Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 06 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 06- 2018

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 05 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 05- 2018

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 04 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 04- 2018

Read more ...

Danh "Giêsu, Maria, Giuse"

Chúa Giêsu đã chọn một thiếu nữ người nước Ý tên là Consolata Betrone. Người đưa chị vào Dòng Capuchin (một ngành của Dòng Phanxicô), huấn luyện chị, và năm 1934, Chúa đã thương dạy lời nguyện tắt, vắn gọn, Chúa gọi là Tác động mến yêu liên lỉ, đó là :
“Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn”. Read more ...

Hình Dáng Hấp Dẫn Của Ma Quỷ Thời Internet

Ngày xưa còn bé và theo quan niệm cổ xưa, ma quỷ trông rất ghê rợn, nó màu đen thui như than, khuôn mặt và vóc dáng dữ tợn. Khi nhìn vào khiến ta hoảng sợ và không dám đến gần. Khi đó ta đề phòng tránh xa. Nhưng thời nay ma quỷ rất ma quái, tinh ranh, ma mãnh. Nó ẩn mình trong những hình dáng rất hấp dẫn, rất đẹp, rất lộng lẫy và mê hoặc lòng người. Điều đó khiến cho chúng ta mất cảnh giác đề phòng dẫn đến toi mạng và có khi bán linh hồn cho Ma quỷ và theo nó xuống lửa Hỏa ngục đời đời kiếp kiếp. Ở đó chỉ có khóc lóc và nghiến răng

Read more ...

Đức Mẹ

“Các con thân mến!  Hôm nay nữa Mẹ kêu gọi các con, trong thời gian ân sủng này hãy cầu xin Chúa Giêsu Hài Đồng được sinh ra trong trái tim các con.  Ước mong Ngài chính là sự bình an  ban bình an cho toàn thế giới qua các con.  Bởi vậy, hỡi các con nhỏ, hãy cầu nguyện không ngừng cho thế giới hỗn loạn không bình an này, để các con có thể trở thành chứng nhân hòa bình cho tất cả mọi người.  Ước mong niềm hy vọng bắt đầu tuôn chảy qua trái tim các con như một giòng sông ân sủng.  Cám ơn sự đáp lại của các con.” 
 
"Dear children! Also today I call you, in this time of grace, to pray for little Jesus to be born in your heart. May He, who is peace 
itself, give peace to the entire world through you. Therefore, little children, pray without ceasing for this turbulent world without peace, 
so that you may become witnesses of peace for all. May hope begin to flow through your hearts as a river of grace. Thank you for having responded to my call."
 
 
« Chers enfants, aujourd`hui encore, en ce temps de grâce, je vous invite à prier afin que le petit Jésus naisse en votre coeur. Lui qui 
est la paix même, qu'Il donne, par vous, la paix au monde entier. C'est pourquoi, petits enfants, priez sans cesse pour ce monde agité 
et sans espérance afin de devenir témoins de la paix pour tous. Que l'espérance commence à couler en vos coeurs comme un fleuve de grâces. Merci d'avoir répondu à mon appel. »