Thánh Thần

CẦU CÙNG ÐỨC CHÚA THÁNH THẦN

(St-Alphonse de Liguori)

 
     Lạy Ðức Chúa Thánh Thần, là Ðấng Phù Trợ linh thiêng, là Cha hiền của những kẻ thấp hèn, là Ðấng Ủi An những người sầu khổ, là Ánh Sáng soi chiếu tâm hồn, là Ðấng Thánh Hoá tẩy rửa tội lỗi các linh hồn.  Xin đoái nhìn con đây đang phủ phục trước tôn nhan Chúa. Con thờ lạy Chúa với lòng sùng kính sâu xa nhất, và con xin hiệp cùng với các Thánh thiên thần Sêraphim đang chầu chực thờ lạy trước Nhan Thánh Chúa, lập đi lập lại muôn ngàn lần lời tung hô:  Thánh! Thánh! Thánh!  Chí Thánh. 
 
     Con tin chắc rằng Chúa là Ðấng Trường Cửu và đồng bản tính với Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con. Con trông cậy rằng do lòng nhân lành của Chúa, Chúa sẽ thánh hóa và cứu rỗi linh hồn con. 
 
     Lạy Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu, con yêu mến Chúa, con yêu mến Chúa trên hết mọi sự ở thế gian này. Con yêu mến Chúa với trót cả tâm tình của con bởi vì Chúa là Sự Thiện Hảo vô biên, đáng lãnh nhận tất cả mọi tình yêu. Con đã thờ ơ lãnh đạm trước những linh hứng thánh thiện của Chúa. Con đã vô ơn bội nghĩa mà xúc phạm đến Chúa với muôn ngàn tội lỗi của con. Vậy con xin cúi đầu ngàn lần thú tội. Nguyện xin Chúa tha thứ cho con. Con hết lòng ăn năn sám hối vì đã làm mất lòng chúa. 
  
     Ôi Ðấng Tuyệt Hảo! con xin hiến dâng cho Chúa con tim nguội lạnh của con và con nài xin Chúa xâm chiếm linh hồn con, đốt cháy và nung chảy mọi sự cứng cỏi băng giá nơi tâm hồn con.  

     Chúa chính là Ðấng đã đổ tràn ân sủng thiêng liêng vào linh hồn Mẹ Maria, và làm bốc cháy ngọn lửa nhiệt thành nơi tâm hồn các thánh tông đồ, xin Chúa hãy đốt cháy tình yêu Ngài nơi lòng con. 
  
     Chúa là Ðấng Toàn Năng, xin hãy tăng cường sức mạnh cho con để con chống trả với ma quỷ. Chúa chính là Ngọn Lửa, xin hãy nung đốt trong con ngọn lửa Tình Yêu Chúa. Chúa chính là Ánh Sáng, xin chiếu giãi ánh sáng Chúa trong con để con nhận biết những Chân Lý vĩnh cửu.  Chúa chính là Bồ Câu Trinh Khiết, xin ban cho con sự trinh khiết tâm hồn. Chúa chính là Hơi Thở Dịu Ngọt, xin hãy phá tan những cơn bão tố dục tình nổi lên chống đối con. Chúa chính là Lưỡi Lửa Công Chính, xin dạy cho con biết ca tụng Chúa không bao giờ ngơi.  Chúa chính là Ánh Mây Phù Hộ, xin bao trùm lấy con trong sự nâng đỡ phù trì của Chúa.  Và Chúa chính là Tác Giả Của Mọi Ơn Lành Thiên Ðàng, xin ban cho con tất cả mọi ơn con cần.  Xin hãy làm cho con sống lại trong ân sủng của Chúa, thánh hóa con bằng Tình Yêu của Chúa, nhận con làm nghĩa tử do lượng cả từ bi của Chúa, và cứu độ con nhờ lòng nhân từ vô biên của Ngài, hầu con không ngừng chúc tụng Chúa, tôn vinh Chúa, yêu mến Chúa ở đời này và mãi mãi đời sau trên Thiên Ðàng.  Amen.

St-Alphonse de Liguori