Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 05 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 05- 2018

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 04 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 04- 2018

Read more ...

Danh "Giêsu, Maria, Giuse"

Chúa Giêsu đã chọn một thiếu nữ người nước Ý tên là Consolata Betrone. Người đưa chị vào Dòng Capuchin (một ngành của Dòng Phanxicô), huấn luyện chị, và năm 1934, Chúa đã thương dạy lời nguyện tắt, vắn gọn, Chúa gọi là Tác động mến yêu liên lỉ, đó là :
“Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn”. Read more ...

Hình Dáng Hấp Dẫn Của Ma Quỷ Thời Internet

Ngày xưa còn bé và theo quan niệm cổ xưa, ma quỷ trông rất ghê rợn, nó màu đen thui như than, khuôn mặt và vóc dáng dữ tợn. Khi nhìn vào khiến ta hoảng sợ và không dám đến gần. Khi đó ta đề phòng tránh xa. Nhưng thời nay ma quỷ rất ma quái, tinh ranh, ma mãnh. Nó ẩn mình trong những hình dáng rất hấp dẫn, rất đẹp, rất lộng lẫy và mê hoặc lòng người. Điều đó khiến cho chúng ta mất cảnh giác đề phòng dẫn đến toi mạng và có khi bán linh hồn cho Ma quỷ và theo nó xuống lửa Hỏa ngục đời đời kiếp kiếp. Ở đó chỉ có khóc lóc và nghiến răng

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 03 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 03- 2018

Read more ...

Chinh Phục Tự Do Nội Tại

Chinh Phục Tự Do Nội Tại

Tác giả Anselm Grün


Phần II:

5) Thư gởi ông Ti-mô-thê và con đường thần bí.

Các khẳng định trong bức thư gởi ông Ti-mô-thê có thể so sánh với nhãn quan thần bí chúng ta thấy ở Thầy Eckhart. Ông nói đi qua bức tường hữu hạn để bước ra lãnh vực của nguồn gốc vô tận và không được tạo dựng. Chúng ta chỉ thấy thực tế một cách đúng nếu chúng ta đưa thực tế này vào liên kết với Chúa. Cũng có thể nói chừng mực là nhìn thực tế bằng cặp mắt không ích kỷ, nhìn đúng mà không lẫn lộn với cái tôi của mình. Đúng vậy, thường thường chúng ta nhìn thế giới với cặp mắt nhuộm đen vì cái tôi của chúng ta. Thay vì nhìn sự việc quy về mình, theo Thầy Eckhart chúng ta không được nhìn sự việc “theo ý muốn riêng của chúng ta”.

Theo ông “Con phải tránh hoàn toàn ước muốn phải là mình và phải sống hòa họ với con người mình.” Chỉ khi nào chúng ta sống chừng mực và công chính thì chúng ta mới thoát được ích kỷ, chúng ta chính trực với chính mình và với thế giới bên ngoài và sống không tự làm khổ mình. Con đường thần bí là sống có ý thức với thực tế. Ý thức này sẽ giải thoát chúng ta khỏi tự hủy và tự tùng xẻo. Theo bức thư gởi ông Ti-mô-thê, ân sủng của Chúa Kitô giáo dục chúng ta khỏi vướng vào thói ích kỷ; giúp chúng ta thiết lập một quan hệ khách quan với thực tế và với chính mình; giúp chúng ta dấn thân vào đời sống trọn vẹn chú tâm vào Chúa. Ân sủng của Chúa giúp chúng ta sống hòa hợp với chính mình và với người khác. Đó là một tiến trình thần bí nếu chúng ta thực hiện được tinh thần bức thư gởi ông Ti-mô-thê, một tiến trình có phông nền là đời sống thiêng liêng Hy Lạp. Dù sao, ý nghĩa của bức thư này cho tôi thấy một con đường mới khi tôi chú giải bức thư này theo ngôn ngữ trị liệu cũng như ngôn ngữ thần bí.

--- o0o ---