Chứng Nhân Kitô Hữu

Tôi vào chùa tu học. Từ khi còn bé tôi đã thắc mắc tại sao linh hồn người chết có thể về ăn đồ cúng? Tại sao khi sống thì người ta bất lực nhưng sau khi chết thì linh thiêng và có thể phù hộ hoặc gieo họa cho bà con thân quyến? Những thắc mắc này thúc đẩy tôi vào chùa tu học.

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 10 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 10 - 2018

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 09 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 09- 2018

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 08 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 08- 2018 Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 07 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 07- 2018

Read more ...

Thánh Thần

Chúc Tụng Thiên Chúa Ngôi Ba

 
Thánh Linh Thiên Chúa Cửu Trùng 
Chúa Cha sai đến ở cùng chúng sinh 
Thánh Linh Thiên Chúa ủi an 
Người hằng chăm sóc thương ban an bình 
 
Thánh Linh Thiên Chúa Ngôi Ba 
Người là Thiên Chúa cùng Cha trị vì 
Thánh Linh Thiên Chúa cao sang 
Người là Thần Khí cao sang tuyệt vời 
 
Thánh Linh từ mạch Chúa Con 
Người là Thiên Chúa cùng ‘Con’ cứu đời 
Thánh Linh Thiên Chúa soi đường 
Chiếu soi ánh sáng con đường thẳng ngay 
 
Thánh Linh Thiên Chúa Toàn Năng 
Người luôn thể hiện quyền năng Chúa Trời 
Người đồng bản tính Chúa Cha 
Yêu thương con cái không xa loài người 
 
Tình Người chẳng khác Chúa Con 
Xót thương vô lượng trong con đồng hành 
Tình Người vực thẳm khó dò 
Trời cao biển rộng khó đo tình Người 
 
Thánh Linh Thiên Chúa Tình Thương 
Tình Người tha thiết tơ vương muôn chiều 
Người ban sự sống thần linh 
Xác con mặc lấy hình hài giống Cha 
 
Thánh Linh Người Bạn Chí Thân 
Bên con săn sóc ân cần chăm lo 
Người không bỏ mặc con thơ 
Ba đào sóng gió trơ vơ một mình 
 
Thánh Linh Thiên Chúa Vĩnh Hằng 
Trong con Người ngự không màng xấu xa 
Thánh Linh Thiên Chúa niềm vui 
Ở đâu có Chúa an vui tràn đầy 
 
Thánh Linh Thiên Chúa An Bình 
Người luôn mong mỏi thanh bình muôn nơi 
Nơi đâu xào sáo bất an 
Thánh Linh Thiên Chúa can ngăn đổi đời 
 
Thánh Linh Thiên Chúa chữa lành 
Vết thương hồn xác toàn thành trắng trong 
Thánh Linh ngọn lửa mến yêu 
Người luôn reo rắc tình yêu trong đời 
 
Thánh Linh Thiên Chúa dịu hiền 
Có Người ấm áp nỗi niềm đau thương 
Thánh Linh Thiên Chúa Uy Linh 
Có Người dẫn dắt trung trinh một đời 
 
Thánh Linh tác giả Thánh Kinh 
Dạy theo luật Chúa quang minh Chúa Trời 
Thánh Linh tác giả muôn ơn 
Người hằng tuôn đổ hồng ân thế trần 
 
Thánh Linh thanh tẩy tội đời 
Bằng nguồn nước rửa con thời sạch trong 
Thánh Linh đóng ấn trong hồn 
Người ban sức mạnh bảo tồn ơn thiêng 
 
Thánh Linh Cha kẻ khó nghèo 
Tình Người thương xót bọt bèo chúng sinh 
Thánh Linh Chúa ngự trên cao 
Người luôn dõi mắt khát khao con cùng 
 
Thánh Linh ban ngọn lửa hồng 
Đánh tan băng giá sầu đông chiều tàn 
Thánh Linh là gió chiều xuân 
Mơn man len lỏi vào hồn ngất ngây 
 
Thánh Linh là ngọn lửa thiêng 
Giúp con mến Chúa ơn thiêng vững bền 
Xin cho luôn mãi một đời 
Sống trong tình mến ngàn lời chúc khen 
 
Thánh Linh Thiên Chúa của con 
Một lòng cám tạ, tình con theo Người 
Thánh Linh Thiên Chúa Chí Tôn 
Muôn đời chúc tụng suy tôn Tình Người 
 
Thuận Hà