Sống Thánh Giữa Đời

SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI

(Introduction À La Vie Dévote)

Nguyên tác của Thánh PHANXICÔ SALÊDIÔ, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh 
Bản dịch của Lm.Ph.HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế

[BBT] Nhóm Khơi Nguồn xin chân thành cám ơn cha Hoàng Minh Tuấn cho phép đăng bài Sống Thánh Giữa đời này. Xin Chúa chúc lành và tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho cha và trong sứ vụ của cha.


PHẦN 4

Các điều chỉ dẫn để chống lại các chước cám dỗ thông thường.

 CHƯƠNG 07

PHƯƠNG THẾ CHỐNG TRẢ CƠN CÁM DỖ NẶNG NỀ

Ngay khi chợt cảm thấy cám dỗ, hãy bắt chước trẻ con khi thấy sói hay gấu rừng về đồng ruộng, chúng chạy lại víu lấy cha mẹ. Hay ít nữa kêu cha mẹ đến cứu. Con cũng hãy chạy đến Chúa, kêu xin Ngài thương xót và cứu giúp. Đó là phương thế Chúa Giêsu dạy : “Hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ” (Mathêô 26, 41).

Nếu chước cám dỗ tiếp diễn và có phần tăng lên, hãy đem tâm trí hôn kính thập giá, như thể thấy Chúa Giêsu Kitô đang bị đóng đanh ở đó. Con hãy tuyên ngôn không bao giờ ưng thuận cám dỗ, con xin Ngài trợ giúp và hãy tiếp tục tuyên ngôn ý chí chống đối cương quyết như thế, bao lâu cám dỗ còn kéo dài.

Song đang khi tuyên ngôn như thế, con đừng nhìn vào chước cám dỗ, nhưng nhìn Chúa Giêsu. Nếu con nhìn cám dỗ, nhất là khi nó mạnh, can đảm con có thể bị nao núng.

Hãy để trí làm đôi công việc tốt và đáng khen nào đó để xao lãng. Vì các công việc này vào chiếm chỗ trong trái tim con, sẽ xua đuổi các cám dỗ, các xúi giục xấu xa đi.

Môn thuốc linh nghiệm chống mọi chước cám dỗ lớn nhỏ, là cởi mở lòng và trình bày với vị linh hướng các xúi giục, xúc động, cảm giác ta thấy dấy lên trong ta. Vì con nên nhớ điều này : việc đầu tiên quỷ làm trong linh hồn nó muốn dụ dỗ là làm hồn câm nín. Cũng như những tên sở khanh muốn quyến rũ đàn bà con gái, thoạt tiên chúng cấm không cho tiết lộ những điều chúng xúi giục cho cha mẹ hay chồng con biết. Trái lại chính đây, Thiên Chúa lại soi sáng thúc giục ta phải bày tỏ mọi sự ra cho các đấng bề trên hay các vị linh hướng biết.

Nếu đã làm tất cả như thế, cám dỗ còn dai dẳng tấn công, ta hết phép rồi, chỉ còn cách cũng cứ bướng bỉnh tuyên ngôn mãi ta sẽ không bao giờ ưng thuận. Cũng như cha mẹ không thể ép gả con gái bao lâu nó cứ nhất định không ưng thuận1, thì hồn cũng không phạm tội bao lâu còn nói rằng không ưng, dù có bị xao xuyến hỗn loại mấy.

Con đừng lý sự với kẻ thù, đừng thèm nói với nó lời nào ngoài lời Chúa Giêsu đã phỉ nhổ nó : “Xéo đi Sa-tăng ! Mày hãy thờ lạy Chúa là Thiên Chúa mày và phụng sự mình Ngài !” (Mát 4, 10). Người thiếu phụ tiết trinh không được đối đáp, không nên nhìn thẳng mặt kẻ xấu nết đang dụ dỗ mình chuyện tầm bậy song phải rũ áo quay đi và hướng lòng về người chồng, và thầm nhắc lại lời nguyện thề sắt son không chút chần chừ nghĩ ngợi, thì hồn đạo đức cũng vậy, khi thấy cám dỗ đến tấn công, không nên cố tranh luận hay đối đáp với nó nhưng quay ngay về Thiên Chúa bạn tình, và tuyên thệ lại nỗi niềm chung thủy của mình, và ý chí sắt son thuộc trọn suốt đời về mình Ngài mà thôi.

[1] Bí Tích Hôn Phối không bao giờ thành sự được, vì thiếu điều kiện quan hệ, là sự ưng thuận của nàng.