Làm Sao Đọc Phúc Âm Mà Không Mất Đức Tin

LÀM SAO ĐỌC PHÚC ÂM MÀ KHÔNG MẤT ĐỨC TIN

Chuyển ngữ từ cuốn “Comment lire l'Evangile sans perdre la foi” của tác giả Alberto Maggi
do Anne Nguyễn dịch.


Mục Lục

 • Lời Nói Đầu
 • Chương 01 - Thiên Chúa : Đấng Cứu Tinh Quyền Thế
 • Chương 02 - Người Được Chúa Giêsu Yêu Mến
 • Chương 03 - Điều Mới Lạ Cho Nhân Loại
 • Chương 04 - Lò Thịt Thần Linh
 • Chương 05 - Bao Nhiêu Lần Vậy Con?
 • Chương 06 - Chúa Giêsu Và Đức Thiên Chúa
 • Chương 07 - Tính Ưu Việt Của Cô Gái Điếm
 • Chương 08 - Hãy Phạm Tộì
 • Chương 09 - Thiên Chúa, Người Đứng Ngoài Lề Xã Hội
 • Chương 10 - Phép Lạ? Không, Xin Cám Ơn
 • Chương 11 - Chú Lùn Và Các Cô Nhảy Ba-lê
 • Chương 12 - Người Giàu Và Bán Hết
 • Chương 13 - Quần Xà Lỏn Của Các Tư Tế
 • Chương 14 - Ông Thánh Phạm Thượng
 • Chương 15 - Quỷ Thần Ma Quái
 • Chương 16 - Nhờ Chúa Mà Được Vạ Tuyệt Thông
 • Chương 17 - Thiên Chúa Hút Máu Người
 • Chương 18 - Qủa Tim Người Mẹ
 • Chương 19 - Người Đàn Bà Của Phúc Âm
 • Chương 20 - Hội Đồng Công Tọa Và Hối Lộ
 • Kết Luận

--- o0o ---