Thánh Thần

10 ĐIỀU RĂN CHO NGƯỜI LÃNH ĐẠO PHONG TRÀO THÁNH LINH  

Mỗi người lãnh đạo lâu lâu cần lượng định lại sự lãnh đạo của mình. Đây không phải là việc mà chúng ta có thể tự mình làm được, thế nhưng luôn có những câu hỏi giúp ích mà chúng ta có thể hỏi chính mình và dò theo danh sách kiểm thảo. Sự lượng định có thể hoàn thành tốt với một người có trách nhiệm về chúng ta, với những góp ý xây dựng của những người chúng ta lãnh đạo và với sự giúp đỡ của những anh chị em lãnh đạo khác. Mục đích của tất cả việc làm này là để tránh những sai lầm nghiêm trọng và những lệch lạc xảy ra, hầu bảo đảm những cơ cấu tổ chức được tốt đẹp, những sự kiểm thảo và quân bình cần thiết được chu đáo, và hơn nữa để quan sát, cải thiện hoạt động của người lãnh đạo. Điều quan trọng nữa là những người có ý kiến xây dựng nguyên thủy có cơ hội trình bày. Tất cả là để được lành mạnh và giúp chúng ta tránh những sự quá độ và những trở ngại nghiêm trọng. 
 
Với ý tưởng này, tôi xin liệt kê vài điểm mà tôi nghĩ rất quan trọng cho người lãnh đạo trong phong trào Canh Tân Đặc Sủng. Đây không phải là danh sách đầy đủ, nó chỉ chú tâm vào một vài lãnh vực chìa khóa của mỗi người lãnh đạo.

1- Giữ Đời Sống Cầu Nguyện Được Tốt Đẹp

Công việc của chúng ta là hướng dẫn người khác đến mối liên hệ gần gũi hơn với Chúa Giêsu,  và chúng ta không thể làm điều này trừ khi chúng ta chăm sóc mối liên hệ của chúng ta với Chúa cách tốt đẹp. Chúng ta cần cầu nguyện, đọc Lời Chúa, và rước Mình Máu Thánh Chúa thường xuyên.

2- Có Thể Giảng Dạy

Chúng ta cần chắc chắn rằng mình được chỉ dạy thích đáng và chúng ta không có đầu óc khép kín. Chúng ta cũng cần biết cập nhật những giảng dạy mới của Giáo Hội, nghĩa là chúng ta cần có giờ đọc những tài liệu chính thức của Giáo hội lâu lâu được công bố.

3- Đừng Thờ Ơ Về Các Đặc Sủng

Chúng ta là những người lãnh đạo Canh Tân Đặc Sủng, chúng ta có trách nhiệm truyền dạy (hiểu theo sự khiêm nhường) và thực hành các đặc sủng. Thông thường chúng ta dễ để làm những điều an toàn và được người ta đón nhận hơn, thế nhưng có ngày chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về sự quản lý của chúng ta với các đặc sủng của Ngài. Dĩ nhiên, chúng ta cần phải biện phân và nhạy bén về đặc sủng (khôn ngoan không thái quá) - nhưng chúng ta được kêu gọi để quảng bá các đặc sủng.

4- Loan Truyền, Rao Giảng, và Thực Hành Phép Rửa Trong Chúa Thánh Thần

Đây là điểm chính yếu trái tim của phong trào Canh Tân Đặc Sủng và không bao giờ nên lãng quên. Qua việc làm của Phép Rửa trong Chúa Thánh Thần mà đời sống người ta được thay đổi, không phải là qua những ý tưởng khôn khéo và chương trình. Phép Rửa trong Chúa Thánh Thần là khởi đầu của đời sống mới của đức tin.

5- Có Viễn Ảnh - Không Phải Cho Riêng Mình Mà Thôi Nhưng Cho Cả Người Trong Nhóm

Nếu người khác đi theo sự hướng dẫn của chúng ta, họ cần biết chúng ta đang dẫn họ đi đâu. "Khi không còn thị kiến, thì người ta sẽ suy tàn" (Kn 29,18). Một thị kiến, viễn ảnh cần được biện phân, nói rõ ràng, đối thoại, đón nhận và làm theo.

