Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 03 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 03- 2018

Read more ...

Cảm tạ sự chăm sóc, đụng chạm của Đức Kitô qua cha Diệp

2 giờ chiều ngày 3/2/2018, bất ngờ tôi bị ngã rất nặng trước nhà chị Khanh vì trợt băng tuyết "verglas". Đùi trái xuống đến chân trái đều bị quặp ngược phía sau. Còn chân phải vẫn ở tư thế phía trước. Tôi nghe tiếng "rắc" như xương gãy và đau đớn vô cùng, không tự gượng dậy được.

Read more ...

Lời Chứng của 4 người về sự cầu bầu tuyệt vời của Cha Phanxico Xavier Trương Bửu Diệp

Thứ Bảy vừa qua ngày 3 Tháng Hai 2018, Chúng tôi đồng đứng tên là Anna Maria Phanxico Nguyễn Dung, Therese Dương Ngọc Khanh, Giuse Dương Đăng Huy, Cecilia Đỗ Cao Triều Nghi đều chứng kiến câu chuyện này vì nó xảy ra trước mặc chúng tôi.

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 02 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 02- 2018

Read more ...

Cậu bé Tin lành yêu Kinh Kính Mừng

Câu chuyện đã được cha Tuckwell kể trong một bài giảng. Cha chính là cậu bé đó. Cha nói:  “Tôi là linh mục ngày hôm nay là nhờ Đức Mẹ. Anh chị em cũng vậy, hãy dâng hiến hoàn toàn cho Đức Mẹ và đừng để một ngày qua đi mà không đọc lời kinh Kính mừng tốt đẹp và chuỗi Mân Côi.” Read more ...

Đức Mẹ

“Các con thân mến!  Hôm nay nữa Mẹ kêu gọi các con, trong thời gian ân sủng này hãy cầu xin Chúa Giêsu Hài Đồng được sinh ra trong trái tim các con.  Ước mong Ngài chính là sự bình an  ban bình an cho toàn thế giới qua các con.  Bởi vậy, hỡi các con nhỏ, hãy cầu nguyện không ngừng cho thế giới hỗn loạn không bình an này, để các con có thể trở thành chứng nhân hòa bình cho tất cả mọi người.  Ước mong niềm hy vọng bắt đầu tuôn chảy qua trái tim các con như một giòng sông ân sủng.  Cám ơn sự đáp lại của các con.” 
 
"Dear children! Also today I call you, in this time of grace, to pray for little Jesus to be born in your heart. May He, who is peace 
itself, give peace to the entire world through you. Therefore, little children, pray without ceasing for this turbulent world without peace, 
so that you may become witnesses of peace for all. May hope begin to flow through your hearts as a river of grace. Thank you for having responded to my call."
 
 
« Chers enfants, aujourd`hui encore, en ce temps de grâce, je vous invite à prier afin que le petit Jésus naisse en votre coeur. Lui qui 
est la paix même, qu'Il donne, par vous, la paix au monde entier. C'est pourquoi, petits enfants, priez sans cesse pour ce monde agité 
et sans espérance afin de devenir témoins de la paix pour tous. Que l'espérance commence à couler en vos coeurs comme un fleuve de grâces. Merci d'avoir répondu à mon appel. »