Tài Liệu Khác

Tiếng Nói Từ Luyện Ngục

Năm 1874

Từ 15 tháng 2 đến 23 tháng 3

TiengNoiTuLuyenNguc1. Mẹ bề trên đã lên trời ngay ngày Mẹ chết, vì Mẹ đã đau khổ nhiều lắm và vì Mẹ rất thương người. 

2. Nếu chị trọn lành như Chúa muốn thì Ngài đã ban cho chị biết bao ân sủng! 

3. Cha L. đang ở luyện ngục vì cha đã quá thích giảng cấm phòng và giảng khắp nơi!... Vâng, giảng cấm phòng thì tốt thật, nhưng cha đã bỏ bê công việc giáo xứ. (nhưng có người thế thì khỏi !)

4. Chúa sẽ nhận điều chị làm cho tất cả các linh hồn trong luyện ngục dường như chị làm cho một linh hồn thôi, nếu chị hướng dẫn ý chỉ của chị. 

5. Lúc này, chính em là kẻ phải đau khổ nhất ở đây, vì em đã không sống theo ơn thiên triệu của em. Gẫm chặng đàng Thánh Giá là kinh nguyện tốt nhất sau Thánh lễ. Em phải khổ hơn chị X. vì chị ấy đã biết sống theo ơn kêu gọi. Có điều đau đớn đã biến tính chị ấy thành chua chát, thêm vào, người ta đã chỉ giáo cho chị ấy sai lạc.

6. Em không thể biểu lộ cho chị một chứng cớ. Chúa sẽ không ban phép; em tội lỗi quá. (Chúa cho em hiện đến với chị) vì khi còn sống em đã làm cực lòng chị và vì Chúa muốn chị phải cầu nguyện cho em! Chị cũng có thể nói điều này với chị X. mà em cũng đã làm cực lòng và với Mẹ Bề trên, người đã phải đau khổ vì em biết bao... 

Ước mong Mẹ xin cho em mấy thánh lễ. Xin chỉ cho em mấy tràng Mân Côi! Cả những giờ nguyện gẫm hẳn hoi của chị, vì em đã chẳng hề nguyện gẫm! Cả việc chị đọc Phụng Vụ giờ kinh sốt sắng, vì em đã chẳng đọc nên! Cả đức đoan trang nghiêm chỉnh chị giữ khắp nơi, vì em đã luôn đưa mắt nhìn những gì em không nên nhìn!... Cả những việc nâng lòng lên cùng Chúa! Và một lòng vâng phục hoàn hảo Mẹ bề trên mà em đã làm cho đau khổ quá nhiều! Tội nghiệp Mẹ bề trên! Tội nghiệp Mẹ bề trên! (lặp đi lặp lại tới 10 hay 15 lần).

7. Than ôi! Nếu chị biết em đau khổ chừng nào! Xin chị vui lòng cầu nguyện cho em, bởi chưng em đau đớn khắp nơi tới cực độ. Chúa ôi! Chúa thương xót nhường bao! Than ôi! người ta không tưởng tượng nổi thế nào là luyện ngục! 

8. Phải có hảo tâm và thương xót các linh hồn luyện ngục! Mấy lời khuyên làm việc lành!... gẫm chặng đàng Thánh Giá (chỉ cho họ). Trên dương thế, chị sẽ luôn luôn đau khổ thể xác và tâm hồn, thường cả hai một lúc! 

9. Cảnh Thiên đàng đẹp quá! Giữa luyện ngục và Thiên Quốc có một khoảng không gian rất rộng. Đôi lần chúng em nghe được như một dư vang những niềm vui các Thánh hưởng trên Thiên đàng. Nhưng điều đó gần như là một hình phạt vì làm cho chúng em quá thèm khát ngắm nhìn tôn nhan Chúa nhân lành! Trên Thiên đàng toàn ánh sáng trong, dưới luyện ngực chỉ có tối tăm mịt mù! 

10. Chúa yêu thương chị hơn bao người khác.... Ngài đã không cho chị nhiều bằng chứng yêu thương là gì? 

11. Mẹ E. đã lên Thiên đàng. Xưa Mẹ là một người sống thầm kín và rất mực nội tâm! 

Không! Em không phải là con quỷ đâu! Em là nữ tu Marie Gabrielle. Em còn quấy phá chị cho đến khi em được về trời. Sau đó, tới lượt em cầu nguyện cho chị. 

Vâng, ngay từ bây giờ em có thể cầu nguyện lắm chứ và em sẽ cầu nguyện hằng ngày. Chị sẽ coi các linh hồn trong luyện ngục có vô ơn không!

