Tài Liệu Khác

Người Công Giáo chỉ tin và tôn thờ Thiên Chúa là Đấng quyền năng duy nhất Hằng Có đời đời nên không thờ bất cứ thần thánh nào cả, vì thế không được tin vào sự bói toán, và những sự mê tín dị đoan như  lên Đồng, cầu Cơ, phong thủy, bùa ngải  v..v.. (phạm vào điều răn Thứ Nhất)   “Thờ kính một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự”

Thiên Chúa đã phán với ông Môi Sen “ Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta. Ngươi không được tạc tượng vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như ờ dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ. Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ, vì Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương … (xem Xh. 20: 3-5) 

Thiên Chúa tác tạo ra chúng ta theo hình ảnh của Ngài mọi sự đều tốt lành và được Ngài chúc phúc và ban cho chúng ta có khối óc, có lương tri suy xét và quyền tự do. Chúng ta chọn đúng hay chọn sai là do chúng ta, chứ không thể đổ thừa cho Chúa được. Hơn thế nữa chỉ có Thiên Chúa biết rõ và nắm vận mạng của chúng ta vì thế chúng ta cần phải cậy trông cầu nguyện và bám víu lấy Chúa để Chúa thánh hóa và giúp chúng ta tránh những chước cám dỗ sa ngã. 

Không có ai trên thế gian này biết được những sự vị lai cả, tất cả đều là con người phàm tục hèn mọn mà thôi,  vì thế những sự bói toán mê tín dị đoan chỉ là sự lừa dối phỉnh gạt chúng ta mê tín đâm ra hoang mang và đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa.  

Có ai biết trước được giờ đó, ngày đó tháng đó năm đó là ngày xấu hay ngày tốt ?  Xem Lịch Tử Vi, thì mỗi Lịch đều nói khác nhau vậy thì tin vào Lịch nào nói đúng ? Thiên Chúa tạo dựng 7 ngày, ngày nào cũng tốt lành cả. Con người ở thế gian mê tín chia ra ngày tốt ngày xấu nên mới có sự dị đoan. Đức Mẹ đã chọn ngày 13 hàng tháng hiện ra với 3 trẻ chăn chiên ở Fatima nước Bồ Đào Nha năm 1917 đều tốt lành và bây giờ nhiều nơi trên thế giới đều chọn ngày 13 hành hương kính Đức Mẹ. 

Chúng ta không nên tin vào bất cứ những gì hão huyền dị đoan mê tín. Chúng ta hãy tin vào Thiên Chúa, cho dù chúng ta giàu hay nghèo khỏe mạnh hay đau yếu chúng ta phải cảm tạ chúc tụng Thiên Chúa và phó thác hết cho Ngài. Những mê tín dị đoan dễ dàng làm cho chúng ta hồ đồ và mất niềm tin vào Thiên Chúa. Chúng ta cần phải cầu nguyện để xin ơn Chúa thánh hóa và soi sáng cho chúng ta được bền vững giữ trọn niềm tin nơi Ngài. “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng..” (Mt. 11: 28) 

Lời Chúa đã nói rõ ràng, chúng ta hãy đến với Chúa cho dù bất cứ hoàn cảnh nào hay môi trường nào chúng ta cũng không lo lắng phiền muộn vì đã có Chúa quan phòng lo liêu cho chúng ta. Chúng ta phải tin tưởng và trông cậy. “Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống ; lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc…..Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người. Còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai, ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy ..( xem Mt. 6: 25-34) 

Chúng ta là con người yếu đuối mỏng dòn dễ sa ngã nên cần phải luôn cầu nguyện tín thác và trông cậy vào Chúa, và chúng ta có thể chọn một đoạn Lời Chúa trong Kinh Thánh mà chúng ta thích nhất để hàng ngày suy niệm Lời Chúa làm nền tảng trong đời sống của chúng ta.  Thí dụ: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo…” (Mc. 8:34) hoặc: 

“Đức Tin không có hành động là Đức Tin chết” (Thư Giacôbê. 2: 26) v..v.. Bởi vì Lời Chúa chính là kim chỉ Nam hướng dẫn chúng ta sống vĩnh cửu và cũng là vũ khí chống lại những sự mê tín dị đoan mà ma quỷ cám dỗ chúng ta. 

Các Thánh Tông Đồ xưa kia đã sống Lời Chúa và sống một cách trọn vẹn, chúng ta nên noi gương theo các Ngài để sống cho đẹp lòng Chúa và đem Lời Chúa đến cho tất cả mọi người như Thánh Phaolô đã nói   “Khốn cho tôi nếu tôi không đi rao giảng Tin Mừng..” 

DHD Sydney  ( vietcatholicsydney.net)