Thánh Thần

Đức Giáo Hoàng ghi nhận các Thánh làm mới mẻ Giáo Hội trong mọi thời đại.

VATICAN : Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói trong mỗi thế hệ các thánh sinh ra và đem lại sự mới mẻ cho Giáo Hội, mặc dầu những sự đau buồn và “những phương diện tiêu cực cuộc hành trình của mình”. 

Đức Giáo Hoàng khẳng định sự này hôm Thứ Tư 13/1 khi ngài suy tư, trong buổi tiếp kiến chung, về các hội dòng hành khất do các Thánh Fhanxicô và Đôminicô thành lập thời Trung Cổ. 

Đức Thánh Cha ghi nhận rằng các tu sĩ Phanxicô và Đôminicô gặp ba “nhu cầu ý nghĩa của Giáo Hội thời đại này.”

Hội Dòng Anh Em Hèn Mọn và Hội Dòng các Cha Giảng Thuyết “chấp nhận một kiểu sống khó nghèo Tin Mừng,” ngài nhận xét. Nhưng không như những hội dòng hiện hành khác của thời đại, kiểu sống này được “dựa trên sự hiệp thông với Giáo Hội hũu hình và một sự hiểu biết Kitô hữu lành mạnh về sự tốt đẹp của tạo vật.”

Hai là, Đức Thánh Cha nói tiếp, các hội dòng mới--được thiết lâp trong những khu vực thành thị hơn là trong vùng quê—có khả năng phục vụ hiệu nghiệm người giáo dân, “nhiều kẻ trở thành những thành viên các “Dòng Ba của các Hội Dòng này.”’

Và, để qua một bên yếu tố cổ điển của sự vững bền đan viện, các tu sĩ Phanxicô và Dominicô” góp phần đổi mới toàn diện sự sống Giáo Hội và sự biến đổi thiêng liêng của xã hội,” ngài nói.

Phúc Âm hoá Văn hóa 

Các thành viên những hội dòng này trở thành những lãnh đạo thiêng liêng của các hành phố Trung Cổ, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI khẳng định, bằng cách đổi mới và phúc âm hóa văn hóa, cách riêng qua sự hiện diện của họ trong các đại học.

Họ khẳng định “sự hòa hợp đức tin và lý trí, và việc xây dựng sự tổng hợp cả thể của thần học kinh viện”.

Đức Giáo Hoàng nói rằng chứng từ của những vị sáng lập này và của những vị kết hợp với họ có nhiêu bài học cho ngày nay.

Ngài khuyến khích rằng “gương thánh thiện và kiểu sống tin mừng của họ linh hứng sự minh chứng của chúng ta cho Tin Mừng và những cố gắng của chúng ta lôi kéo thế giới về với Chúa kitô và Giáo Hội Người.”

“Anh Chị em thân mến,” Dức Giáo Hoàng kết thúc, “trên thực tế chúng ta hãy kêu xin, lúc bắt đầu năm này, Chúa Thánh Thần, tuổi trẻ muôn đời của Giáo Hội: Xin Người làm cho mỗi người chúng ta cảm thấy sự khẩn cấp ban một chứng từ nhất quán và can đảm của Tin Mừng, ngõ hầu không bao giờ thíếu các thánh, là những vị làm cho Gíao Hội sáng chói như một Nàng Dâu luôn trong trắng và đẹp đẻ, không tì ố và không vết nhăn, có khả năng thu hút thế gíơ tới Chúa Kitô, tới sự cứu độ của Ngưòi.”

Đức Ông Nguyễn Quang Sách