12. Những tội nhân cỡ lớn không được nhìn thấy Đức Mẹ đồng trinh.

13. Giải thoát một linh hồn khỏi luyện ngục là gây cho chính Chúa một niềm vui lớn. Những gì chị đã đọc trong sách vở về điểm này đều rất đúng. 

14. Ngày lễ Phục Sinh, em sẽ được bớt khổ đôi chút. 

15. Nếu chị cẩn thận giữ mình, Chúa sẽ ban cho chị những ơn mà Ngài chưa từng ban cho ai. 

16. Chị có thể đọc kinh Nhật Khoá chỉ cho nhiều linh hồn một trật, nếu trước khi đọc chị để tâm hướng dẩn ý chỉ, dường như chị có thể đọc cho từng linh hồn. Các linh hồn ấy sẽ được thông phần kinh, dường như chị đọc cho mỗi một linh hồn vậy. 

17. Trong luyện ngục có một hình phạt dành riêng cho các nữ tu nào đã gây đau khổ cho Bề trên: luyện ngục thật là khủng khiếp đối với những nữ tu đó. Họ sẽ gặp em nơi đây và nhìn thấy hình phạt mà họ sẽ cùng phải chịu.

Ngày 24 tháng 3: (Chúa nhật thứ II sau lễ Phục Sinh)

18. Ngày mai chị hãy năng đi viếng Thánh Thể càng nhiều lần càng tốt. Vì em đi theo chị, em sẽ được hạnh phúc vì ở gần Chúa nhân lành. Vâng, điều đó làm em đỡ khổ.

Lễ Truyền Tin  

19. Bây giờ em đang ở trong luyện ngục thứ hai. Từ ngày qua đời, em ở dưới luyện ngục thứ nhất. Tại đây em phải đau khổ ghê gớm. Trong luyện ngục thứ hai, em cũng đau khổ lắm, nhưng tương đối đỡ nhiều.

20. Xin chị luôn nâng đỡ bề trên. Chị đừng lanh chanh hay nói, đợi được hỏi rồi hãy thưa.

Tháng 5 

21. Từ ngày lễ Truyền Tin, em được lên luyện ngục thứ hai. Chính ngày đó em được thấy Đức Mẹ lần đầu tiên, vì trong luyện ngục thứ nhất không được nhìn thấy Người. Vừa nhìn thấy Người, chúng em thêm can đảm. Mẹ nhân lành nói với chúng em về Thiên quốc. Đang lúc nhìn ngắm Người, chúng em cảm thấy đau khổ giảm bớt.

22. Em có mong ước về Thiên đàng không, còn phải nói! Ôi! Từ khi nhận ra Chúa nhân lành, chúng em đau đớn khắc khoải biết bao!

23. Chị hỏi em nghĩ sao!... Em nghĩ rằng Chúa nhân lành cho phép em nói với chị vì lợi ích cho chị và để đỡ khổ cho em!... Xin chị lắng nghe điều em sắp nói với chị đây: Chúa nhân lành muốn ban cho chị nhiều hồng ân. Chúa muốn chị cứu rỗi nhiều linh hồn bằng những lời khuyến thiện và gương sáng. Nếu lối sống của chị đặt ngăn trở, mai ngày chị sẽ phải tính sổ về tất cả những linh hồn mà đáng lẽ chị đã có thể cứu rỗi!

Vâng, chị không xứng làm việc đó thật, nhưng Chúa nhân lành an bài tất cả... Ngài là chủ muốn ban phát ân sủng cho ai tuỳ ý.

24. Chị cầu xin và khuyên người khác cầu xin Thành Tổng Lãnh Micae là phải lắm. Giờ chết người ta sẽ sung sướng vì đã biết tin cậy vào mấy vị Thánh để các Ngài cầu bầu cho trước toà Chúa nhân lành trong giờ phút kinh hoàng đó.

25. Chị đừng ngần ngại nhắc nhở cho các nữ tu con cái chị những chân lý lớn lao về ơn cứu độ. Lúc này hơn bao giờ hết, các linh hồn cần năng được kích động.

26. Chúa mong chị tự hiến hoàn toàn cho Ngài, Chúa yêu thương chị hơn bao người khác. Do đó, Chúa ban cho chị nhiều ơn hơn. Vậy thì, đối với chị, yêu Chúa nhiều hơn cũng dễ dàng hơn đối với người khác. Đừng làm mất một ơn nào Chúa ban cho chị.

