Tài Liệu Khác

Thánh Đaminh Trừ Quỷ
 
Tại thành Marcasona nước Pháp, thời thánh Đaminh còn sống, có một chàng thanh niên khô đạo, đã cả dám ngạo mạn khinh chê phép lần hạt Mân Côi mà Đức Mẹ dã truyền cho thánh Đaminh phải cổ võ giáo dân thi hành. Chúa đã để cho y bị quỉ ám để tỏ rõ uy quyền Đức Mẹ.
Gia nhân dẫn chàng thanh niên đến thánh Đaminh, xin ngài trừ quỷ. Thánh nhân dạy đem anh ta đến nhà thờ. Và trước mặt đông đảo giáo dân, ngài hỏi ma quỷ lớn tiếng:
- Trên thiên đàng, đừng kể Thiên Chúa Ba Ngôi, còn Đấng nào mày sợ hơn cả?

Tên quỷ la hét, tru trếu ghê rợn, chứ nhất định không nói. Thánh Đaminh truyền cho hắn phải nói ra sự thật. Hắn miễn cưỡng chỉ xin được nói nhỏ vào tai thánh nhân mà thôi. Nhưng thánh Đaminh không chịu. Ngài liền sấp mình xuống đất nài xin Đức Mẹ dùng quyền phép bắt quỉ phải xưng thú công khai.
Ma quỉ tinh khôn và xảo quyệt đáo để. Hắn giả đò khiêm nhượng nói với thánh nhân rằng:
- Chúng tôi là kẻ dối trá, ngài đừng tin. Xin ngài hãy nhờ các Thiên Thần là những kẻ thật thà trả lời cho ngài biết.
Thánh Đaminh đâu có chịu thua ma quỉ. Ngài lại sấp mình xuống trước toà Đức Mẹ, nài van Mẹ dùng quyền phép bắt ma quỉ phải xưng thú ra, để giáo dân biết rõ.

Tức thì Đức Mẹ thân hiện, cầm roi đánh tên quỉ, bắt buộc hắn phải thú ra. Bấy giờ hắn kêu la rống hét có vẻ hằn học tức tối với Đức Mẹ, rồi nói to tiếng công khai rằng:
"Tất cả mọi người hãy lắng tai mà nghe: Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa có quyền phép gìn giữ, bảo vệ những ai tôn kính Ngài khỏi sa hỏa ngục. Ai sùng kính yêu mến Ngài thật tình thì thoát khỏi tay chúng tao. Mỗi lời Bà ấy xin cùng Thiên Chúa thì thần thế và hiệu nghiệm hơn mọi lời các Thánh. Ai sắp mất linh hồn sa hỏa ngục mà kêu tên Maria, thế nào cũng được cứu giúp. Nếu không có Bà Maria giúp đỡ, che chở, thì đạo Công Giáo đã phải vô cùng khốn đốn, khó lòng mà đứng vững được trước sức tấn công như vũ bão của chúng tao. Bà ấy ban cho những ai siêng lần chuỗi Mân Côi được khỏi mọi sự dữ, được ơn ăn năn thống hối mọi tội lỗi và được về thiên đàng". (Cố Lương, Sách Tháng Đức Bà, trang 38-40).

(Trích từ bài "Tại Sao Phải Yêu Mến Đức Mẹ" của Lm An Bình, CMC)
Lm An Bình, CMC

Nguồn: dongcong.net

HinhLongThuongXot

20 Bài Ngẫu Nhiên