Công Giáo Khắp Nơi

[2013-05-15 Vatican Radio] Để chuẩn bị cho Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống và trong khuôn khổ của các bài giáo lý trong Năm Đức Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô dành buổi triều kiến ngày thứ tư cho hành động của Chúa Thánh Thần trong chúng ta, hướng dẫn chúng ta đến Sự Thật.

Sau đây là bản dịch bài giảng của Đức Thánh Cha hôm nay: 

Các anh chị em thân mến, 

Hôm nay, tôi muốn chú trọng đến tác động của Chúa Thánh Thần trong việc hướng dẫn Giáo Hội và mỗi người trong chúng ta đến Sự Thật. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Khi Thần Khí đến, “Người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn” (Ga 16:13), chính Người là “Thần Khí của Sự Thật” (Ga 14:17; 15:26; 16:13). Chúng ta sống trong một thời đại tương đối hay hồ nghi về sự thật. Chân Phước Benedict XVI đã nói nhiều lần đến chủ nghĩa tương đối, nghĩa là khuynh hướng tin rằng không có gì là tiên quyết, và nghĩ rằng sự thật là những gì chúng ta đồng ý, hay chúng ta mong muốn. Câu hỏi là: “Sự thật có hiện hữu không? Sự thật là gì? Chúng ta có thể biết sự thật không? Chúng ta có thể tìm thấy sự thật không? Ở đây tôi nhớ đến câu hỏi của Tổng Trấn Rôma Ponxiô Philatô khi Chúa Giêsu cho biết ý nghĩa sâu xa của sứ vụ của Người: “Sự thật là gì? " (Ga 18,37.38). Philatô không hiểu rằng “sự thật” đang ở ngay trước mắt ông, là chính gương mặt của Thiên Chúa, Giêsu chính là Sự Thật: Sự Thật trong sự viên mãn của thời gian, “trở nên nhục thể” (Ga 1,1.14), đã đến giữa chúng ta để chúng ta nhận biết. Chúng ta không thể nắm giữ sự thật như một vật thể, chúng ta chỉ có thể gặp gỡ sự thật. Sự thật không phải là một sở hữu, mà là sự gặp gỡ một Người.

Nhưng ai có thể giúp chúng ta nhận biết Chúa Giêsu là “Lời” của sự thật, là Con của Chúa Cha? Thánh Phaolô dậy chúng ta là “không ai có thể nói “Đức Giêsu là Chúa,” ngoại trừ nhờ Chúa Thánh Thần (1 Cr 12:3). Chính là Chúa Thánh Thần, quà tặng của Chúa Kitô Phục Sinh, mới giúp chúng ta nhận biết Sự Thật. Chúa Giêsu gọi Người là “Đấng Bảo Trợ,” nghĩa là “Đấng đến trợ giúp chúng ta,” Đấng ở bên chúng ta để trợ giúp chúng ta trên hành trình học hỏi, và trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu bảo đảm với các môn đệ là Chúa Thánh Thần sẽ dậy họ tất cả mọi điều, và nhắc họ nhớ lại các lời nói của Người (Ga 14:26).

Vậy thì đâu là tác động của Thánh Thần trong đời sống chúng ta và đời sống Giáo Hội để dẫn đưa chúng ta đến sự thật? Trước hết, Người nhắc nhớ và in dấu trong tim các tín hữu những gì Chúa Giêsu đã nói, và chính là qua các lời này, lề luật của Thiên Chúa – như các tiên tri trong Cựu Ước đã tuyên bố - được ghi dấu trong tim chúng ta và trở nên trong chúng ta một nguyên tắc để lượng giá các chọn lựa của chúng ta và để hướng dẫn chúng ta trong các hoạt động hàng ngày. Lời tiên tri của Êdêkiên đã thể hiện: “Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng cho các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim đá khỏi thân mình các người và ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các người, Ta sẽ làm cho các người đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của ta và đem ra thi hành "(Ed 36:25-27). Thật vậy, các hành động của chúng ta xuất phát từ tận đáy lòng: chính con tim chúng ta cần phải được hoán cải về với Chúa, và Thánh Thần sẽ biến đổi nó nếu chúng ta mở lòng cho Người. 

