Sống Thánh Giữa Đời

SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI

(Introduction À La Vie Dévote)

Nguyên tác của Thánh PHANXICÔ SALÊDIÔ, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh 
Bản dịch của Lm.Ph.HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế

[BBT] Nhóm Khơi Nguồn xin chân thành cám ơn cha Hoàng Minh Tuấn cho phép đăng bài Sống Thánh Giữa đời này. Xin Chúa chúc lành và tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho cha và trong sứ vụ của cha.


PHẦN 3

Gồm các lời chỉ dẫn giúp thực hành nhân đức.

 CHƯƠNG 34

KHI NÀO CÓ THỂ VUI CHƠI KHIÊU VŨ ?

Để vui chơi và khiêu vũ cách tử tế, phải là vì để giải trí, không gì trìu mến, trong một thời gian ngắn chứ không kéo dài đến mỏi mệt hay bải hoải, và phải ít khi có, nếu có thường xuyên, thì cuộc giải trí đã biến thành một việc bận. Có thể vui chơi và khiêu vũ trong trường hợp nào ? Những dịp chánh đáng để vui chơi và khiêu vũ vô can vô tội thì có nhiều hơn, vì đã hẳn các cuộc chơi như thế đáng trách và nguy hiểm hơn. Tắt một điều, con vui chơi và khiêu vũ theo các điều kiện tôi đã bảo là khi phải chiếu cố hay vì nể tình nhóm bạn bè quen thuộc tử tế của con. Sự khôn ngoan và thận trọng sẽ bảo cho con biết phải xử trí thế nào. Vì sự chiếu cố nể tình là như một hậu quả của đức bác ái, nó làm cho các việc vô tội vô hại nên tốt, việc nguy hiểm nên được phép. Nó còn phá cái ác tính nơi các việc có đôi khía cạnh xấu. 


Vì thế, các trò chơi may rủi chiếu lý ra đáng trách trở nên không đáng trách, nếu đôi khi vì nể tình chính đáng ta phải dự vào. Tôi an lòng vì đọc trong hạnh tích thánh Ca-rô-lô Bô-rô-mêô thấy thánh nhân cũng nể tình người Thụy Sĩ trong đôi điều mà thường ngài rất nghiêm ngặt. Còn thánh I-nha-xiô Loay-ô-la khi được mời cũng nhận chơi. Còn thánh Ê-li-da-bét, hoàng hậu Hung Gia Lợi lúc người đến các buổi họp bạn giải trí cũng vui chơi và khiêu vũ không làm hại gì cho lòng đạo đức của người. Lòng đạo này đã ăn sâu vào hồn người như những phiến đá quanh hồ Riê-ti[1], càng bị sóng đập lại càng thêm lớn mạnh, thì lòng đạo đức của người lại càng lớn mạnh giữa các phồn hoa giả trá mà người phải tham dự vì địa vị bó buộc. Ngọn lửa hồng cháy bùng theo sức gió, còn ngọn lửa leo lét sẽ tắt ngấm trước cơn gió nhẹ, nếu ta không đem che đi. 

[1] Riê-ti là thành phố trong nước Toà Thánh. 

-- o O o --