Chị hãy sống cho một mình Chúa thôi. Chị hãy lo tìm vinh danh Chúa khắp nơi. Chị có thể mưu ích biết bao cho các linh hồn!Chị hãy làm mọi việc chỉ vì mục đích vui lòng Chúa. Trước khi làm mỗi việc, chị hãy hồi tâm chốc lát để xét xem việc chị sắp làm có vui lòng Chúa không. Tất cả cho Chúa Giêsu của chị! Chị hãy yêu mến Ngài nhiều.

27. Vâng, em đau khổ, nhưng hình khổ lớn nhất em phải chịu là không được nhìn thấy Chúa nhân lành. Đó là nỗi thống khổ triền miên làm cho em đau đớn hơn chính lửa luyện ngục. Nếu sau này chị yêu mến Chúa nhân lành như Ngài muốn, chị sẽ cảm thấy phần nào cái tình trạng say đắm héo hon, làm cho linh hồn khao khát kết hiệp với đối tượng tình yêu, với Chúa Giêsu nhân hiền!

28. Vâng, thỉnh thoảng chúng em cũng được nhìn thấy Thánh Giuse, nhưng không thường như nhìn thấy Đức Mẹ.

29. Chị phải thờ ơ với tất cả mọi sự, trừ một mình Chúa. Như thế chị sẽ đạt đỉnh trọn lành là nơi Chúa Giêsu gọi chị tới.

30. Mẹ I. Không được hưởng một lễ nào trong số các thánh lễ người ta đã xin cho Mẹ. Nữ tu không có quyền sử dụng tài sản mình: điều đó phản lại đức khó nghèo. 31. Nếu chị cầu nguyện sốt sắng, các linh hồn được giao phó cho chị sẽ hưởng nhờ hiệu quả.

Chúa nhân lành không bao giờ từ chối những ơn người ta xin khi cầu nguyện hẳn hoi.

32. Luyện ngục của nữ tu thì lâu dài và nghiêm thẳng hơn luyện ngục người thế gian, vì nữ tu đã lạm dụng nhiều ơn hơn.

33. Chính Chúa nhân lành đã thương ban đặc ân đó, và chính Mẹ bề trên đã xin được, vì trong luyện ngục có nhiều nữ tu bị bỏ rơi, dĩ nhiên do lỗi họ, không ai nghĩ tới họ nữa. Mẹ bề trên quá cố đã nói với em rằng nếu cộng đoàn thỉnh thoảng xin lễ cầu cho họ, Chúa nhân lành sẽ hài lòng lắm. Xin chị nói với Mẹ bề trên điều đó.

Đúng! Chúa thương yêu Mẹ bề trên lắm, chị thấy Ngài đã tặng Mẹ một thánh giá nặng để vác. Đó là bằng chứng tốt nhất của tình yêu Ngài đối với Mẹ.

34. Người ta không thể hình dung được những đau khổ phải chịu trong luyện ngục! Người thế gian không ai nghĩ tới. Các cộng đoàn tu sĩ cũng quên luôn. Vì thế Chúa nhân lành muốn tại đây người ta cầu nguyện cách riêng cho các linh hồn luyện ngục đáng thương và khuyến cáo viêc đạo đức ấy cho các em học sinh để các em lại truyền bá giữa đời.

Chị đừng sợ gì hết. Một khi liên hệ tới Chúa, chị hãy hy sinh tất cả vì Ngài!

35. Chị hãy mau mắn vâng lời Mẹ bề trên, để Mẹ tha hồ xoay vần chị tứ phía tùy ý Mẹ. Chị hãy thật khiêm nhượng. Hãy luôn luôn hạ mình sâu thẳm cho tới tận đáy lòng đất, nếu có thể.

36. Chị M. đang ở trong luyện ngục, vì bằng những lời nói mưu mánh, chị ấy thường làm ngưng trệ lợi ích mà các bề trên đã có thể thực hiện.

37. Chị hãy tập nhớ Chúa hiện diện trước mặt và giữ ý ngay lành.Chúa nhân lành tìm kiếm những linh hồn tận hiến, biết yêu Chúa chỉ vì Chúa. Con số này thật ít! Chúa muốn chị vào số những bạn thân đích thực của Ngài. Nhiều người yêu mến Chúa, họ tưởng vậy, nhưng kỳ thực họ yêu Ngài chỉ vì họ. Thế đó!

38. Không, chúng em không trông thấy Chúa trong luyện ngục. Được thế đã là Thiên đàng rồi!

39. Khi một linh hồn tìm kiếm Thiên Chúa trong thâm tâm thậtsự, tìm cách thành khẩn, bằng tình mến, Chúa không để linh hồn ấy bị lừa dối dâu. Thật vậy, nếu Chúa nhân lành thương đổ tràn ân sủng Ngài xuống nơi nào tội ác đầy dẫy...thì tại sao chị lại từ chối những ơn đó?

