Thánh Thần

Chúa Thánh Thần, Thần Khí Thiên Chúa

SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN

    CHÚA THÁNH THẦN

    Chúa Thánh Thần, hoặc là Thần Khí, Người là một ngôi vị, là Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là một nhân vật quan trọng nhất trong đời sống chúng ta. Bởi vì Chúa Cha đã tạo dựng nên chúng ta, Chúa Con đã cứu chuộc chúng ta và Chúa Thánh Thần là một nhân vật đang thánh hóa chúng ta, giúp chúng ta và hướng dẫn chúng ta đến gần với các công nghiệp của Đức Kitô trên Thánh Giá vì vinh quang Đức Chúa Cha, vì sự lợi ích của chúng ta và lợi ích của toàn thể Hội Thánh Người. (1 Pet 1,2)

    LÀ GIÓ VÀ CHIM BỒ CÂU :

    Trong Kinh Thánh, bằng cả hai thứ ngôn ngữ Hy Lạp và Do Thái nguyên thủy, chữ được dùng để nói về “Thần Khí” là chữ đồng thời có thể có nghĩa là “GIÓ” (Pneuma). Trong thực tế, Thần Khí giống như Gió trong cảm nghiệm được tái sinh của ông Ni-cô-đê-mô (trong Phúc Âm theo Thánh Gioan – đoạn 3), và trong Lễ Hiện Xuống (theo sách Công Vụ Tông Đồ - đoạn 2)… Người hoàn tòan ở chung quanh ta và ở trong ta, như bầu dưỡng khí ta đang hít thở, đang cho ta sự sống. Người cũng còn được gọi là “Đấng Bầu Chữa, Đấng An Ủi” (Paraclete), có nghĩa là “Đấng luôn ở cùng chúng ta”, khi ta tốt lành hoặc khi ta xấu xa… Người luôn ở cùng ta ! Chúng ta sống trong Người và bởi Người, nên ta phải biết ơn Người, phải liên tục biết đến sự hiện diện của Người trong ta với các hành động tích cực cảm tạ, ngợi khen và tôn vinh Thần Khí Cực Thánh Thiên Chúa, là vua của mọi tâm hồn. 
 
    Người đi vào đời sống chúng ta như “Chim Bồ Câu” trong Phép Rửa mà Chúa Giêsu đã lãnh nhận tại sông Gio-đan, hoặc như một cơn gió thoảng nhẹ làm động lòng E-li-a trên Núi Si-nai. Nhưng với sức mạnh của cơn cuồng phong trong ngày Lễ Ngũ Tuần, khả dĩ đem đến trong lòng chúng ta điều tương tự như Chúa Giêsu được Người đem vào cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, đem tình yêu, niềm vui và bình an mà chỉ có Chúa Giêsu mới ban cho chúng ta bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, vì vinh quang của Đức Chúa Cha, vì lợi ích của chúng ta và vì lợi ích của toàn thể Hội Thánh Người (Lc 19,11-13; Mt3,16).

    LÀ NGỌN LỬA :

    Chúa Thánh Thần là Đấng Hằng Hữu. Người nhiệm xuất từ tình yêu của Chúa Cha đối với Chúa Con, và từ tình yêu của Chúa Con dành cho Chúa Cha. Vì thế, Người nhiệm xuất đời đời từ Chúa Cha và Chúa Con, Người là tình yêu tinh ròng. Với năng lực yêu thương, một tinh lực cao cả vĩ đại nhất trong vũ trụ vạn vật… và theo đúng nghĩa, Người được biểu trưng hình lưỡi LỬA trong ngày Lễ Ngũ Tuần theo trình thuật trong sách Công Vụ Tông Đồ - đoạn 2, trong Phép Rửa trong lửa (theo Phúc Âm Thánh Luca 3,16). Người không ngừng là Đấng hết mức yêu thương chúng ta trong mọi lúc, nên chúng ta phải yêu kính Người, để tương ứng tình yêu ngọt mật của Người với tình yêu của chúng ta… Nhưng vấn đề chính của nhiều người Kitô Hữu là vấn đề tương tự của một trong 12 môn đệ mà Thánh Phaolô đã gặp được ở Ê-phê-sô, các vị ấy thậm chí chưa được nghe nói đến Chúa Thánh Thần ! (Cv 19). 
 
