Đức Mẹ

SỨ ĐIỆP ĐỨC MẸ MỄDU

Ngày 25-01-08

“Các con thân mến!  Với thời gian của Mùa Chay, các con đang tiến tới một thời gian của ân sủng.  Trái tim các con như vùng đất đã được cày xới và nó sẵn sàng đón nhận hoa trái, sẽ mọc lên những điều tốt lành. Hỡi các con nhỏ! Chính các con được tự do lựa chọn sự thiện, sự ác.  Bởi vậy Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện và ăn chay.  Hãy gieo niềm vui để hoa trái niềm vui sẽ lớn lên trong trái tim các con điều tốt lành, và những người khác sẽ thấy và lãnh nhận nó qua đời sống các con.  Hãy từ bỏ tội lỗi và chọn cuộc sống vĩnh hằng.  Mẹ ở với các con và bầu cử cho các con trước ngai con Mẹ.  Cám ơn sự đáp lại của các con.” 
 
"Dear children! With the time of Lent, you are approaching a time of grace. Your heart is like ploughed soil and it is ready to receive the fruit which will grow into what is good. You, little children, are free to choose good or evil. Therefore, I call you to pray and fast. Plant joy and the fruit of joy will grow in your hearts for your good, and others will see it and receive it through your life. Renounce sin and choose eternal life. I am with you and intercede for you before my Son. Thank you for having responded to my call." 
  
« Chers enfants, avec le temps du Carême, vous vous rapprochez d`un temps de grâce.  Votre coeur est comme une terre labourée et elle est prête à recevoir le fruit qui croîtra en un bien. Vous, petits enfants, êtes libres de choisir le bien ou le mal. C'est pourquoi je vous invite à prier et à jeûner. Plantez la joie, et le fruit de la joie poussera en vos coeurs 
pour votre bien, et les autres le verront et le recevront à travers votre vie. Renoncez au péché et choisissez la vie éternelle. Je suis avec vous et j'intercède pour vous devant mon Fils. Merci d'avoir répondu à mon appel. » 

  
 

SỨ ĐIỆP ĐỨC MẸ BAN CHO MIRJANA

NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2008

 
“Các con thân mến!  Với tất cả sức mạnh của Trái Tim Mẹ, Mẹ yêu thương các con và ban chính Mẹ cho các con.  Như một người Mẹ tranh đấu cho các con, Mẹ cầu nguyện cho các con, và tranh đấu cho các con.  Mẹ yêu cầu các con đừng sợ hãi mở tâm hồn ra, để các con có thể yêu thương người khác bằng trái tim và cho đi chính mình cho kẻ khác.  Các con càng yêu thương và cho đi, các con càng nhận lãnh nhiều hơn và sẽ hiểu biết Con Mẹ là món quà tặng cho các con.  Cầu mong mọi người nhận biết các con qua tình yêu của Con Mẹ và qua Mẹ.  Cám ơn các con.” 
 
(Đức Mẹ chúc lành cho tất cả những người có mặt tại hiện trường và lảm phép lành tất cả những kỷ vật mà họ đem tới.  Mẹ xin mọi người hãy ăn chay cầu chuyện cho các linh mục. 
 
Thuận Hà