Đức Mẹ

    “Các con thân mến!  Các con đang chạy đôn chạy đáo, làm việc, thu góp nhưng không được chúc lành. Vì các con không cầu nguyện!  Bữa nay Mẹ mời gọi các con hãy dừng lại trước máng cỏ và suy niệm về Chúa Giêsu, Đấng mẹ trao ban cho các con hôm nay, để Ngài chúc lành cho các con, và giúp các con hiểu rằng, không có Ngài, các con không có tương lai.  Bởi vậy,hỡi các con nhỏ, hãy đầu phục đời sống các con vào bàn tay của Chúa Giêsu, để Ngài dẫn dắt các con và che chở các con khỏi mọi sự dữ.  Cám ơn sự hưởng ứng của các con!” 
 
    Trong sứ điệp ngày 25 tháng 12 năm 1998 Đức Mẹ cũng nói:  
 
    “Các con thân mến!  Trong niềm vui của Giáng Sinh, Mẹ muốn chúc lành cho các con với chúc lành của Mẹ.  Một cách đặc biệt, hỡi các con nhỏ, Mẹ ban cho các con chúc lành của Chúa Giêsu Hài Đồng.  Ước mong Ngài làm tràn đầy trong các con bình an của Ngài.  Ngày nay, hỡi các con nhỏ,  các con không có bình an và các con khao khát nó.  Bởi vậy, với Chúa Giêsu, Con của Mẹ, trong những ngày này các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, bởi vì không cầu nguyện các con sẽ không có niềm vui hoặc bình an ở tương lai.  Hãy khao khát hòa bình và tìm kiếm nó, bởi vì Thiên Chúa mới là niềm bình an thật sự.  Cám ơn sự hưởng ứng của các con.”  
 

    SỨ ĐIỆP ĐỨC MẸ BAN CHO JACOB TRONG NGÀY LỄ GIÁNG SINH 

 
    Trong lần hiện ra hằng ngày cuối cùng với Jaco ngày 12 tháng 9, năm 1998 Đức Mẹ đã nói với anh từ nay trở đi, Mẹ sẽ hiện ra với anh mỗi năm một lần vào ngày 25 tháng 12 là ngày lễ Noel.  (Có nghĩa là Mẹ sẽ không hiện ra hằng ngày với anh nữa sau khi Mẹ trao cho anh 10 điều Bí Mật).  Năm nay cũng vậy, cuộc hiện ra lần này bắt đầu từ 9:49 sáng, dài 6 phút.


    Đức Mẹ đã ban cho anh Sứ Điệp như sau : 
 
    “Các con thân mến!  Đặc biệt bữa nay, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện cho hòa bình.  Không có Chúa các con không thể có hòa bình hay không thể có cuộc sống bình an.  Bởi vậy, hỡi các con nhỏ, bữa nay trong thời  ân sủng hãy mở trái tim các con ra cho Vua Hòa Bình, để Ngài được sinh ra trong trái tim các con và ban cho các con sự bình an của Ngài, và các con hãy mang nó trong thế giới không có hòa bình này.  Cám ơn sự hưởng ứng của các con.”  
 
    Thuận Hà - dịch từ nguồn Medjugorje org.