Bà Là Ai?

BÀ LÀ AI ?

CHỨNG TỪ TRUNG THỰC VÀ ĐẦY XÚC ĐỘNG
CỦA MỘT KÝ GIẢ TIN LÀNH VỀ ĐỨC MẸ

Chuyển ngữ từ cuốn “MEDJUGORJE, THE MESSAGE” của Wayne Weible
Paraclete Press, Orleans, Massachussets, 22nd Printing, 1996.

[BBTMạng lưới Khơi Nguồn (Khoi-Nguon.com) xin chân thành cám ơn Linh mục Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR đã dịch ra tiếng Việt và cho phép chúng con được đăng lên mạng cho mọi người được hưởng ân huệ của Chúa. Xin Chúa trả công bội hậu cho cha.


Mục Lục

 • Lời Giới Thiệu Của Linh Mục Svetozar Kraljevic (Dòng Phan Sinh)
 • Lời Nói Đầu Của Tác Giả
 • Chương 01 - Sứ Giả Đem Hy Vọng
 • Chương 02 - Lúc Khởi Đầu
 • Chương 03 - Sứ Điệp
 • Chương 04 - Con Là Con Mẹ ...
 • Chương 05 - Hãy Viết Về Mễ Du ...
 • Chương 06 - Công Việc Bắt Đầu Lan Rộng
 • Chương 07 - Và Tiếp Tục ...
 • Chương 08 - Cha Scotti
 • Chương 09 - Tôi Tin ...
 • Chương 10 - Hãy Đến Mà Xem
 • Chương 11 - Ngôi Làng
 • Chương 12 - Tiếng Chim Hót Lúc Nửa Đêm
 • Chương 13 - Ngưỡng Cửa Thiên Đàng
 • Chương 14 - Về Tổ Ấm
 • Chương 15 - Kể Chuyện
 • Chương 16 - Trở Lại Mễ Du ...
 • Chương 17 - Thời Gian Học Hỏi
 • Chương 18 - Trong Phòng Hiện Ra
 • Chương 19 - Những Lúc Nghi Nan
 • Chương 20 - Loan Truyền Sứ Điệp
 • Chương 21 - Chuyện Của Rita
 • Chương 22 - Hãy Hoàn Tất Những Gì Con Đã Bắt Đầu
 • Chương 23 - Tiếp Tục Học Hỏi
 • Chương 24 - Lên Đường
 • Chương 25 - Mary Margaret
 • Chương 26 - Hoàn Toàn Đầu Phục

--- o0o ---

Trở Lên Trên