƠNG 04

ĐIỂM THỨ BA CỦA VIỆC CHUẨN BỊ LÀ : TRÌNH BÀY MẦU NHIỆM

Sau hai điểm thường có trong việc nguyện ngắm, đến điểm thứ ba, điểm này không luôn thường có trong tất cả mọi việc suy ngắm. Có người gọi là : dựng lại một hoàn cảnh, người khác gọi : bài học trong lòng. Đó chẳng qua là đem trình bày trước trí tưởng tượng cái cảnh tượng của mầu nhiệm mà ta muốn suy ngắm, như thể mầu nhiệm đó xảy ra thực sự, ngay trước mắt. Ví dụ, con muốn suy ngắm Chúa bị treo trên thập giá, con tưởng tượng đang đứng ở núi Sọ, con thấy tất cả mọi việc xảy ra, mọi lời người ta nói. Hoặc ngược lại, song cũng như nhau, cho hình dung thấy việc đóng đinh Chúa xảy ra ngay tại chỗ con đang ở, theo như các sử gia Phúc Âm đã tả. Con hãy làm như vậy khi con suy ngắm về sự chết (xem bài suy ngắm đó mà tôi đã dọn) về hỏa ngục và các mầu nhiệm giống vậy, là những mầu nhiệm nói đến những điều hữu hình và cảm giác.

Còn những mầu nhiệm khác liên quan đến các điều vô hình như : sự cao cả của Thiên Chúa, tốt đẹp của các nhân đức, về cứu cánh của đời sống ta, không thể dùng trí tưởng tượng như trên được. Đã hẳn, có thể dùng vài so sánh, tỉ dụ, để giúp suy niệm, song không phải luôn để tìm ra. Tôi muốn đề nghị với con phương thế đơn sơ, làm sao cho trí con khỏi quá bận bịu tìm tòi sáng chế. Nhờ cách tưởng tượng đó, ta đưa trí khôn vào khung khổ của mầu nhiệm ta muốn suy ngắm để nó khỏi lang bạt đi nơi khác, chẳng khác gì nhốt chim vào lồng, cột chim ưng vào dây để nó đậu trên nắm tay mình.

Có người sẽ nói với con rằng : Trong việc trình bày mầu nhiệm tốt hơn nên dùng một ý tưởng đơn thuần của đức tin, hoặc một ý nghĩ gì hoàn toàn trong trí và thiêng liêng, hoặc nghĩ rằng những sự kia xảy ra ngay trong trí khôn. Nhưng việc này quá tinh vi đối với người mới khởi sự. Philôtê, tôi khuyên con cứ ở dưới thung lũng thấp tôi đang chỉ cho, đợi đến khi Thiên Chúa nâng lên cao hơn hẳng hay.

--- o0o ---