40. Chị hãy tận tâm, hy sinh và hiến tế cho Chúa nhân lành! Không bao giờ chị có thể làm việc Ngài quá nhiều đâu!

41. Chị hãy nhớ kỹ: chỉ có thể đổ trên tha nhân phần đầy dư lòng đạo đức của mình.

42. Chị đừng sợ dư luận đàm tiếu, dù đối với các chị nhiều tuổi. Hãy lên tiếng đi mỗi khi cần phải ủng hộ bề trên của chị.Chúa không có dùng những bạn rất thân của Ngài để quấy phá và làm phiền người khác đâu, chị hãy cám ơn Chúa vì không vào số những con người phá đám đó. Thà làm đe hơn làm búa!

43. Chị không được chán nản vì phải đau khổ thể xác và tinh thần, vì chị đã đền tội cho dĩ vãng được bao nhiêu đâu. Vòng triều thiên của chị chỉ mới bắt đầu được kết thôi.  

Tháng 6 

44. Khi bão tố nổi lên gây đau khổ cho một tâm hồn, chị hãy để ý coi, tất cả sẽ lặng yên rất mau chóng! Qủy sứ có vây cánh khắp nơi... cả trong các nữ tu viện!

45. Không, em không thấy Chúa Giêsu Thánh Thể khi Ngài được tôn thờ bên ngoài. Em chỉ cảm thấy Ngài hiện diện. Cũng như chị, em thấy Ngài bằng đôi mắt đức tin, nhưng đức tin của chị. Chúng em đây biết quá rõ thế nào là Chúa nhân lành! 

46. Hãy nhìn Chúa luôn luôn có mặt bên chị. Hãy tâm sự với ngài về mọi nỗi niềm như với một người bạn. Hãy canh chừng nhiều để giữ nội tâm. 

47. Để chuẩn bị rước Chúa hẳn hoi, chị phải có lòng mến Chúa trước khi cám ơn chịu lễ, lòng mến đang lúc cám ơn, lòng mến mọi lúc. 

48. Chúa muốn cho chị chỉ sống vì Ngài, chỉ nghĩ tới Ngài, chỉ mơ về Ngài. 

49. Chị hãy hãm dẹp trí khôn, con mắt và miệng lưỡi, những hy sinh này sẽ đẹp lòng Chúa hơn những khổ chế thân xác thường làm do ý riêng. 

50. Chị hãy đối xử với Chúa như với một người Cha, một bạn chí thân, một bạn trăm năm sủng ái. Chị phải đổ tình âu yếm của con tim vào một mình Chúa Giêsu, để tất cả, tất cả tình âu yếm vào Ngài. Vâng, muôn đời chị sẽ ca tụng lòng Thương xót vô biên của Chúa đối với chị.

Chị phải yêu tha thiết Chúa Giêsu nhân từ khiến Ngài có thể tìm được trong trái tim chị một tổ ấm dễ chịu, nơi Ngài có thể được bổ dưỡng sau khi đã phải đón nhận sỉ nhục khắp nơi.

Chị phải yêu mến Ngài thay cho những người thờ ơ, thay cho những tâm hồn hèn nhát, thay cho chính chị. Tóm lại, chị phải yêu Chúa tha thiết đến độ ở đây chị là gương sáng có sức phá tan lạnh lẽo... Quả thật, Thánh nữ Têrêxa  đã yêu Chúa lắm. Nhưng chị, đã làm khổ Ngài, chị phải yêu mến Ngài tương đối hơn những tâm hồn vô tội này.  

Ngày 12 tháng 12 

51. Khi ai thật sự yêu thương một kẻ đồng loại, thì như chị biết, họ loanh quanh luẩn quẩn bên người yêu để đòi cho bằng được người yêu chấp nhận điều họ xin và bao giờ họ cũng đươc thoả mãn...Thiên Chúa đối với chị cũng thế. Bất cứ chị xin điều gì Chúa sẽ ban cho chị. Chúa muốn chị chỉ để tâm đến một mình Ngài, tới tình yêu Ngài và việc chu toàn Thánh ý Ngài. 

52. Khi chú tâm vào Chúa... chị cũng phải để ý đến các linh hồn nữa, chỉ cứu rỗi nguyên một thân mình thì không có công to gì đâu. 

53. Chúa đòi hỏi nơi chị một sự toàn thiện cao cả mà Ngài không đòi hỏi ở nhiều linh hồn khác.

Nguồn: memaria.org