6- Hãy Giữ Liên Lạc - Đừng Tạo Khoảng Cách Với Mọi Người

Một trong những thảm kịch to lớn nhất xảy ra là khi người lãnh đạo trở nên xa cách với những người trong nhóm và không còn lắng nghe họ nữa. Đối thoại và tin tưởng từ đó sẽ thất bại đưa tới hậu quả tai hại. Vì thế hay luôn giữ liên lạc với người trong nhóm.

7- Giữ Đôi Chân Vững Trên Mặt Đất

Thực tế chính là nhà ở, văn phòng, hãng xưởng, trường học, bệnh viện, giáo xứ. Đây là những nơi mà những trở ngại thực tế xảy ra và nơi có những nhu cầu thực tế. Không phải mọi trở ngại là về tâm linh cả đâu - nhưng nhiều trở ngại là thực tế và đòi hỏi quan niệm thực tế và lời khuyên tốt. Đừng có đầu óc quá tâm linh đến nỗi bạn không còn gì thuộc về thế gian.

8- Thừa Nhận Khuyết Điểm, Thất Bại, Lầm Lỗi Và Trở Ngại

Không có người lãnh đạo nào hoàn hảo cả, vì thế chúng ta cần sự giúp đỡ và cầu nguyện của người khác. Thế nhưng hãy cẩn thận khi nào, cách nào và với người nào bạn có thể thừa nhận những điều này. Các thành viên cần có tin tưởng vào người lãnh đạo của họ và vì thế có lúc chưa phải là lúc tốt để bạn thú nhận những thất bại của mình.

9- Gặp Người Ta Nơi Của Họ, Không Phải Nơi Bạn Nghĩ Họ Cần Có Mặt

Thiên Chúa luôn gặp gỡ chúng ta ở thời điểm chúng ta cần, thế nhưng chúng ta thường xét đoán người ta và quyết định nơi chúng ta nghĩ người ta cần có mặt để nhận sự giảng dạy và giúp đỡ. Điều này dẫn tới thất vọng và không có hiệu quả. Một người đói khát sẽ bị điếc về Lời Chúa cho tới khi bạn làm cho họ no bụng.

10- Tìm Kiếm Và Khuyến Khích Người Lãnh Đạo Mới

Đây là một trách nhiệm cần thiết của mọi người lãnh đạo và khi chúng ta tìm được người lãnh đạo mới chúng ta cần phải cho họ học cách làm sao hướng dẫn người khác. Điều này sẽ có sự xáo trộn và có thiếu sót, thế nhưng chúng ta ở đó để giúp đỡ và khuyến khích họ. Chúng ta cần tránh ra và cho họ có chỗ - cuối cùng chúng ta hy vọng chúng ta làm cho mình một việc! 
 
 Mục đích của tôi về những điểm này là tóm lược một trái banh đang lăn; phần còn lại tùy ở nơi bạn. Bạn có thể thêm 10 điểm nữa vào danh sách mà bạn xem là quan trọng đối với bạn và đối với các thành viên của bạn. Những nhóm và cộng đồng của chúng ta tùy thuộc vào phẩm chất và sự toàn vẹn của người lãnh đạo, và chúng ta cần phải làm mọi sự có thể được để tránh những trở ngại và lầm lỗi mà đã xảy ra trong quá khứ. Giáo Hội về cả phẩm trật và về Canh Tân Đặc Sủng có mặt để giúp đỡ và hướng dẫn chúng ta, vì thế chúng ta cần chắc chắn dùng đến những nguồn phương tiện này. Thiên Chúa không chọn những người lãnh đạo theo giá trị về thế gian, nhưng những người Ngài chọn, thì Ngài xức dầu và trang bị cho họ để làm những công việc trước mặt. Vì thế, Ngài muốn chúng ta để đôi mắt chúng ta vào Ngài, dùng mọi nguồn phương tiện Ngài mang đến và mở lòng ra cho sự sửa sai và hướng dẫn của những người quanh ta. Trong tay chúng ta, Ngài trao dân Ngài - và mọi người đều quý giá. Chúng ta cần chăm sóc họ thật tốt.

Charles Whitehead - cựu Chủ tịch phong trào Thánh Linh toàn thế giới www.thanhlinh.net