    Bất cứ điều lợi ích hay đẹp đẽ nào trong vũ trụ vạn vật đều được quyền năng của tình yêu nơi Chúa Thánh Thần thực hiện. Bất cứ điều gì thiện hảo được bạn hay một ai đó trong lịch sử nhân loại làm ra, đều được thực hiện bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, kể cả mọi hành động tốt do người vô thần thực hiện… Thấn Khí là Lửa nung nấu lòng chúng ta bằng tình yêu kiên định bên trong và bên ngoài chúng ta, Người là nguồn mạch của mọi niềm vui và bình an nên chúng ta chỉ cần phải làm sao cho tình yêu của chúng ta tương ứng với tình yêu vĩnh củu của Người trong mọi thời gian, trong từng thời điểm ! Lạy Chúa Thánh Thần Chí Ái, xin ca tụng Người, xin Người hãy thắp lên trong lòng chúng con ngọn lửa tình yêu của Người. 
 
    Còn nữa : là Ngọn Lửa, Người thiêu hủy mọi tội lỗi của chúng ta, mọi thứ rác rưởi trong linh hồn chúng ta. Người làm sạch tâm hồn chúng ta, làm cho chúng ta khả dĩ được nhận lấy Chúa Giêsu Kitô vào lòng chúng ta.

    LÀ NƯỚC :

    “Nước” cũng là biểu tượng của Chúa Thánh Thần, trong Phép Rửa mà Chúa Giêsu đã lãnh nhận, và trong Bí Tích Rửa Tội để được tái sinh trong Thần Khí (theo Phúc Ân Thánh Gioan – đoạn 3). Người là “Nước” để ban cho và duy trì sự sống của thân xác, thần trí và linh hồn chúng ta… Người là nguồn mạch của đời sống tâm linh tất cả chúng ta. Chúng ta được sinh ra trong Chúa Kitô qua Phép Rửa trong Chúa Thánh Thần, và ngày hôm nay chúng ta không thể chỉ nói rằng “Chúa Giêsu là Chúa” mà không có sự họat động của Chúa Thánh Thần (1 Cr 12,3) 
 
    Lạy Chúa Thánh Thần Chí Ái, con xin ngợi khen Người, là Chúa và là Đấng ban sự sống, Đấng phán bảo qua các ngôn sứ, là Đấng linh ứng toàn bộ Thánh Kinh, là Đấng dẫn dắt, gìn giữ, ủi an cho Giáo Hội đang muốn trú ngụ trong lòng chúng con. Con xin ngợi khen Người, Lạy Chúa Thánh Thần, là Chúa và là Thiên Chúa của con. 
 
    Tạ ơn Chúa, vì những năm gần đây đã có nhiều sách vở viết về Chúa Thánh Thần có lẽ còn hơn bất kỳ đề tài tôn giáo nào, hay nói cách khác, hơn các đề tài có tính chất bí nhiệm, vì ảnh hưởng của phong trào đặc sủng mà người ta gọi là “sức bật” của địa hạt Kitô Giáo, sát cánh với Công Giáo, Tin Lành và Chính Thống Giáo. Hiện nay, ảnh hưởng của phong trào đặc sủng được gắn bó chặt chẽ trong ba nhánh ấy, và là một đại nhân tố để đẩy mạnh sự hiệp nhất của tất cả các nhánh ấy.

    LÀ CHÚA, LÀ THIÊN CHÚA :

    Chúa Thánh Thần là Chúa và là Đấng ban sự sống, Người nhiệm xuất từ tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con, cũng là từ một nguyên lý độc nhất. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Chúa Cha và Chúa Con. Người phán truyền qua các tiên tri, là Đấng linh ứng cho toàn bộ Thánh Kinh, là Đấng dẫn dắt Giáo Hội, là vua của mọi tâm hồn Kitô Hữu, mà mọi tâm hồn của người Kitô Hữu cũng là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Người là một ngôi vị, và tuy Người thực sự khác biệt, trong ngôi vị, với Chúa Cha và Chúa Con, Người vẫn cùng một bản thể với Chúa Cha và Chúa Con, Người có cùng một Thiên Tính của Đấng Tạo Hóa cùng với Chúa Cha và Chúa Con. 
 
    Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, xin hãy thắp lên ngọn lửa tình yêu của Người trong lòng chúng con. Xin cho sự yếu hèn của con được thấm nhuần sức mạnh của Người ngay trong hôm nay. Xin cho lòng nhân ái của con được dồi dào để con không xúc phạm đến một ai cả, cũng như lòng khoan nhân của con được dồi dào để con chân thành tha thứ cho những ai lầm lỗi với con. Xin Người tuôn ánh sáng của Người vào tâm hồn con, cho con sống cuộc đời này cùng với niềm vui, tình yêu và sự bình an của Chúa Giêsu trong lòng con, để con giúp đỡ cho tha nhân các nhu cầu vật chất của họ và nhất là giúp họ đi tới Thiên Đàng. Lạy Chúa, xin tạ ơn Người là Đấng ban sự sống. Con thờ lạy Chúa. Con xin tạ ơn Chúa đã dẫn dắt Giáo Hội và ban cho con Thánh Kinh. Xin cho con được luôn ở trong sự hiện diện thiết nghĩa nhất của Người. Amen. 
 
    Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến, đốt lên ngọn lửa tình yêu trong hồn con. Xin cho sự yếu hèn của con được thấm nhuần sức mạnh của Ngài mỗi ngày. Xin cho lòng bác ái của con được rộng mở yêu thương tha nhân cũng như thành thật thống hối vì những ai đã làm đau lòng con. Xin chiếu ánh sáng của Ngài trong trái tim con, cho con sống cuộc sống này trong niềm vui, yêu thương, bình an của Chúa Giêsu. Xin giúp cho người khác những nhu cầu cần thiết và ban cho họ ơn cứu độ. Cám ơn Chúa, Đấng ban sự sống. Con thờ lạy Chúa. Cám ơn Ngài đã soi dẫn Giáo Hội. Cám ơn Chúa đã ban cho con Thánh Kinh. Xin làm cho con luôn là những người bạn thiết nghĩa của Ngài. Amen

    HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN – LÀ THIÊN CHÚA – TRONG BA NGÔI THIÊN CHÚA

    Thánh Kinh dạy rằng mọi sự đều được Thiên Chúa tạo ra, được thực hiện bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, từ đóa hoa hồng cho đến các vì tinh tú, từ các cách bướm cho đến các con voi… Mọi sự đều do Chúa Giêsu làm nên bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, công cuộc Nhập Thể của Người, các Phép Lạ Người làm, ngay cả đến cuộc Khổ Nạn của Người trên Thập Giá (Lc 1; Cv 10,38; Dt 9,14)… Tất cả những điều tốt lành do phàm nhân thực hiện từ thời gian khởi đầu cho đến nay, đều được thực hiện bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần; mọi điều thiện hảo của các bạn cũng đều được thực hiện bởi quyền năng của Thần Khí Thiên Chúa, cho dù bạn chưa bao giờ nghe nói đến Người !... Chúa Thánh Thần là Đấng đang tác động đến vũ trụ vạn vật và cả đời sống của các bạn… 
 
    Từng Ngôi một trong Ba Ngôi Thiên Chúa đều thực hiện công việc chuyên biệt của từng Ngôi, nhưng thực tế, cả Ba Ngôi đều tích cực dự phần trong mọi sự. Chúng ta liên kết sự việc trên Đồi Can-va-ri-ô và Bí Tích Thánh Thể với Chúa Giêsu Kitô, cũng như chúng ta liên kết sự kiện Lễ Ngũ Tuần và Bí Tích Rửa Tội với Chúa Thánh Thần, công cuộc Tạo Dựng Trời Đất và Bản Thể Tối Cao với Chúa Cha… nhưng Ba Ngôi đều được dự phần trong mọi sự. Thí dụ như : 
 
    Sự Giáng Thế : Chúa Con là Đấng nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Nhưng điều ấy do bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, thực hiện theo Thánh Ý Chúa Cha… Chính Chúa Cha là người ban mệnh lệnh, vì Người muốn vậy, và chính Chúa Thánh Thần là Đấng thực hiện việc ấy (Lc 1,26-38). 
 
    Trên Đồi Can-va-ri-ô : Chính Chúa Con, là Đấng Chịu Đóng Đinh. Nhưng bởi Chúa Cha là Đấng ban mệnh lệnh, chính là Thánh Ý Chúa Cha, trong sự đồng tâm nhất trí cùng Chúa Con (Mt 26,39). Tất cả những điều ấy đều được thực hiện bởi Thần Khí Thiên Chúa hằng hữu, là Đấng đã dùng những người Do Thái và người La Mã để thực hiện công việc trong vụ việc này. (Dt 9,14) 
 
