Đức Mẹ
(Bài Suy Niệm của LM. Danko)

 
“Các con thân mến! Trong thời gian này khi các con nghĩ tới sự nghỉ ngơi phần xác, Mẹ kêu gọi các con hãy hoán cải.  Cầu nguyện và hành động để trái tim các con khao khát Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng, Người thật sự là chốn nghỉ ngơi của linh hồn và thân xác các con.  Ước gì Ngài tỏ lộ thánh nhan cho các con và ban cho các con sự bình an của Ngài.  Mẹ ở cùng các con và bầu cử trước nhan Thiên Chúa cho mỗi người các con.  Cám ơn sự đáp lại của các con.”
 Ngày 25-07-08. 
 
Những ngày lễ lạy và nghỉ hè, người ta thường hỏi mình làm sao để có một thời gian tốt nhất và làm cách nào để nghỉ ngơi cho thoải mái.  Người thì chọn núi rừng, người thì đi về miền biển, kẻ lại quyết định đọc sách, và người thì chọn bách bộ trong thế giới thiên nhiên. 
 
Đức Mẹ kêu mời chúng ta hãy chọn con đường nghỉ ngơi hoàn toàn khác.  Mẹ dạy chúng ta rằng sự nghỉ ngơi thật có thể tìm thấy trong sự hoán cải.  Sự hoán cải bao trùm con người:  thân xác và linh hồn, công việc và việc làm.  Thánh Maccô trích dẫn một câu nói của Chúa Giêsu vào lúc Ngài khởi sự rao giảng:  “Hoán cải và tin vào Lời Chúa”  (Mc 1, 15).  Hoán cải không những chỉ bao gồm việc thực hiện bên ngoài các mệnh lệnh của Chúa.  Nhưng nó bao gồm cả việc gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô.  Sau cuộc gặp gỡ Chúa, con người nhận biết mình là ai và mình là gì; họ nhận thức được tội lỗi và sự yến hèn của mình,  nhận thức được tầm quan trọng  và giá trị của mình.  Sau cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, con người mong muốn thay đổi lối sống cũ của mình để bắt đầu một đời sống mới.  Họ để cho Chúa bước vô đời họ, tập quán và tư tưởng của mình. 
 
Đức Mẹ kêu mời chúng ta cầu nguyện nhiều hơn nữa để trái tim chúng ta luôn khao khát  Chúa là Đấng Tạo Hóa, vì chỉ có Ngài mới là sự nghỉ ngơi thật cho linh hồn và thân xác chúng ta. 
 
Trái tim là trung tâm của con người.  Không ai có hai trái tim, vì họ có thể thương người này và ghét người kia.  Con người chỉ có một trái tim, bởi vậy mình phải chọn tha thứ, bình an, tình thương và tín thác.  Tha thứ có nghĩa là để người khác vào trái tim mình và chấp nhận con người của người đó.  Thánh Thomas và Aquina nói rằng trái tim con người được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa là để yêu thương. 
 
Thời gian ngơi nghỉ là cơ hội để ngưng lại chốc lát và bắt đầu việc cầu nguyện trở lại.  Đó là một thời gian cho chúng ta một cuộc gặp gỡ thâm sâu hơn với Chúa.   Nghỉ ngơi cũng là thời gian dành cho thân hữu mà chúng ta có lẽ đã quên họ, gọi điện thoại cho họ và chia sẻ  những tin tức tốt hay những quyết định mới nhất của chúng ta.  Thời gian nghỉ ngơi là cơ hội để thay đổi hoàn toàn đời sống trong mối liên hệ với Chúa, với kẻ khác và với mình.  Hãy dùng thời gian nghỉ ngơi này để chúng ta không phí phạm vô ích mà đối với chúng ta nó vô cùng quí giá đối với chúng ta. 
 
Đức Mẹ bầu cử cho chúng ta trước Tòa Thiên Chúa và xin Ngài tha thứ cho chúng ta, thương xót chúng ta.  Mẹ cầu bầu cho chúng ta và đồng hành với chúng ta.  Bởi vậy chúng ta không cần phải sợ hãi. 
 
Tôi muồn dùng những lời trong Thánh Vịnh 60 nói: 
 
“Chỉ trong Chúa mà thôi, 
Này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn 
Vì hy vọng của tôi bơi Nguời mà đến, 
Duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, 
Là thành lũy chở che : tôi chẳng hề nao núng. 
Nhờ Thiên Chúa tôi được cứu độ vinh quang. 
Người là núi đá vững vàng, 
ở bên Thiên Chúa tôi hằng ẩn thân. 
Hỡi dân ta hãy tin tưởng vào Ngài luôn mãi.” 
 
Fr Danko Perutina 
Medjugorje, July 26, 2008 
Thuận Hà dịch theo nguồn tài liệu của “Queen of Peace”.