Thánh Thần

Đặc Sủng Tiếng Lạ  

Trong các đại hội Chúa Thánh Thần được tổ chức hàng năm bằng tiếng Anh, có nhiều khóa hội thảo do các linh mục Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng giảng dạy, trong đó có LM Robert DeGrandis, LM John Hampsch, và LM   Robert Faricy… 
 
Tôi được may mắn theo học những khóa học ấy. Để mở đầu các khóa học, những vị linh mục thường khuyến khích cử tọa cầu nguyện bằng tiếng lạ. Nếu ai chưa quen thì có thể ngợi khen Chúa bằng câu "Alleluia!" 
 
Có những linh mục viết nhiều sách về ơn tiếng lạ, LM Robert DeGrandis cũng đã có một tác phẩm có tên là The Gift of Tongues, tức là Đặc Sủng Tiếng Lạ. 
 
Trong mục sách online của www.memaria.org, chúng tôi đã được phép dịch thuật hai tác phẩm của Cha DeGrandis, đó là Canh Tân Trong Ơn Chúa Thánh Thần (Renewed in the Holy Spirit) vàChữa Lành Gia Tộc (Intergenerational Healing). 
 
Trong suốt 12 năm sinh hoạt trong phong trào Canh Tân Đặc Sủng, tôi đã được chứng kiến nhiều sự lạ qua việc cầu nguyện tiếng lạ. Sau đây là những điều mà tôi đã cảm nghiệm và mục kích : 
 
1- Trong những khóa tĩnh tâm Thánh Linh của người Mỹ hay người Việt Nam, khi vị linh mục xin mọi người cùng cầu nguyện tiếng lạ thì Chúa Thánh Thần làm việc rất mạnh mẽ: có người té ngã, cười lớn, hát, múa hay khóc, có người được ơn tiên tri và thị kiến. 
 
2- Các vị linh mục hướng dẫn nói rằng : 
 
"Trên thế giới có vào khoảng 6 ngàn ngôn ngữ khác nhau. Ơn tiếng lạ là để tài-bồi cho người ấy, còn các đặc sủng khác thì để xây dựng cộng đoàn. Ơn tiếng lạ là chìa khóa để mở ra cho các đặc sủng khác của Chúa. Khi cầu nguyện bằng tiếng lạ tức là ta cầu nguyện bằng trái tim, bằng một ngôn ngữ mà ta không hiểu và để Chúa Thánh Thần cầu nguyện thay cho ta. Lúc ấy, ma quỷ sẽ không hiểu được ý ta cầu nguyện nên chúng không phá phách được." 
 
"Ơn tiếng lạ giúp con người cầu nguyện với Thiên Chúa. Đó là ngôn ngữ của tình yêu, không phải là những lời để ta phô trương với mọi người như chỉ có mình mới có đặc sủng ấy, còn người khác không có. Nếu cầu nguyện mà không có tình yêu thì đó chỉ là những lời vô ích ở trong không khí mà thôi. " 
 
3- Cố linh mục Emiliano Tardiff, người Canada, vốn là một vị linh mục được ơn chữa lành. Ngài đã qua đời ngày 8 tháng 6 năm 1999. Trước đó, ngài thuật lại cảm nghiệm của ngài trong tác phẩm:"Chúa Giêsu Đang Sống " rằng : 
 
"Đã nhiều lần, tôi chế nhạo tiếng lạ và không tin là Chúa ban ơn ấy. Một hôm, khi tôi đang dâng Thánh lễ trước hàng ngàn người thì tự nhiên, Chúa Thánh Thần ban ơn tiếng lạ cho tôi đến nỗi tôi không thể nhịn được mà phải nói ra trước mọi người.Tôi rất xấu hổ nhưng làm sao tôi có thể cản được việc làm của Chúa Thánh Thần?" 
 
4- Lm John Hampsch bị bịnh cà lăm từ khi mới sinh. Từ đó, ngài đi sâu vào lãnh vực Tâm lý học để tìm nguyên nhân sinh ra bịnh cà lăm. Ngài đã gia nhập các phong trào Thánh Linh và khi ngài được ban cho ơn tiếng lạ thì bịnh cà lăm của ngài cũng biến mất. 
 
