Thánh Thần

VATICAN, ngày 31, tháng 5, 2009 (Zenit.org).- Đức Thánh Cha Benedict XVI đang khuyên nhủ người Công Giáo học hỏi nơi Đức Mẹ để biết theo Chúa Thánh Thần với lòng vâng phục và nhận biết tiếng nói của Người trong đời sống hàng ngày.

Đức Thánh Cha nói như vậy vào tối thứ bẩy trong công viên Vatican trong một nghi thức truyền thống để kết thúc tháng Năm của Đức Mẹ. Sau khi rước kiệu và lần hạt Mân Côi, khách hành hương đã tụ tập tại Hang Đức Mẹ Lộ Đức để nghe diễn từ của Đức Thánh Cha.

Ngài khẳng định rằng cuộc canh thức theo truyền thống của năm nay “có một giá trị đặc biệt vì rơi vào ngày vọng của Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống."

Đức Thánh Cha khẳng định, "Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống mời gọi chúng ta suy niệm về mối tương quan giữa Chúa Thánh Thần và Mẹ Maria, một mối liên hệ rất mật thiết, rất ưu việt và không thể ngăn cách.”

Ngài tiếp, “Đức Nữ Đồng Trinh người Nazareth được chọn sẵn để trở thành Mẹ của Đấng Cứu Chuộc bởi công trình của Chúa Thánh Thần: trong sự khiêm nhường, Mẹ đã tìm được ân sủng dưới mắt Thiên Chúa."

Đức Thánh Cha ghi nhận là “tất cả biến cố về Chúa Giêsu giáng sinh và thời thơ ấu của Người được hướng dẫn một cách khá rõ rệt bởi Chúa Thánh Thần, dù cho Thánh Thần ít được nhắc đến."

Hai trái tim

Ngài tiếp: "Tim của Mẹ Maria hoàn toàn cộng hưởng với tim của Chúa Con, là đền thờ của Thánh Thần Chân Lý, nơi tất cả mọi lời nói và biến cố được giữ gìn trong đức tin, niềm hy vọng và đức ái."

Đức Thánh Cha Benedict XVI giải thích, "Do đó chúng ta có thể chắc chắn rằng Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, trong suốt cuộc đời thơ ấu ở Nazareth, luôn luôn tìm được một ‘lò sưởi’ bừng cháy với kinh nguyện và sự chú tâm đến Chúa Thánh Thần trong Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ Maria."

Ngài khẳng định rằng “tiệc cưới Cana là một chứng tích cho sự hòa điệu đặc biệt giữa Mẹ và Con trong việc tìm kiếm Thánh ý Chúa."

Đức Thánh Cha tiếp, rồi tại Canvariô, Mẹ Maria được chứng kiến Chúa Giêsu “nói lời cuối và thở hơi cuối cùng, khi Người bắt đầu trao phó linh hồn cho Thánh Thần” và “tiếng kêu âm thầm của Máu Cực Thánh, đã đổ tràn ra hoàn toàn cho chúng ta.”

Ngài thêm là Mẹ Maria "biết máu từ đâu chẩy ra: máu được tạo dựng bên trong Mẹ bởi bàn tay Chúa Thánh Thần, và Mẹ biết rằng chính ‘quyền năng’ sáng tạo này cũng sẽ làm cho Chúa Giêsu sống lại như Người đã hứa."

Đức Thánh Cha khẳng định rằng trong “trường của Mẹ Maria, chúng ta học để nhận biết sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong đời sống chúng ta, để biết lắng nghe những gì Người mạc khải và vâng lời Người."

Ngài bầy tỏ niềm hy vọng là người Công Giáo sẽ “cũng bước theo Mẹ Maria như Chúa Thánh Thần truyền dậy."

Bùi Hữu Thư