Tài Liệu Khác

Quyền Năng Của Lời Cầu Nguyện

Chân Phước Suso đã hứa với người bạn rằng ngài sẽ dâng hai thánh lễ mỗi tuần trong suốt một năm nếu người bạn của ngài chết trứớc. Nhưng sau đó, khi người bạn chết, ngài đã quên lời hứa nên không dâng Thánh lễ cầu cho người bạn.

Một buổi tối kia, khi đang suy niệm thì ngài thấy linh hồn người bạn hiện về trước mặt mình. Người bạn âu yếm nhìn ngài và nhắc nhở ngài đã không giữ lời hứa. Chân phước Suso xin lỗi và hỏi bạn: 

- Tôi đã dâng bao nhiêu lời cầu nguyện và việc làm đạo đức cho anh rồi mà, bộ chừng đó không đủ sao?

- Ồ, không anh ạ, chỉ có Máu Thánh Chúa Giêsu Ki Tô là điều cần thiết để dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt tôi. Chỉ có sự hy sinh cao cả của Chúa mới giải thoát tôi ra khỏi sự đầy đọa này.

Chân Phước vội vàng đáp lời kêu gọi của linh hồn thống khổ ấy để đền bù lỗi của mình. Vì thế, ngài cử hành nhiều thánh lễ hơn cả những gì ngài đã hứa với bạn. Một thời gian sau, người bạn hiện về với nét mặt hớn hở và chung quanh đầy hào quang. Linh hồn ấy nói:

- Cám ơn người bạn trung thành của tôi. Bạn hãy nhìn xem, bằng gía máu của Đấng Cứu Thế, tôi đã được giải thoát khỏi sự thống khổ rồi.
Chúa đã tỏ lộ cho một tu sĩ thánh thiện là Gioan thành Alvernia, kết qủa của hy lễ dâng lên trên các bàn thờ trong ngày lễ Các Đẳng Linh Hồn. Vị tu sĩ thấy Luyện ngục mở cửa, và rất nhiều linh hồn được bay lên nhờ hy lễ. Các linh hồn giống các đóm lửa rực sáng bay ra từ các lò lửa.
Hy lễ thánh giá có giá trị tuyệt đối. Dưới con mắt của Chúa, hy lễ trên bàn thờ có giá trị tương tự.

Tuy nhiên, hy lễ thánh này chỉ áp dụng một phần cho các linh hồn và tùy theo Công Lý của Thiên Chúa. Sự suy niệm của chúng ta trong mỗi thánh lễ trở thành lời cầu nguyện của lòng thương xót, nếu chúng ta dâng lên Chúa Cha Máu Cực Thánh của Con Yêu Dấu Ngài. Các lời cầu nguyện ấy có quyền năng lớn lao đối với Chúa. Thánh nữ Magdalen Dei Pazzi học được từ Chúa Giêsu để dâng lên Chúa Cha Hằng Hữu Máu Cực Thánh của Con Chí Thánh Ngài. Đó là việc tưởng nhớ đến cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Thánh nữ cứ dâng lên Chúa Cha Máu Cực Thánh của Chúa Giêsu đến ít nhất là 50 lần mỗi ngày. Trong một lần ngất trí, bà thấy một số lớn các linh hồn tội lỗi được ơn hoán cải và một số lớn các linh hồn được giải thoát khỏi Luyện ngục qua cách thực hành này.

Nếu giá trị của việc dâng hiến cuộc Khổ nạn Chúa Giêsu lớn như vậy, thì khi dâng lễ là tái diễn cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu thì giá trị còn lớn lao biết bao nhiêu nữa? Thêm vào đó, chúng ta hãy nhớ rằng đến giờ chết, các thánh lễ mà chúng ta tham dự sẽ trở nên nguồn an ủi lớn lao nhất của ta. Mỗi thánh lễ sẽ đi với chúng ta tới Tòa Phán Xét và để xin Chúa tha tội cho ta. Nơi mỗi thánh lễ, chúng ta có thể xin giảm bớt những hình phạt vì tội lỗi mình, dù nhiều hay ít. Bằng cách tham dự thánh lễ sốt sắng, chúng ta tôn vinh bản tính nhân loại thiêng liêng của Chủa Ki Tô. Ngài đền bù cho các tội bất cẩn và thiếu sót của ta. Ngài tha thứ cho các tội nhẹ mà ta quyết tâm tránh. Ngài tha thứ cho ta những tội mà ta không biết để xưng thú. Quyền lực của Satan đặt trên ta sẽ biến mất. Chúng ta giải cứu cho các linh hồn ở luyện ngục. Mỗi thánh lễ xin cho chúng ta lúc còn sống thì tốt hơn là xin cho ta lúc ta đã chết. Chúng ta sẽ tránh được nhiều sự nguy hiểm và xui xẻo nếu như có thánh lễ dâng lên để cầu cho ta. Chúng ta giảm bớt thời gian ở luyện ngục bằng mỗi thánh lễ. Mỗi thánh lễ đem lại cho ta các vinh quang lớn hơn trên thiên đàng. Chúng ta nhận được sự chúc lành của vị linh mục mà Chúa ban trên thiên đàng. Chúng ta qùy ở trong số đông các thiên thần, khi các ngài hiện diện với sự tôn kính nơi mỗi thánh lễ. Chúng ta được Chúa chúc lành trong mọi công việc và mục vụ.

Trích trong tác phẩm The Holy Souls, của Lm Alessio Parente
Kim Hà dịch thuật