Sống Thánh Giữa Đời

SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI

(Introduction À La Vie Dévote)

Nguyên tác của Thánh PHANXICÔ SALÊDIÔ, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh 
Bản dịch của Lm.Ph.HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế

[BBT] Nhóm Khơi Nguồn xin chân thành cám ơn cha Hoàng Minh Tuấn cho phép đăng bài Sống Thánh Giữa đời này. Xin Chúa chúc lành và tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho cha và trong sứ vụ của cha.

Trân trọng kính dâng Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc. Mẹ đã khấng hiện ra tại Medjugorje để dẫn dắt chúng con trên con đường thánh thiện


PHẦN 2

Gồm những chỉ dẫn về nguyện ngắm và các Bí Tích, để giúp linh hồn lên cùng Chúa.

 CHƯƠNG 15

VIỆC ĐẠO ĐỨC CHUNG VÀ CÔNG KHAI (1)

Ngoài những việc nói trên, ngày lễ trọng và Chúa Nhật, phải dự buổi kinh Hội Thánh và nhất là kinh chiều, tùy tiện. Đó là những ngày cung hiến cho Thiên Chúa nên phải dâng lên Ngài nhiều việc làm vinh dự và vẻ vang cho Ngài hơn ngày thường. Làm như thế con sẽ cảm thấy tràn trề sốt sắng an ủi như thánh Au-gu-ti-nô kể lại trong cuốn “Tự Thuật” (Confessions) : lúc người mới trở lại, được nghe hát kinh Hội Thánh, lòng người chứa chan ngọt ngào, mắt người ứa lệ vì sốt sắng. Điều sau đây tôi xin nói chung một lần là : trong những công việc tư tế công khai của Hội Thánh, luôn có ơn ích và yên ủi hơn những việc đạo đức tư. Thiên Chúa đã muốn xếp đặt như thế : thông hiệp với nhau thì vẫn hơn tư riêng.

Con cũng nên gia nhập các hội đoàn trong xứ con ở, cách riêng hội đoàn có các hoạt động hữu ích và xây dựng hơn cả. Như thế con sẽ dâng cho Chúa lòng tuân phục rất đẹp ý Ngài, nhất là các hội đoàn không phải là chuyện bắt buộc, tuy được Hội Thánh khuyên vào. Để chứng tỏ mong ước thấy nhiều người gia nhập, Hội Thánh đã ban cho các hội đoàn ấy nhiều thứ ơn và đặc ân. Đàng khác, góp công góp sức với nhau để mưu ích lẫn nhau và cho người khác, đó chẳng là điều bác ái lắm sao ? Dù tự mình cũng có thể làm được các việc đạo đức tốt lành như khi làm chung trong hội đoàn, có khi làm riêng còn thích thú hơn ; nhưng Thiên Chúa được hiển vinh hơn khi ta hợp nhất và chung sức với anh chị em khác để làm việc thiện.

Về các kinh nguyện và việc đạo đức công cộng khác cũng vậy, khi làm, ta hãy góp phần gương sáng để mưu phần ích cho đồng loại, và đem hết tình để mưu vinh hiển cho Thiên Chúa và ý chỉ chung.

--- o0o ---

1: Về đời sống Phụng vụ, tác giả chỉ bàn đến các việc làm thực tế, cụ thể : Đó là một thiếu sót chung của thời đại ấy. – Xem “lời nhắn gửi quan hệ” ở cuối sách.