Sống Thánh Giữa Đời

SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI

(Introduction À La Vie Dévote)

Nguyên tác của Thánh PHANXICÔ SALÊDIÔ, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh
Bản dịch của Lm.Ph. HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế

[BBT] Nhóm Khơi Nguồn xin chân thành cám ơn cha Hoàng Minh Tuấn cho phép đăng bài Sống Thánh Giữa đời này. Xin Chúa chúc lành và tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho cha và trong sứ vụ của cha.


PHẦN 5

Các lời chỉ dẫn để canh tân và duy trì linh hồn trong đời đạo đức.

CHƯƠNG 15

CÁC TÂM TÌNH CẢM MẾN CHUNG CHO CÁC ĐIỀU SUY NIỆM TRÊN VÀ KẾT THÚC VIỆC ĐẠO ĐỨC NÀY

Ôi dốc lòng cao quí ! Các  ngươi là cây xanh tươi đầy sự sống mà Thiên Chúa đã tự tay vun trồng giữa vườn lòng ta, Chúa Cứu Thế đã tưới bón bằng máu Ngài để nó đâm hoa kết quả. Thà chết ngàn lần hơn là để gió bão nhổ nó đi ! Không ! Không sự phù hoa nào, không lạc thú nào, của cải giàu sang, hay gian khổ nào có thể cướp mất quyền quyết định của tôi được !

Lạy Chúa, Chúa đã trồng nó, và từ đời đời đã gìn giữ trong lòng Cha cái cây tốt đẹp đó để cấy vào vườn con. Biết bao linh hồn chẳng được ơn huệ đó ? Nên, con biết hạ mình thế nào để cảm tạ lòng thương xót Chúa cho đủ được ?

Ôi quyết định đẹp đẽ và thánh thiện, nếu tôi nắm giữ các ngươi, các ngươi sẽ giữ gìn tôi. Nếu các ngươi sống trong hồn tôi, hồn tôi sẽ sống trong các ngươi. Vậy, hỡi các quyết định của tôi, hãy sống mãi như các ngươi đã sống từ đời đời trong lòng lân ái của Thiên Chúa. Hãy sống đời đời trong tôi, chớ gì tôi không bao giờ bỏ các ngươi.

- Sau những tâm tình ấy, con hãy kén chọn những phương thế thích hợp để bảo vệ những quyết định kia. Con cũng hãy cả quyết trung thành dùng các phương thế đó, là : siêng năng nguyện ngắm, lãnh các Bí Tích, làm việc lành phúc đức, sửa đổi các lỗi lầm, tính xấu đã nhận xét được ở điểm thứ hai (chương 3 của phần thứ 5 này), xa lánh mọi dịp tội, và trung thành nghe theo những lời hướng dẫn về vấn đề đó.

Làm mọi việc đó rồi, con hãy quả quyết mạnh mẽ quyết liệt sẽ tiếp tục giữ các dốc lòng của con. Và như thể đang cầm trong tay trái tim con, hồn con, ý chí con, con hãy dâng, hãy cung hiến, hãy tế lễ tất cả cho Thiên Chúa, đồng thời con tuyên ngôn không bao giờ sẽ lấy lại song gửi gắm vào tay Chúa cao cả, để luôn tuân theo tất cả các mệnh lệnh của Ngài trong mọi sự. Con xin Chúa hãy đổi mới toàn thân con, xin Ngài chúc phúc cho lời thề lại của con, xin Ngài củng cố lời tuyên thệ ấy. Con hãy kêu cầu Đức Nữ Trinh, Thiên Thần giữ mình, thánh Lu-y và các thánh khác.

Trong tâm tình nóng nảy quả cảm đó, con hãy đến quỳ dưới chân cha linh hướng, cáo những tội chính mà con xét thấy đã phạm từ khi xưng tội chung, rồi con hãy nhận lấy ơn xá giải cũng như lần xưng tội chung đầu hết. Trước mặt Ngài, con đọc lời tuyên ngôn và con hãy ký tên vào. Sau cùng, con hãy đem tấm lòng đổi mới ấy kết hiệp với đấng là căn nguyên và Cứu Chuộc, trong phép Bí Tích Thánh thể.


 

CHƯƠNG 16

NHỮNG TÂM TÌNH CẦN GIỮ LẠI SAU VIỆC ĐẠO ĐỨC TRÊN

Ngày con lặp lại lời tuyên ngôn và các ngày sau, con hãy nói nhiều lần trong lòng hay ngoài miệng những lời nóng nảy của thánh Phaolô, thánh Augus-tinô, Catarina thành Gênê và các vị khác. Chẳng hạn : “Tôi không còn thuộc về tôi; sống hay chết tôi thuộc về Đấng Cứu Chuộc. Tôi không có gì bởi tôi, hoặc thuộc về tôi nữa. Linh hồn tôi, là Chúa Giêsu. Của cải tôi, là được thuộc về Ngài. Hỡi thế gian, ngươi luôn là ngươi, cũng như trước kia ta vẫn là ta, song từ nay, ta không còn là ta nữa”.

Phải, từ đây chúng ta không còn là chúng ta nữa vì lòng chúng ta đã thay đổi. Thế gian kia từ trước đã bao lần lừa dối ta, nó sẽ bị đánh lừa nơi ta, vì khi chỉ thấy ta thay đổi từ từ chút ít, nó tưởng ta vẫn là Esau mà kỳ thực ta đã đổi thành Giacóp rồi.

Phải làm sao để lòng ta vẫn luôn giữ được các việc đạo đức kia, ngõ hầu khi rời buổi nguyện ngắm, ta từ từ đi lo các công việc, lo giao tiếp mà không sợ nước ngọt của các điều đã dốc lòng sóng sánh ra ngoài. Làm sao cho nó thấm vào tất cả mọi phần linh hồn. Song cũng đừng để thân thể hay tinh thần phải quá gắng gỗ, căng thẳng.