Cảm tạ sự chăm sóc, đụng chạm của Đức Kitô qua cha Diệp

2 giờ chiều ngày 3/2/2018, bất ngờ tôi bị ngã rất nặng trước nhà chị Khanh vì trợt băng tuyết "verglas". Đùi trái xuống đến chân trái đều bị quặp ngược phía sau. Còn chân phải vẫn ở tư thế phía trước. Tôi nghe tiếng "rắc" như xương gãy và đau đớn vô cùng, không tự gượng dậy được.

Read more ...

Lời Chứng của 4 người về sự cầu bầu tuyệt vời của Cha Phanxico Xavier Trương Bửu Diệp

Thứ Bảy vừa qua ngày 3 Tháng Hai 2018, Chúng tôi đồng đứng tên là Anna Maria Phanxico Nguyễn Dung, Therese Dương Ngọc Khanh, Giuse Dương Đăng Huy, Cecilia Đỗ Cao Triều Nghi đều chứng kiến câu chuyện này vì nó xảy ra trước mặc chúng tôi.

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 02 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 02- 2018

Read more ...

Cậu bé Tin lành yêu Kinh Kính Mừng

Câu chuyện đã được cha Tuckwell kể trong một bài giảng. Cha chính là cậu bé đó. Cha nói:  “Tôi là linh mục ngày hôm nay là nhờ Đức Mẹ. Anh chị em cũng vậy, hãy dâng hiến hoàn toàn cho Đức Mẹ và đừng để một ngày qua đi mà không đọc lời kinh Kính mừng tốt đẹp và chuỗi Mân Côi.” Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 01 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 01- 2018

Read more ...

Đức Mẹ

“Các con thân mến!  Thiên Chúa gửi Mẹ xuống giữa các con chỉ vì tình yêu để dẫn dắt các con trên con đường cứu độ. Nhiều người trong các con đã mở lòng mình và đã chấp nhận những sứ điệp của Mẹ, nhưng còn nhiều người đã bị lạc đường và chưa từng biết đến Thiên Chúa Tình Yêu với trọn vẹn con tim. Bởi vậy, Mẹ kêu gọi các con hãy yêu thương và là ánh sáng và những nơi tăm tối và tội lỗi.  Mẹ ở với các con và chúc lành cho các con.  Cám ơn các con đã đáp lại lời mời của Mẹ.” 
 
Message of October 25, 2007 "Dear children! God sent me among you out of love that I may lead you towards the way of salvation. Many of you opened your hearts and accepted my messages, but many have become lost on this way and have never come to know the God of love with the fullness of heart. Therefore, I call you to be love and light where there is darkness and sin. I am with you and bless you all. Thank you for having responded to my call." 10/2007 
 
Message du 25 octobre 2007 "Chers enfants, Dieu m’a envoyée parmi vous par amour afin que je vous guide vers le chemin du salut. Beaucoup d’entre vous avez ouvert vos coeurs et accepté mes messages, mais beaucoup se sont perdus sur ce chemin et n’ont jamais connu le Dieu de l’amour avec la plénitude du coeur. Et c’est pourquoi je vous appelle: soyez amour et lumière là où sont les ténèbres et le péché. Je suis avec vous et je vous bénis tous. Merci d’avoir répondu à mon appel." 10/2007 
 

Sứ điệp Đức Mẹ ban cho Mirjana ngày 2-10-2007:

“Hỡi các con, hãy đồng hành với Mẹ trong sứ mạng Thiên Chúa đã trao cho Mẹ, với một trái tim rộng mở và niềm tín thác hoàn toàn.  Nhờ Thiên Chúa, con đường mà Mẹ đang dẫn dắt các con là con đường gian khó nhưng hãy kiên trì và cuối cùng, nhờ Thiên Chúa, tất cả chúng ta sẽ được vui mừng.  Bởi vậy, hỡi các con, đừng ngưng cầu nguyện cho được đức tin, vì nhờ đức tin mà Lời Chúa sẽ sáng lên trong bóng đêm hiện nay đang muốn bao trùm chúng ta.  Đừng sợ hãi, Mẹ ở cùng chúng con.  Mẹ cám ơn các con.” 
 
 Mirjana diễn tả:  Vào lúc cuối buổi hiện ra, cô đã nhìn thấy một ánh sáng chói lòa mãnh liệt khi Thiên Đàng mở ra và Đức Mẹ bước vào Thiên Đàng qua ánh sáng đó. 
 
Thuận Hà – Queen of Peace