Như Chúa Giêsu đã hứa, Thần Khí sẽ hướng dẫn chúng ta “đến sự thật toàn vẹn” (Ga 16:13) Người không những chỉ dẫn đưa chúng ta đến gặp Chúa Giêsu, là sự thật toàn vẹn, mà còn giúp chúng ta bước vào một sự hiệp thông sâu xa với Chúa Giêsu, là chính Sự Thật toàn vẹn, Người ban cho chúng ta kiến thức về mọi sự của Chúa. Tự lực chúng ta không thể thực hiện được điều này. Nếu Thiên Chúa không soi sáng tâm hồn chúng ta, thì đời sống Kitô chúng ta sẽ chỉ hời hợt mà thôi. Truyền thống của Giáo Hội khẳng định rằng Thánh Thần của Sự Thật hành động trong lòng chúng ta, gợi lên “cảm nhận về đức tin” (sensus fidei), qua đó như Công Đồng Vatican II đã xác định, Dân Chúa, dưới sự hướng dẫn của Huấn Quyền, triệt để tuân theo đức tin đã được ban cho tất cả mọi người và cho các thánh,(113) xâm nhập sâu xa hơn bằng những suy tư đúng đắn trong đời (xem Hiến Chế Tín Lý Lumen gentium, 12). Chúng ta hãy tự hỏi: chúng ta có cởi mở cho Chúa Thánh Thần không, chúng ta có cầu xin Người soi sáng để chúng ta nhậy cảm với những gì của Chúa? Và đây là kinh nguyện chúng ta phải đọc mỗi ngày: “Lạy Chúa Thánh Thần xin mở lòng con cho Lời Chúa, xin cho lòng con được mở ra cho sự lành, cho sự huy hoàng của Thiên Chúa, hàng ngày.”

Nhưng tôi muốn hỏi các bạn câu này: Có bao nhiêu bạn đọc kinh hàng ngày để cầu xin Chúa Thánh Thần? Tôi đoán là chỉ có rất ít, nhưng chúng ta ý thức rằng ước muốn của Chúa Giêsu là chúng ta phải cầu nguyện hàng ngày với Chúa Thánh Thần để xin Người mở lòng chúng ta cho Chúa Giêsu. 

Chúng ta nhớ đến Mẹ Maria “Mẹ hằng ghi nhớ mọi điều và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19.51). Việc tiếp nhận những lời này và sự thật của đức tin để cho chúng trở nên đời sống của chúng ta, được thể hiện và tăng trưởng dưới tác động của Thánh Thần. Bằng cách này, chúng ta phải học hỏi nơi Mẹ Maria, khi sống lại lời “xin vâng”, là sự hoàn toàn sẵn sàng để tiếp nhận Con Chúa trong đời sống Mẹ, và vào chính lúc đó Mẹ đã được biến cải. Qua Thánh Thần, Chúa Cha và Chúa Con đến để ở trong chúng ta: chúng ta có sống trong Chúa và vì Chúa không? Đời sống chúng ta có được Thiên Chúa tác động không? Chúng ta đã đem được những điều gì dâng lên Thiên Chúa?

Anh chị em thân mến, chúng ta cần để cho mình thấm nhuần ánh sáng của Thánh Thần, để Người giới thiệu chúng ta với Sự Thật của Thiên Chúa, là Chúa độc nhất trong đời chúng ta. Trong Năm Đức Tin này, chúng ta tự hỏi xem chúng ta đã thực tâm khởi sự nhận biết Chúa Kitô và sự thật của đức tin nhiều hơn không, bằng việc đọc và suy gẫm Thánh Kinh, học hỏi về giáo lý, và thường xuyên lãnh nhận các bí tích không? Đồng thời chúng ta cũng tự hỏi là chúng ta đã làm gì để cho đức tin hướng dẩn hoàn toàn đời sống của chúng ta? Xin đừng làm một Kitô hữu “bán thời”, vào một vài thời khắc, trong vài trường hợp, xin hãy là một Kitô hữu trong mọi lúc! Sự Thật của Chúa Kitô, là Thánh Thần dậy dỗ chúng ta và ban cho chúng ta, luôn luôn và mãi mãi can thiệp vào đời sống chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin Người thường xuyên hơn, xin Người hướng dẫn chúng./

Bùi Hữu Thư
5/15/2013