Đức Mẹ

(MEDJUGORJE DAY BY DAY)

 
Tháng 10 năm 1981, Đức Mẹ ban sứ điệp sau đây: 
 
“Ta là Mẹ Thiên Chúa và là Nữ Vương Hòa Bình.” (12-10-81) 
 
Và ngày đầu năm 1987, Mẹ nói: 
 
“Các con thân mến, bữa nay, ngày đầu năm, Mẹ kêu gọi tất cả các con sống những sứ điệp mà Mẹ ban cho các con.  Hỡi các con, các con biết không, bởi vì các con mà Mẹ ở đây lâu dài như vậy đê dạy bảo các con bước đi trên con đường trọn lành. 
 
Bởi vậy, các con thân mến, hãy cầu nguyện liên tục, và sống những sứ điệp Mẹ ban cho các con.  Mẹ làm với một tình yêu cao cả cho Thiên Chúa – và cho các con.”
  (January 1st, 1987) 
 
Một lần nữa, hãy sống những sứ điệp trong Năm Mới.  Thư Thánh Phaolồ gửi cho tín hữu Côlôxê : 
 
“Anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi, và anh em đã mặc lấy con người mới, con người thứ gân mạch và dây chằng, và được lớn lên nhờ sức Thiên Chúa ban.”  (Cl 3, 9-10) 
 
Và 2 Cor 5.17:  “Cho nên, phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới.  Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi.  Mọi sự ấy đều do bời Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Kitô mà cho chúng ta được hòa giải với Người, và trao cho chúng tôi chức vụ hòa giải.” 
 
SUY NIỆM:  Điều thích dáng nhất là ngày đầu năm mới Đức Mẹ kêu gọi chúng ta sống những sứ điệp của Mẹ cách mới, vì Mẹ biết đó là chìa khóa cho phần tinh thần, những tặng phẩm chúng ta mong muốn:  sự bình an, hạnh phúc,  yêu thương tình thần vĩnh cửu. 
 
Sống những sứ điệp cầu nguyện, bình an, đền tội và chay tịnh có nghĩa như Thánh Phaolồ nói bữa nay, để tạo thành con người mới một hình ảnh của Đấng Tạo Dựng.  Có nghĩa một đường lối mới, một thái độ mới về đời sống và cái chết như trong sách Khải Huyền nói:  “Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ.” và làm cho mọi sự được đổi mới. 
 
Trong ngày lễ Mẹ Thiên Chúa, chúng ta hãy cam kết lại bản thân chúng ta với những sứ điệp của Mẹ và chương trình cứu độ của Người mà Người ban cho chúng ta như Mẹ nói hôm nay “với tình yêu cao cả hướng về Chúa”.  Với những lời của thi sĩ Joseph Krauskoph: 
 
“Rạng đông về cho một năm mới”   
 
“Hãy mở lòng” 
 
“Các con không cần phải sợ” 
 
“Sống sứ điệp và vững niềm tin.” 
 
THỰC HÀNH:  Bữa nay, hãy dâng lên Đức Mẹ một lời cầu đặc biệt để cam kết sống những sứ điệp của Mẹ trong năm mới này.  Nếu bạn gặp khó khăn trong một sứ điệp nào đó thì hãy xin một ơn sủng đặc biệt bạn cần để thực hành nó trong năm mới tới. 
 
Ngày nay cũng là ngày cầu cho thế giới hòa bình.  Hãy dâng lên Mẹ một chuỗi Mân Côi cho ý chỉ đặc biệt này mà Đức Mẹ thường nhấn mạnh bao lần ở Mễdu. 
 
LM. RICHARD BEYER 
THUAN HA