5- Trong một nhóm cầu nguyện Thánh Linh, có một phụ nữ nói ngôn ngữ lạ mà bà ta không hiểu.Tuy nhiên, có một người khác trong nhóm biết tiếng Thái Lan. Người này quả quyết là bà ta nói tiếng Thái một cách rất chỉnh. 
 
6- Một phụ nữ thành viên của nhóm cầu nguyện kể rằng: 
 
"Tôi đến nước Phi Luật Tân và được người ta dắt đến cái hầm trong đó có nhốt một phụ nữ bị quỷ ám nặng nề. Tôi thương xót nên cầu nguyện cho bà ấy bằng tiếng Anh, rồi Thiên Chúa nói với với bà ấy qua lời cầu nguyện của tôi. Trong đầu tôi, tôi chắc chắn là mình cầu nguyện bằng tiếng Anh nhưng bà ấy hiểu được bằng ngôn ngữ riêng của bà. 
 
Sau này, qua lời thông dịch viên, bà ta làm chứng rằng: 
 
"Chúa nói: "Ta gửi Con của Ta đến thế giới để chết cho các con được tự do, nay con hãy đứng lên vì Ta giải thoát cho con rồi! " 
 
Thế rồi bà ấy bỗng nhiên thay đổi thái độ, từ hoang dại trở nên bình thường, từ hung dữ trở nên dịu dàng. Bà ta trở lại đạo Chúa, sinh hoạt và làm chứng về những gì Chúa đã cứu giúp bà." 
 
7- Trong nhóm cầu nguyện ở Orange County
 có một phụ nữ trẻ thường hay cầu nguyện bằng tiếng lạ trước Thánh Thể Chúa. Thế rồi Chúa đã ban cho cô ấy dòng nhạc qua lời cầu nguyện tiếng lạ của cô. Cô ấy phải dùng máy ghi âm để ghi nhạc. Rồi cô ấy xin Chúa ban cho lời nhạc. Chúa đã ban cho cô những lời nhạc nói về tình yêu Cha Con, tình yêu và sự hy sinh của Thiên Chúa đối với nhân loại…Chúa ban tiên tri và nhiều ơn lạ nữa cho cô ấy. 
 
Tóm lại, chúng ta cần khôn ngoan khi sử dụng đặc sủng tiếng lạ. Nếu ở chung một cộng đồng cầu nguyện thì nên sử dụng tiếng lạ, còn khi có những người chưa quen thì nên cầu nguyện trong thinh lặng để tránh sự dị ứng cho những người ấy. Khi ở riêng tư trong nơi kín đáo thì nên cầu nguyện tiếng lạ. 
 
Trước khi cầu nguyện tiếng lạ, xin thưa với Chúa Thánh Thần như sau : 
 
"Lạy Chúa, xin Ngài lấp đầy con với Thần Khí Sự Thật của Ngài. Xin Chúa điều khiển, hướng dẫn và soi sáng con. Xin đừng để kẻ khác điều khiển con. Amen!
 
Thánh Phaolô đã nói trong 1 Corintô 14:1-5 rằng : 
 
"1 Anh em hãy cố đạt cho được đức mến, hãy khao khát những ơn của Thần Khí, nhất là ơn nói tiên tri.2 Thật vậy, kẻ nói tiếng lạ thì không nói với người ta, nhưng là nói với Thiên Chúa, bởi vì chẳng ai hiểu được: nhờ Thần Khí, kẻ ấy nói ra những điều nhiệm mầu.3 Còn người nói tiên tri thì nói với người ta để xây dựng, để khích lệ và an ủi.4 Kẻ nói tiếng lạ thì tự xây dựng chính mình; người nói tiên tri thì xây dựng Hội Thánh.5 Tôi muốn cho tất cả anh em nói các tiếng lạ, và nhất là tôi muốn cho anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri thì cao trọng hơn người nói các tiếng lạ, trừ phi người này giải thích để xây dựng Hội Thánh.
 
 Kim Hà