Tài Liệu Khác

THÁNH LỄ VÀ CỘNG ĐỒNG.
Ephesô 4 : 1 – 6
Vậy tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẽ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, qua mọi người và trong mọi người.
Chúa Thánh Thần hoạt động trong Thánh Lễ và qua Thánh Lễ. Người hoàn thành việc thanh tẩy và thánh hóa qua những đường lối Chúa Giêsu đã thiết lập và đặc biệt qua Thánh Thể.
Thánh Lễ là một lời cầu trung gian đầy quyền lực. Trong mỗi Thánh Lễ chúng ta nài xin Chúa Thánh Thần dẫn đưa chúng ta về chung một cộng đồng Kitô Hữu đích thật. Chúa Thánh Thần là cội nguồn của hiệp nhất và là Đấng thiết lập cộng đồng. Thánh Phaolô khuyên răn chúng ta: “Anh em hãy duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau.” (Ep 4:3)
Thánh Thể cũng ban can đảm và sức mạnh cho cộng đồng. Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta về chân lý này lúc Ngài bày tỏ: “Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, hà chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư ? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao ? Bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẽ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.” (1Cr 10:16,17)
Tại Thánh Lễ trong lời nguyện tha thiết cùng Chúa Thánh Thần, chúng ta xin: “Ước gì tất cả chúng con cùng chia sẽ trong thân mình và máu Chúa Kitô được hợp nhất với nhau nhờ Chúa Thánh Thần.” (Lời nguyện Thánh Thể II)
Chúng ta cũng van nài Chúa Thánh Thần, “Xin ban cho chúng con là những kẻ được nuôi dưỡng  bằng Mình và Máu Chúa, được tràn đầy Thánh Thần, và trở nên một thân thể, một tinh thần trong Đức Kitô.” (Lời nguyện T/T III)
Bổn phận hàng đầu của chúng ta là ca tụng và vinh danh Thiên Chúa. Một phương thế để tiến tới hoàn thành nhiệm vụ này là nỗ lực nhằm về kiến tạo một cộng đoàn Kitô Hữu đích thật, trở nên một tâm trí, một trái tim với Giêsu, vị Thầy Cả Thượng Phẩm đời đời của chúng ta, vì thế chúng ta nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin hãy trông đến lễ vật hy sinh này mà Chúa đã ban cho Giáo Hội; và nhờ Thánh Linh Người, xin hãy thu tập tất cả những ai đang chia sẽ bánh và rượu, trở nên một thân thể Chúa Kitô, là lễ vật tôn vinh sống động.” (Lời nguyện T/T IV)
Chú ý rằng, trong tất cả các lời nguyện này, chúng ta đều nhìn nhận chỉ có Chúa Thánh Thần duy nhất  đem chúng ta về sống chung một cộng đồng tình yêu đích thật.
Chúng ta hết thảy được thanh tẩy để bước vào cuộc sống Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa Ba Ngôi là cộng đồng hoàn hảo nhất. kết liên với nhau bằng một tình yêu vô biên., vì thế điểm đến của lộ trình chúng ta là cộng đồng. Trong cuộc sống này chúng ta sẽ không đạt tới hạnh phúc đích thật, nếu chúng ta không phấn đấu xây dựng một cộng đồng tình yêu.
Thánh Phaolô nhắc bảo rằng, “Chính chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa hằng sống, như lời Người phán: Ta sẽ đến cư ngụ và đi đi lại lại giữa họ. Ta sẽ là Thiên Chúa của họ, và họ sẽ là dân riêng của Ta.” (2Cr 6:16)
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy lôi kéo chúng con tất cả về sống chung một cộng đồng đức tin. A M E N