Đức Mẹ

Mdejugorje Day By Day

Hôm nay Đức Mẹ nói về sự cầu nguyện và Lần Hạt Mân Côi: 
 
“Hỡi các con nhỏ!  Những lời cầu nguyện của các con đã giúp cho kế hoạch của Mẹ.  Tiếp tục cầu nguyện cho sự thành hình của nó.  Mẹ kêu gọi các gia đình trong giáo xứ hãy Lần Hạt Mân Côi.” Ngày 9-27-84) 
 
Thánh Phaolồ cũng nhắc tới sự cầu nguyện trong lá thư gửi cho  Philêmôn:  “Tôi luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa, khi nhớ đến anh trong lời cầu nguyện, bởi được nghe nói về lòng mến và lòng tin của anh đối với Chúa Giêsu : lòng mến và lòng tin ấy có ích gì cho mọi người trong dân thánh.  Chớ gì lòng tin mà anh chia sẻ với chúng tôi trở nên hữu hiệu, giúp anh hiểu biết tất cả những gì tốt chúng ta có thể làm để phục vụ Đức Kitô.” (Phm 1, 4-6) 
 
SUY NIỆM:  Mỗi ngày, hãy suy niệm về những mầu nhiệm của chuỗi Mân Côi, rồi chúng ta sẽ từ từ thay đổi giống như Chúa Giêsu.  Giống như những cặp vợ chồng sống với nhau lâu ngày, ảnh hưởng cá tánh của nhau và giống nhau.  Tư tưởng và trái tim chúng ta sẽ giống Chúa khi chúng ta suy niệm vể cuộc đời của Ngài. 
 
Cha Albert Shamon nói “Kính Kính Mừng trong chuỗi Mân Côi sẽ trở thành điệu nhạc khi chúng ta suy niệm vể cuộc đời Chúa Cứu Thế.”  Những điệu nhạc sẽ giúp ta khi đọc sách cũng như khi làm việc.  Chúng ta không để ý tới nó nhưng nó thật sự giúp chúng ta. 
 
THỰC HÀNH:  Bữa nay, hãy bắt đầu lần hạt và suy niệm.  Nếu bạn có những tài liệu mô tả về những mầu nhiệm sẽ giúp cho sự suy niệm thêm sốt sắng hơn. 
 
LM Richard Beyers - Thuận Hà chuyển dịch