Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 06 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 06- 2018

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 05 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 05- 2018

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 04 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 04- 2018

Read more ...

Danh "Giêsu, Maria, Giuse"

Chúa Giêsu đã chọn một thiếu nữ người nước Ý tên là Consolata Betrone. Người đưa chị vào Dòng Capuchin (một ngành của Dòng Phanxicô), huấn luyện chị, và năm 1934, Chúa đã thương dạy lời nguyện tắt, vắn gọn, Chúa gọi là Tác động mến yêu liên lỉ, đó là :
“Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn”. Read more ...

Hình Dáng Hấp Dẫn Của Ma Quỷ Thời Internet

Ngày xưa còn bé và theo quan niệm cổ xưa, ma quỷ trông rất ghê rợn, nó màu đen thui như than, khuôn mặt và vóc dáng dữ tợn. Khi nhìn vào khiến ta hoảng sợ và không dám đến gần. Khi đó ta đề phòng tránh xa. Nhưng thời nay ma quỷ rất ma quái, tinh ranh, ma mãnh. Nó ẩn mình trong những hình dáng rất hấp dẫn, rất đẹp, rất lộng lẫy và mê hoặc lòng người. Điều đó khiến cho chúng ta mất cảnh giác đề phòng dẫn đến toi mạng và có khi bán linh hồn cho Ma quỷ và theo nó xuống lửa Hỏa ngục đời đời kiếp kiếp. Ở đó chỉ có khóc lóc và nghiến răng

Read more ...

Tài Liệu Khác

Kinh Kính Máu Cực Thánh Chúa Giêsu

Sacred_Heart_of_JesusXin Chúa thương xót chúng con. (2X)
Chúa Giêsu Kitô, thương xót chúng con. (2X)
Xin Chúa thương xót chúng con. (2X)
Chúa Giêsu Kitô, xin nhậm lời chúng con. (2X)

Chúa Giêsu Kitô nhân từ, xin nhậm lời chúng con.
Chúa Giêsu Kitô nhân từ, xin nhậm lời chúng con.

Ðức Chúa Cha trên trời. Xin thương xót chúng con. (câu nào cũntg thưa như vậy)
Ðức Chúa Con, Ðấng Cứu Ðộ trần gian.
Ðức Chúa Thánh Thần.
Chúa Ba Ngôi, Một Chúa duy nhất.

Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, Con duy nhất của Cha hằng hữu. Xin cứu chúng con. (câu nào cũng thưa như vậy)
Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, là Lời Hiện Thân của Chúa.

Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, là của Tân Ước Vĩnh Cữu.
Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, đổ xuống trần gian trong cuộc thống khổ.
Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, đổ ra lai láng khi bị roi đòn.
Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, chảy đến từ mão gai.
Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, đổ ra trên Thánh Giá.
Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, là cái giá cứu độ loài người.
Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, không đổ ra thì không có sự tha thứ.
Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, là nước rượu trong phép Thánh Thể và sự giải khát những linh hồn.

Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, là dòng suối thương xót.
Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, là chiến thắng trên ma quỷ.
Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, là can đảm của các Thánh tử đạo.
Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, là sức mạnh của những Cha Giải Tội.
Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, mang đến những người đồng trinh.
Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, giúp đỡ những ai trong nguy hiểm.
Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, làm giảm đi những gánh nặng.
Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, niềm an ủi trong sự buồn đau.
Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, hy vọng cho người hối lỗi.
Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, sự an ủi cho người sắp chết.
Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, bình an và sự dịu hiền của những trái tim.
Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, sự cam kết của cuộc sống đời đời.
Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, giải thoát những linh hồn trong luyện ngục.
Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, đáng giá nhất trên mọi vinh quang và danh dự.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng gánh tội trần gian, xin tha thứ chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng gánh tội trần gian, xin nhân từ nhậm lời chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng gánh tội trần gian, xin thương xót chúng con.

V. Lạy Chúa, trong Máu Thánh của Ngài, đã cứu chuộc chúng con.
R. Và kết hợp chúng con làm một vương quốc cho Thiên Chúa chúng con.

Chúng ta hãy cầu nguyện:

 Lạy Chiên Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Ngài đã chọn chính Con Một của Ngài làm Ðấng Cứu Ðộ trần gian và muốn giao hòa bằng Máu của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa cho chúng con tôn sùng cái giá cứu độ của Ngài và qua quyền năng đó chúng con được bảo vệ khỏi sự dữ của cuộc sống hiện tại, để chúng con được hân hoan trong hoa quả đó muôn đời trên thiên đàng, qua cùng một Chúa Giêsu Kitô. Amen.