    Công cuộc Tạo Dựng vũ trụ : Đó cũng là trình thuật tương tự. Chính Chúa Cha là Đấng ban mệnh lệnh. Người phán cùng Ngôi Lời : “Hãy có ánh sáng.” Và Ngôi Lời đã thực hiện điều ấy… mà Ngôi Lời chẳng cần đến các kỹ sư cũng như hàng ngàn công nhân, Người thực hiện đều ấy bằng quyền năng của Thần Khi Thiên Chúa là Đấng bay lượn trên mặt nước (St 1,1-3; Ga 1,1-3, Tv 104,30)… và hiện nay, cũng cùng Thần Khí ấy đang bay lượn trên các bạn và tôi để giúp chúng ta Nên Thánh, Alleluia !... và dĩ nhiên Thần Khí đã thổi hơi vào chúng ta là Đấng đang ban cho chúng ta sự sống (St 2,7; G 33,4). 
 
    Điều ngay lành của bất kỳ cá nhân người nào đang sống trên thế gian đều được thực hiện giống như trong cuộc đời của Chúa Giêsu : bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần !... thậm chí không ai có thể nói rằng : “Chúa Giêsu là Chúa” mà không bởi Chúa Thánh Thần (1 Cr 12,3). 
 
    - Chúa Giêsu được sanh ra bởi quyền năng Chúa Thánh Thần (Lc 1,35). 
 
    Người đi đó đây để làm điều thiện và chữa lành cho tất cả những người bị ma quỉ kềm chế, bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần.(Cv 10,38) 
 
    - Tất cả sứ vụ của Người được thực hiện đều được xức dầu bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần (Lc 4,18). 
 
    - Người chịu đóng đinh là do tác động của Thánh Thần hằng hữu (Dt 9,14) 
 
    - Thần Khí Thiên Chúa đã phục sinh Chúa Giêsu từ cái chết (Rm 8,11). 
 
    - Bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần mà việc Truyền Phép trong Thánh Lễ được thành sự ngay khi mọi Linh Mục tuyên xưng tại phần Truyền Phép… 
 
    - Và trong thực tế, Chúa Thánh Thần là Đấng dẫn dắt Giáo Hội, dẫn dắt đời sống của các bạn và của tôi. (Ga 16,7; 14,15-18; 14,26; 15,26) 
 
    Toàn bộ Kinh Thánh đều được Chúa Thánh Thần linh ứng, chính vì thế mà Kinh Thánh là Lời Chúa, để hướng dẫn và giúp đỡ tất cả mọi người chúng ta trong sự thánh hóa. (2 Pr 1,21; Dt 4,12) 
 
    Thường thì Ngôi Thánh Thần được đề cập đến sau cùng trong Ba Ngôi Thiên Chúa, nhiều người thắc mắc : phải chăng điều ấy có ngụ ý là Ngôi Thánh Thần có vị trí thấp kém hơn ? Hoàn toàn không phải thế ! Sự sắp đặt thường tình về ba ngôi vị của Ba Ngôi Thiên Chúa chẳng có ý gì về sự quan trọng của các ngôi vị, mà là trật tự hay có tính chất niên đại trong chức năng của ba ngôi vị : Ngôi Chúa Cha tạo dựng nên chúng ta, Ngôi Chúa Con cứu chuộc chúng ta, và hiện nay Ngôi Thánh Thần làm công việc của Người trong thời kỳ của Thánh Linh (1 Pr 1,2). Như vậy, việc chúng ta cầu nguyện là nguyện cầu lên Chúa Cha, qua Chúa Con và bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần. 
 
    Một thí dụ giúp ta hiểu được vấn đề : 
 
    Bạn nói với con mình hãy mở đèn lên. Ở đây, bạn là người cha, giả là Chúa Cha đi ! là Đấng ban ra mệnh lệnh yêu cầu thực hiện ý định của mình. Con của bạn sẽ là Chúa Con, là người bật đèn lên. Nhưng đèn sáng lên là bởi vì có nguồn điện chạy qua, đó là Chúa Thánh Thần đấy. Không có nguồn điện này thì không thể có ánh sáng, cho dù bạn đã ra lệnh và con của bạn đã bật công tắc… Còn một yếu tố quan trọng khác nữa trong thí dụ này : Chiếc Bóng Đèn đại diện cho bạn và tôi trong họat động của Thần Khí : nếu Bóng Đèn không tốt, sẽ chẳng có ánh sáng, cho dù nguồn điện chạy qua đã tăng… và cái phẩm chất chính của bóng đèn về mặt tâm linh ngay lành, của bạn và của tôi, đó là sự khiêm nhường. 
 
 Quỳnh Hương dịch theo nguồn tài liệu